Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "Oost en West" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Hij werkt met Shingeki- acteurs en hij gebruikt stukken van hedendaagse Japanse schrijvers, vaak bewerkingen van oude Japanse en westerse stukken...Gepland op 25, 26 en 28 september in Théâtre National en 29 en 30 september en 1 oktober in de KNS te Antwerpen...Het vormt de link tussen modern en traditioneel, tussen Oost en West, tussen dans en theater

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
organiseren waar nieuwe theatertendenzen uit Oost en West mekaar ontmoeten...Globaal, in de Oost-West dialoog waarop de selectie grotendeels berust: er staan produkties uit de Sovjetunie, Hongarije en Polen (niet toevallig de, op dat moment, hervormingsgezinde Oostbloklanden...Na een half uur over en weer geschreeuw tussen ouders onderling en Romeo, af en toe onderbroken door Matinique, de dienstmeid (uitgedost als het bana-nenmeisje van Chiquita !), besluit de dappere

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Halle kreeg hij een toneelopleiding, en vrij snel al ging hij spelen bij grote gezelschappen in Oost-Berlijn zoals het Theater der Jugend, het Maxim Gorki-Theater en het Berliner Ensemble -bij Bertolt...Tien jaar geleden bent U, zoals U het uitdrukt, 'van samenleving veranderd', U bent uit de DDR weggegaan en U woont nu in West-Berlijn...Hij werd door het Oost-West-conflict eigenlijk uit elkaar gereten, bijna letterlijk, omdat hij zowel in het oosten als in het westen woonde, en aan beide kanten over behoorlijke privileges beschikt

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Politieke omwentelingen Sinds enkele maanden werd het politieke beeld van Europa, van de relatie tussen Oost en West, grondig ondersteboven gehaald, de verhouding tussen kapitalisme en...Oost-Duitsland wordt door West-Duitsland opgekocht en van de toekomstige moeilijkheden in een een-gemaakte staat met eerste - en tweederangsburgers wordt vandaag reeds de basis gelegd...Nochtans is opera er niet in geslaagd zich op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit en snelheid te vernieuwen als theater en dans

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Noem mij de mannen en vrouwen en kinderen, die mij zoeken zullen, mij, hun verteller, voorzanger en toonaangever, omdat ze mij nodig hebben, meer dan wat ook ter wereld...Tesamen met de Muur valt de Oost-West opdeling met een snelheid die niets of niemand kon voorzien...Voorstellingen die op een of andere manier, hoe verschillend ze onderling ook mogen zijn, de grenzen tussen acteren en niet-acteren verwarren en in hun lichamelijkheid en zinnelijkheid ook de blik van

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Rijk, en, tengevolge daarvan de tweedeling van Duitsland èn Europa, ten tweede, Auschwitz en de emigratie van de Europese joden naar Amerika en Israël, en, ten derde, de verdrijving van miljoenen Duitsers...uit de oostelijke gebieden - Syberberg heeft het zowel over Achter-Pommeren, Silezië en Oost-Pruisen, als over Bohemen (Sudetenland). Duitse taboes Om te beginnen is het zeer de waag of er...enerzijds had je de jonge ouders die met hun peuter(s) en bijna zonder bagage naar het westen liepen en zo de betekenis van de grenzen forceerden, en anderzijds waren er de demonstranten, die op een concrete

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
vriend en vijand, held en verrader, Oost en West, juist en fout...Brechts visie op de veranderbaarheid van mens en wereld en de toonbaarheid daarvan op theater, en Artauds nadruk op het theater als purgeermiddel van archetypische oerdriften, verlenen Müllers werk...Traktor is het naoorlogse Oost-Duitsland het terrein waar zich een verscheurend conflict afspeelt tussen de vraag om een vermijnd veld te ploegen en de keuze voor het vege lijf: een been of een zak

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Oost- en West-Vlaanderen en was te gast in de Limelight, de Werf en de Vooruit...DeSingel staat apart ingeschreven op de begroting en is goed voor 63,7 miljoen, en de Beursschouwburg (voorheen nominatim ingeschreven) valt met de Ancienne Belgique, de vzw Paleis en de Bronks onder...beginnen ons gesprek in West-Vlaanderen waar de Limelight (Kortrijk) en De Werf (Brugge) instaan voor het aanbod van de vernieuwende podiumkunsten

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
door ontwikkelingen zoals die in Centraal-Azië en in heel Oost-Europa...Bijna overal in West- en nu ook in Oost-Europa ontstaan kringen van intellectuelen en kunstenaars die vooreerst gericht zijn op het herontdekken, het bewaren en verdedigen van de eigen culturele...Vandaag hebben we een enorme en dringende behoefte aan mensen die tegelijkertijd autonoom denken en leven en voldoende begrip kunnen opbrengen voor de zoektocht van verschillende bevolkingsgroepen en

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
dus maar gewoon doorgaat en die we verschrikkelijk vinden en waar we helemaal niks aan kunnen doen behalve af en toe een vliegtuig sturen en een handjevol gewonden opereren...reist niet, en die toeschouwers kijken en huilen en lachen en ze vertellen aan vrienden en kennissen over wat ze hebben gezien en die komen dan natuurkijk ook weer kijken en die vertellen weer enz...en dan is het er dus eindelijk, toneel dat er eigenlijk helemaal niet kan zijn, dat zich aan alles en iedereen onttrekt, waar ik dus verder weinig over kan zeggen, dat er wel ooit moet komen en de

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Frank Castorf, in 1951 geboren in Oost-Berlijn en sinds twee jaar artistiek leider van de Berlijnse Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz, beschrijft het verschil tussen de ervaringen van zijn generatie...Atlas geeft hen de raad 'gemütlich' te zijn, zich te oefenen in 'dragen en verdragen'. De filosofen zetten zich aan het schrijven van boeken en pamfletten voor de vrede en tegen de rijkdom...Bovendien bevestigt de scenografie onze voorstelling van Oost-duitse openbare ruimtes, fabrieken en instituten

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Van film en video over techno-party en rockconcert tot literaire lezing en documentaire — voor alles is een plaats op het podium...deze metropool tussen Oost en West verdichtten zich sinds lang internationale tegenstellingen en paradoxen van de huidige samenleving...Müllers Die Schlacht tekent in korte fragmenten de breuklijnen in de geschiedenis waar communisme en fascisme in elkaar overgaan en een vicieuze cirkel van geweld en verraad vormen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Regisseur Jan Devos koos voor de integrale tekst en wou vooral de poëtische laag ervan aanspreken door de relaties en passies uit te boren en het sociale gegeven - de seizoensarbeid in Noord-Frankrijk...Gebeden en wangebeden, waarvan het tweede luik dus voor rekening van Claus is, wil laten zien dat de twee grote West-Vlamingen als zij het over liefde & dood hebben eigenlijk dezelfde taal spreken: de...Vier regisseurs en evenveel groepen scholieren (uit het Oost-Vlaamse) brachten elk een korte 'impressie' van Claus, het resultaat van het werken met door de regisseurs gekozen fragmenten

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Nieuwe gezelschappen en festivals doen hun intrede, de grens tussen professioneel en semi-professioneel theater vervaagt, en sommige culturele centra evolueren naar produktieve mini-kunstencentra...Het Volk profileert zich op basis van de verkoopcijfers voornamelijk op Oost- en West-Vlaanderen, waardoor het NTG en Arca al sneller in aanmerking komen voor een bijdrage...En zo belanden we bij een ander thema: de spanningen tussen chef-kok cultuur en de medewerkers, die lijdzaam moeten toezien hoe in hun verslag naar hartelust wordt geknipt, titels worden veranderd, en

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Heel lang van tevoren bedacht en nog veel langer van tevoren, neen, dat kan niet, heel lang van tevoren bedacht althans, en dan heel erg aangekondigd en aangeprezen, lang voordat het is gebeurd en...En toen wij toch dat kleedkamertje uitkwamen en hij van zijn woede bekomen was, gingen wij op de grond liggen en moesten wat ingewikkelde oefeningen doen en daarna... Hierbij schreeuwde hij luid...Want daarbinnen ging de roep dat dat ceremoniële toneel dat bij elkaar was bedacht vanuit Oost en West, vanuit Japan en India geïmporteerd, vanuit alle hoeken en gaten, vanuit alle boeken geciteerd

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
navolging van hun Amerikaanse meesters zetten zij samenwerkingen op met beeldend kunstenaars, performance kunstenaars, acteurs en regisseurs, componisten en musici, video- en filmmakers...Voor een kort moment omhelsden Oost en West elkaar...schone, de deconstructie van alles en het vrijelijk gebruikmaken van zowel de academische ballettechniek, als de postmoderne technieken en de populaire danstechnieken, zoals break, disco en house

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Het heeft weinig te maken met Oost of West...waart en giervlucht door de lanen en bevlekt de zegezuilen de panters springen geluidloos door de banken alles wordt oever wacht op zee in de modder van de riolering...trompetten de dode olifanten van hannibal de spionnen van atilla stappen als toeristen door de musea en bijten in het marmer meten de kerken op voor paardestallen en dwalen gulzig

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Men kan zich de vraag stellen of het theater met zijn elke avond - hier en nu - levende dialoog tussen een publiek en een scène niet bij uitstek en altijd een van die plekken is in de maatschappij...Marx, Darwin en later Freud introduceerden een ideeëngoed dat het nieuwe theater van de laatste decennia van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw in hoge mate zou voeden en...De jaren '70 1968 luidde in heel West-Europa een nieuwe politieke periode in. De arbeiders- en studentenbewegingen troffen elkaar in de straten van Parijs en elders

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Het niet spreken van deze subaltern groepen linkt Spivak expliciet aan het mislukken van de communicatie tussen hen en de hogere maatschappelijke lagen, en dit omdat er gesproken werd...Het is slechts wanneer men het oude discours - geschraagd op een binair begrippenapparaat (Oost/West, Vlaams/allochtoon, etc...de tweede plaats, en veel belangrijker, omdat er eindelijk op verschillende niveaus binnen de theaterproductie sprake is van een in Europa levende Turkse stem die gehoord wil en kan worden - en dus

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Er nemen studenten aan deel, het heeft een specifiek plaatsgebonden karakter en de Oost-Europese traditie uit zich door de grote aantallen gasten die er ondergebracht worden en te eten krijgen...Erfgoed - de term en het begrip verlenen aan de doden en stervenden een tweede leven en een hiernamaals door middel van tentoonstellingen en opvoeringen, en in die zin zijn deze producties...Hij is erin geslaagd een topfestival te organiseren door de crème de la crème van de Europese theaterwereld uit te nodigen en op dezelfde plek en hetzelfde tijdstip samen te brengen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK