Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Nietzsche" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Nietzsche, Genealogy and History). Als regisseur vind Woudstra dit 'beschreven' lichaam veelal in het 'naturel' van de acteur terug

Nr. 47, December 1994 • Gunther Sergooris • Don Giovanni in de Vlaamse Opera, Tristan...
Nietzsche) met de voeten worden getreden

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
De hersenspinsels van Nietzsche, Hölderlin, Kaspar Hauser e,a. worden verweven in de dialogen tussen twee mannen en twee vrouwen

Nr. 48, Februari 1995 • (advertentie)
NIEUW WERK VAN JOSSE DE PAUW EN JAN RITSEMA KOPNAAD Jan Ritsema ensceneert de eei Stefan Hertmans, Nietzsche, Hölderiia, Herbeck en Kaspar Ht

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Verlichting Twee naamloze vrouwen en twee mannen treden op: ene Friedl (die naar Hölderlin verwijst, maar wellicht evenzeer naar Friedrich Nietzsche) en ene Lenz...Nietzsche zwijgt door de laatste tien jaar van zijn leven in volstrekte waanzin te slijten — na een leven waarin hij blijk gaf van een ongekende (en te zeer uitputtende...Sedert de Duitse romantische poëzie — en dat werd helemaal duidelijk in het werk van Nietzsche en later het expressionisme — leidt die breuk alleen nog naar vervreemding, verlies van het zelf

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
het aforisme waarin de dood van God wordt verkondigd laat Nietzsche de dwaas de volgende hallucinante woorden uitroepen: 'Wie gaf ons de spons om heel de horizon uit te wissen...dit aforisme verbindt Nietzsche de dood van God met het verlies van een oriëntatie-ruimte, met het verlies van een omvattend en houvast gevend perspectief...Bij beiden zijn er reminiscenties aan Nietzsche: 'Vallen wij niet voortdurend

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De ganzenmars of de onmogelijke terugkeer naar de moeder Nietzsche kon nog schrijven dat de komedie van het bestaan zichzelf nog niet bewust geworden was, en dat we nog steeds leven in de tijd...uitspraak van Nietzsche: dat we 'met de ware wereld ook de schijnbare hebben afgeschaft'. Een ander eindigheidsgevoel overheerst in de stelling van de Amerikaanse theateronderzoeker Philip Auslander die...De 'splinters messianisme' die zijn binnengedrongen in Benjamins tijdsbesef nemen evenmin als bij Nietzsche het tragische gevoel weg: de treurnis die het kost om iets tot leven te wekken is groot

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Nietzsche

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Nietzsche, die in 1872, het publicatiejaar van zijn eerste boek, al drie jaar hoogleraar klassieke talen- en letterkunde was aan de universiteit van Bazel, zag in de spanning tussen deze twee goden de...vooral op het taalgebruik dat Nietzsche had ontleend aan Schopenhauer, en aan de vermenging van de analyse van de Griekse gebruiken met een beschouwing van de modernste dingen, zijnde de Duitse geest en...De vervreemde, vijandelijke of onderworpen natuur viert het feest van de verzoening met haar verloren zoon, de mens, schrijft Nietzsche

Nr. 67, Maart 1999 • Roel Verniers • De stem van de meester in de...
Hetzelfde wanneer de verstrooide professor je onderhoudt over Nietzsche, Von Kleist, Bourdieu en 'Benjaàmin'. Je knikt, noteert wat kernwoorden in de marge

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Nietzsche noemde dat slavenmoraal, en zijn punt was uiteraard dat die ethiek volkomen immoreel is want doortrokken van een door zichzelf verblinde machtswil

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
Bataille, Blanchot, Celan, Rimbaud, Hughes, Nietzsche, Malraux en Godard nog een keer

Nr. 71, Maart 2000 • Frank Vande Veire • Wat willen wij?
Nietzsche zei het reeds: de slaven hebben het gewonnen van de meesters

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
Van Nietzsche, omwille van de durf positief de hardheid en de wreedheid in het leven te integreren

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende...Voor Nietzsche heeft Euripides zelfs de dood van de tragedie op zijn geweten

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Sadam Hussein en Osama Bin Laden). Nietzsche omschreef, in navolging van Hegel, de grondervaring van de moderne tijd als de dood van God

Nr. 87, Juni 2003 • Alice Chauchat, Vera Knolle • Een aantal gasten over Performance*: Een gesprek,...
friedrich nietzsche Er is geen 'zijn' achter het doen, acteren, worden; de 'doener' is gewoon toegevoegd aan de daad door verbeelding - het doen is alles

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Al in 1876 noemde Nietzsche, een van de eerste denkers die het licht van de onveranderlijke goddelijke werkelijkheid zag doven, de taal een ziekte die zwaar op de menselijke ontwikkeling weegt...Ingeborg Bachmann, Frankfurter Colleges, Amber, Amsterdam, 1991, p.120 5 Friedrich Nietzsche, Oneigentijdse beschouwingen, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983, p.277 6 Antonin Artaud

Nr. 90, Februari 2004 • Elke Van Campenhout • Quod erat demonstrandum: Junge Hunde festival #5...
De man duikt onder in de beelden, ziet de hele werkelijkheid in al haar kaleidoscopische verschijningen, van Nietzsche en Freud, over Tarkovski, Britney Spears en Sneeuwwitje, tot Milton en Donald

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Om het met grote namen te zeggen: Montaigne en Valéry zijn typisch Frans; Hölderlin en Nietzsche typisch Duits; Tsjechov (liefst zijn proza) en Dostojevski zijn typisch Russisch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK