Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Rwanda van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Een beetje zoals de recente beelden van Rwanda ons instant bewust maken van de universele, menselijke ellende van de ontwikkelingslanden, zonder dat we ons hier hoeven te verdiepen in de specifieke...Mandingo, een goedbedoeld brouwsel van een blanke filmmaker in het kielzog van de succesrijke zwarte films, kookt van zichzelf al over: zwarte dekhengsten van slaven en blanke geilaards van...onze contreien te verwijlen). Hun aanwenden van poppen en passiespel, van strijdliederen en slagersbanken, hun doorbreken van de burgerlijke verhoudingen van de scène à l'Italienne getuigt van hun

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Deze Faust is gemaakt met de gruwel van Rwanda, Bosnië,... in de poriën...Los van de argumentatie (die bijzonder dom is), los van de vorm (die bijzonder voorspelbaar is), los van het acteergehalte (dat bijzonderloos is), stoort mij aan deze produktie het totale gebrek aan...eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw - Goethe heeft heel zijn leven aan zijn magnum opus gewerkt - dan aan het eind van onze twintigste eeuw

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het enigmatische geluid van didgeridoos van de aboriginals uit Australië naast moderne Europese klassiek, wervelende percussie uit Rwanda naast muzikale composities uit de tijd van Keizer Karel...Het is een effect van de wereldwijde verspreiding van het kapitalisme en op die manier een bevestiging van de culturele hegemonie van het Westen...Het bewustzijn van grenzen, van culturele verschillen en van locale rationaliteiten is bij beide denkers een oppositionele strategie tegenover de grensoverschrijdende pretenties van globalisering en

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
1980 gaat zijn naam met de snelheid van een nieuw virus door het wereldje: hij heeft Cymbeline van Shakespeare geënsceneerd met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij op dat...moeras (1990), naar Woyzeck van Georg Büchner, Meneer, de zot en tkint (1991), naar King Lear van Shakespeare, en Titus Andonderonikustmijnklote (1993), naar Titus Andronicus van Shakespeare...het geraas en getier, in het hakken en moorden van Bloetwollef, resoneert de gruwel van Bosnië, Rwanda,... De Rwandese burgeroorlog die op dat moment woedt, kost honderdduizenden het leven

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Vanuit de woede van de mensen vasthouden aan de schoonheid van de tekst, van het moment, van een ontmoeting...verandering te leven / Het politieke schuilt in het bieden van weerstand / En geef mij / Geef mij / Geef mij radicaliteit /Nu/Geef ze mij/Alstublieft/ Ik hou niet van matiging / Van gemiddelde / Van...heb dingen/ ik spreek ze niet uit / Er rest ons weinig meer dan het eerlijke niet weten / Een innerlijke kracht / Een warmte / Een houden van woorden / Hou van de woorden / Van het spel van de zon achter

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Van hem verschenen de eerste twee delen van een trilogie in Nederlandse vertaling: Het handboek van de inquisiteurs en De glans en pracht van Portugal (1999). Marleen Baeten, redacteur van...Steven Van Wolputte is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen en verbonden aan de K.U.Leuven, departement Sociale en Culturele Antropologie...Sinds 1989 volgt hij de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika (Kongo/Zaïre, Rwanda, Burundi): eerst als persattaché bij minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens, sinds 1992 als

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
mensenrechten op het grondgebied van Rwanda, en van Rwandese burgers die verondersteld worden verantwoordelijk te zijn voor zulke daden of schendingen op het grondgebied van buurlanden (van Rwanda) tussen 1 januari...De erkenning van de misdaad 'genocide' was van doorslaggevend belang bij de beslissing van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om het Rwanda Tribunaal op te richten...De sterkste politieke - en langzamerhand ook militaire - oppositie binnen het Rwanda van de jaren negentig kwam uit Zuid-West-Rwanda en behoorde in meerderheid tot de Hutubevolkingsgroep

Nr. 73, Januari 2000 • Sarah Vanagt • EEN ONMOGELIJKE RECONSTRUCTIE VIA EEN BRIEFWISSELING
Aan het begin van deze zomer stuurde ik een brief naar Raissa, een vanuit Rwanda naar België gevlucht meisje van 14...Op de stippellijn van haar vlucht uit Rwanda teken ik drie hoofden met dikke rechte streepjes voor de mond: Raissa met haar twee zusjes...Buiten in de tuin gaat haar moeder koppig door met het planten van bloemen - 'Oorlog in Rwanda

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
Charles Ntampaka over de verplichtingen van de Levenden tegenover de doden, over de solidariteit tegenover de dood in Rwanda... De volkerenmoord en de misdaden die in Rwanda werden begaan...DE STRUCTUUR VAN DE FAMILIALE BANDEN Het is moeilijk de opvatting van het hiernamaals in Rwanda te begrijpen zonder inzicht te hebben in de familiale structuur, de rechten en plichten binnen...aanwijzingen kunnen geven, hij offert ingewanden van kuikens of schapen, leest de beweging van sprinkhanen of de blik (kuraguza umutwe, letterlijk: de voorspelling van het hoofd). De cultus van de voorvaderen

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Zo gauw de militaire nederlaag van België een feit was, klonken opnieuw voorstellen tot etnische zuivering uit de mond van Vlaams-nationalistische leiders...De joden en de zigeuners in België zijn wel degelijk het slachtoffer geworden van etnische zuivering met de hulp van en onder applaus van Vlaams-nationalistische collaborateurs...Elke Vlaming die de baan kreeg van een weggezuiverde of ging wonen in huizen van uitgedrevenen of in gebieden die geannexeerd waren, moest, omwille van zijn toekomst, de collaboratie met hand en tand

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Rwanda 1994 vindt het theater één van zijn oorsprongsmomenten terug: het begraven en herdenken van de doden...de voorstelling Rwanda 1994 is het personage van de jood Jacob een belangrijke katalysator in het bewustwordingsproces van de journaliste Bee Bee Bee...Ex-Joegoslavië (of Rwanda) dat we zo graag zouden zien als datgene wat ons in het Westen vreemd is: de plek van barbaarse, religieuze of ethische conflicten, van een nietsontziend, onmenselijk donker

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Rwanda is een reëel voorbeeld van de tegenstelling waarop Sartre wees: in 1994, op hetzelfde moment dat Europa de bevrijding herdenkt van het Duits fascisme, ontspoort in Centraal-Afrika het door...opdracht van de Belgische overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking onderzochten een aantal economen in 1993 de opportuniteit van het mogelijk hervatten van bilaterale hulp aan het Zaïre van...Het nieuwe Rwanda belichaamt weer maar eens de tegenstelling van Sartre

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Peter Anthonissen en Marianne Van Kerkhoven spraken met drie van de vijf auteurs van Rwanda 1994...Toen Jacques en Marie-France me over het project spraken, had ik een vaag idee over wat er in Rwanda gebeurd was, maar de omvang van de problemen en van de vragen kon ik verre van correct inschatten...Vanaf het moment dat we ervoor gekozen hebben om over Rwanda en over de genocide te spreken, hebben we het hoofd moeten bieden aan onze totale onwetendheid van de geschiedenis van dat land, van wat er

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
uit "The Thin Red Line" van Terrence Malick naar James Jones) RWANDA 1994 - VOORWOORD Over de genocide in Rwanda spreken impliceert woede, onmacht en onbegrip...De Belgische regering, geen toonbeeld van moed en politieke durf, oefende druk uit op andere regeringen om de Blauwhelmen uit Rwanda terug te halen...De term 'genocide' zou later, veel later, te laat, dan toch luid uit de mond van regeringsleiders klinken toen ze zich naar Rwanda begaven om zich te verontschuldigen

Nr. 73, Januari 2000 • Inhoudstafel
omslag Coney Island, 1998 / Maarten Vanden Abeele RWANDA 1994 3 Voorwoord 3 'Als ik dit overleef, besteed ik de rest van mijn leven aan het getuigen' Peter Anthonissen en...Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Jacques Delcuvellerie, Marie-France Collard en Jean-Marie Piemme, over de theatervoorstelling Rwanda 1994 4 Gelegenheid is de bepalende factor Dirk Tuypens...Erwin Jans over het boek Postdramatisches Theater van Hans-Thies Lehmann 60 Het geheugen van ballet Gerald Siegmund over het werk van William Forsythe 66 Het lichaam als medium

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
1960 breekt in Rwanda de burgeroorlog uit, Kamanayo vertelt dat hij sporadisch berichten opving op de radio, zijn geringe kennis van het Nederlands maakt echter dat hij moeilijk kan begrijpen wat er...Hij verwijdert de Hemel van de Aarde; deblokkeert, voor de rest van de tijd, de komst van toekomstige generaties; hij installeert een nieuwe manier van voortplanten door eenmaking van principes die...Rwanda is een paradijs, hij neemt de rijkdom, het goud en de vrouwen, en heeft er op latere leeftijd geen spijt van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Vertrekkende van de eeuwenoude observatie dat de mens leert door middel van mimesis (imitatie), suggereert hij naar analogie van het woor-denpaar gen/genen, een nieuwe terminologie en spreekt van mem...Als een idee ingang vindt, mogen we zeggen dat het zichzelf verspreidt doordat het zich voortplant van brein naar brein, van brein naar boek, van boek naar brein, van brein naar computer, van computer...Van Antigone naar Medea, van Hegel naar Müller, van conceptueel systeem naar landschap van woordenmateriaal, van het bouwwerk van de geest naar de ruïne van het lichaam: over die weg beweegt zich de

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De Golfoorlog, de dood van Diana, de Joegoslavische oorlogen, de genocide in Rwanda,... waren ongetwijfeld mondiale evenementen...lichaam in het theater), weigert de islam de verschijning van het lichaam, van de figuur (van het idool). In de afgelaste opera van het Onafhankelijk Toneel mocht Aïsja, de jonge vrouw van de Profeet, niet op...aanslagen van 11 september het perfecte huwelijk van de twee massaspektakels van de twintigste eeuw bij uitstek: de magie van het witte doek en de zwarte magie van het terrorisme

Nr. 85, Februari 2003 • (Personalia)
Luk Van den Dries doceert theaterwetenschap aan de Universitaire Instelling Antwerpen en is voorzitter van de jury van Het Theaterfestival...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste...Hij schreef een proefschrift over de werking van de allegorie op het kruispunt van taal en lichamelijkheid, toneel en technologie

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Carrière van een nachtmerrie: De levensloop van...
Marianne Van Kerkhoven Carrière van een nachtmerrie DE LEVENSLOOP VAN DE GROUPOV-PRODUCTIE RWANDA 94 In Etcetera 73, oktober 2000, werd een cluster van artikels samengebracht...Vlaanderen beschouwt men de theatertaal van Rwanda 94 wellicht als al te zeer verwant met die van het 'politieke theater oude stijl' uit de jaren '70, terwijl in de zeer lange en intensieve...Wat de reis naar Rwanda betreft waren op een bepaald moment de besprekingen met de overheid (vertegenwoordigers van de kabinetten van de eerste minister, van Buitenlandse Zaken, Defensie en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK