Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


196 document(en) met "Slot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
woordgevechten en de hoogtepunten aan het slot van de bedrijven...Het zinloze van elke actie wordt duidelijk bij het slot van het stuk, dat eindigt met de openingslijnen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Tot slot is er het toonaangevende Time Out waarin Jan Murray de Amerikaanse danser David Gordon aanhaalt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Tot slot is er het nieuwe Magazijn (1982) in Hasselt, de eerste en voorlopig enige Limburgse vertegenwoordiger...Tot slot valt op te merken dat Limelight zich sterk toelegt op het organiseren van tournees voor buitenlandse gezelschappen (een taak die vroeger nogal door Kunst- en Cultuurverbond waargenomen werd

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Tot slot vangt men nog enkele flarden op van de verkopers buiten de tent

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Dit gaat over elementaire gevoelens, reacties en belevenissen van vrouwen die obstinaat terugkeren in variante vormen, vanaf het eerste stuk tot in de coda aan het slot

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Tot slot een stuk of wat losse kanttekeningen van min of meer prominente festivalgangers en de bespreking van twee boeken over het theater van de jongste twintig jaar...Dit gaat over elementaire gevoelens, reacties en belevenissen van vrouwen die obstinaat terugkeren in variante vormen, vanaf het eerste stuk tot in de coda aan het slot

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Tot slot een stuk of wat losse kanttekeningen van min of meer prominente festivalgangers en de bespreking van twee boeken over het theater van de jongste twintig jaar

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
de slot-pornofilm in het stuk en 3. omdat de Woostergroup financieel, artistiek en wat publiek betreft zo marginaal werkt dat elk stuk wel eens het laatste zou kunnen zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
de slot-pornofilm in het stuk en 3. omdat de Woostergroup financieel, artistiek en wat publiek betreft zo marginaal werkt dat elk stuk wel eens het laatste zou kunnen zijn

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
aan het BluBo-slot van Fre-degonde...Deze Tijl wordt een soort Willem Teil, zonder de 'naïeve' parabel-afrondende eensgezindheid, maar precies door het schijnbaar-resigna-tieve slot een laaiende oproep tot besluitvorming en doorzetting

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Het geluk dat één van hen aan het slot zegt te hebben gevonden, slaat op de beslissing haar man te verlaten; vreselijk aan dit geluk is de onzekere toekomst, want wat staat haar te wachten

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Die kan hij moeilijk op slot doen... En nog iets... luistert ge nog

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Tot slot gaat het zich nog transformeren in een ruimteschip

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het slot van The Bundie speelt zich af na de revolutie, niet in een naïeve idylle, maar in een reële wereld waar mensen oud worden, ongevallen gebeuren en tragedie bestaat...De scène en haar slot concretiseren wel allebei de natuurlijke alledaagsheid van leven en dood in een socialistische maatschappij die fel afsteekt tegen de irrationaliteit van Xenia's wereld met haar

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een bevreemdend slot

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het klassieke vormingsschema is hier nog steeds intact gebleven: eerst de analyse, dan de kritiek en aan het slot ook nog een hoopvol alternatief (zij het dan op een uiterst individueel niveau). De...Mama eindigt met het oude hoopvolle schema dat vandaag in onze werkelijkheid geen bevestiging vindt (een onzekere blik van de actrice aan het slot als enig in vraag stellend gegeven kan de rest van de

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
speelden zeker mee in het groeiproces van deze produktie en komen bij het slot zelfs expliciet aan bod...Een eventuele overdreven inleving wordt bij het slot afgebouwd: het masker wordt (letterlijk) afgenomen, Warre Borgmans laat zijn acteursintonatie vallen en relativeert de zin van de voorstelling

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
begin) EPILOOG (Leest droevig het slot van de brief van Makar aan Warenka voor het open venster

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
horen trouwens hoe het huis met een zwaar slot wordt afgesloten

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Welke partij vertegenwoordigt de orde ? Wat mij betreft, ik doe -- krik-krak -- mijn deur op slot en ik blijf thuis werken...Ik zou graag willen weten wat er tot slot van terecht gekomen is ... Sophie De twee stafdragers in vol galakostuum bonkten een lange serie dolTe klappen op de vloer van de kerk...ik voelde uiteindelijk toch meer voor werk van groter Hetzel (Bladert het boek door) U zult natuurlijk uw neiging tot breedsprakigheid moeten intomen, per slot van rekening -- als ik


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK