Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "Stefan Maar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Mozart maar KMS-directeur Gerard Mortier oordeelt daar anders over...Maar het klopt alleen voor u. Wordt A bedrogen in zijn optimisme...Dat niet alleen wat op de scène gebeurt maar alles wat daar mee samenhangt, tot het door de overheid gevoerde theaterbeleid, binnen het bestek van een theatertijdschrift valt, mag duidelijk zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Andere elementen zijn niet historisch maar persoonlijk, ze zeggen iets over het personage en de acteur...De fysieke eigenaardigheden van de acteurs worden niet beschouwd als een handicap maar als een middel om iets te zeggen over een personage en de relatie van de acteur tot dit personage...Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
maar dat blijkt samen te gaan met een verhevigde 'creatieve aanwezigheid'. Zomer '82 zat Brulin, tegen het decor van de Nicaraguaanse revolutie, in de slums van Bluefields, theater te maken met een...Willy Thomas (HTP) wil zich niet 'inleven' maar acteert heel nadrukkelijk...Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak...Maar uitgerekend deze regering beknibbelt het schamele budget van Cultuur, een sector die toch al met niet meer dan enig zakgeld naar huis gaat

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Klaas Tindemans, Ingrid Vander Veken, Wim Van Gansbeke Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprini...Heiner Müller Muller is niet weg te branden uit Etcetera, maar wordt dan ook alom geroemd als Europa's belangrijkste toneelauteur van vandaag...18). Beloften gedijen wellicht beter in een Vlaanderen dat niet 'Vlaamskiljonistisch' is (de term is van Jozef Deleu, zie Knack, 20/7/83) maar wel internationaal

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar hier wordt ook de esthetische optie van het ganse spektakel duidelijk: de arbeid is echt (hyperrealisme van zwetende acteurs) maar ook zinloos...Als men de richting van de blikken van Herman Gilis, als prins Leonce, analyseert, constateert men dat hij meestal naar de zijkant, vaak naar de grond, en een paar keren naar boven kijkt, maar zo goed...Dat blijkt al meteen van bij het begin van deze opvoering: Gilis zit in profiel, kijkt wel eens over zijn schouder (maar voor de toeschouwer is dat een richting parellel met hem), en is op een vreemd

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven...Tal van groepen timmeren enthousiast, maar in armoede, aan de weg

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zelwerk Kritak, Leuven...Maar overal kleine cultuurhuisjes...Maar het theateravontuur is daar zelden te beleven, het handwerk niet zichtbaar, de artistieke honger niet voelbaar

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven...Maar geen enkele theatermaker in dit land weet officieel of de overheid zijn activiteiten zal subsidiëren...Maar officieel is dat nog steeds niet overgenomen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Ook Superman leek mij weliswaar professioneel, maar toch fantazieloos maakwerk, uitdrukking van die bijna chronische malaise die er op artistiek vlak binnen jeugd- en kindertheater heerst...Vragen die onvermijdelijk raken aan de interne contradicties van een zich emanciperend kindertheater, maar die wellicht nog meer te maken hebben met de veranderde tijd waarin theatermakers hun...de Gripsstukken betekende dit: niet meer het tonen van monsterlijke ouders, maar het bijbrengen van inzicht in de maatschappelijke oorzaken voor de fouten van die ouders

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Maar we houden het rustig...Maar voor de rest is alles rustig...Maar we beginnen in de herfst: van 21 september tot 30 november brengt het Goethe Institut eventjes Berlijn naar Brussel

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
het franstalige theater gaat het niet anders: Botho Strauss, Heiner Müller, Thomas Bernhard, maar met veel meer dodelijke ernst, meer gezag, grotere verveling...Müller is de meester in het hanteren van dit soort taal, maar hij is niet de enige: Volker Braun is een generatiegenoot, Thomas Brasch en Stefan Schütz zijn van een latere...Het traject langsheen de verschillende ruimtes van een vervallen fabriekspand vertaalt wel het statiekarakter van het stuk, maar op het niveau van het acteren wordt eerder gekozen voor een

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven...Da's niet mals maar het tij schijnt te keren...00 Don Giovanni Don Giovanni is een prachtige partituur maar een ouderwetse fabel, meent Johan Thielemans

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven...Maar het winteradvies was mild: verder uitstel, nieuwe kansen, promotie zelfs

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencopfint, Leuven Zetwerk Kris Pion, Brussel Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr...Gedurende vier jaar voerde hij een liberale cultuurpolitiek met de mond vol zelffinanciering en sponsoring, maar met de beurs stijf dicht...Bijna alles wat daarboven zit lijdt aan acute artrose: de spreidingsgezelschappen spreiden, maar wat eigenlijk; de repertoiretheaters vatten hun opdracht niet

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Maar Richard Strauss heeft, voor hij zijn broodwinning begon te maken van zeemzoeterige, verwaterd-expressionistische muziekdramatische werken, twee van de meest verpletterende opera's aller tijden...Om te beginnen beschikte dirigent Stefan Soletsz over het vereiste aantal muzikanten - iets als 111, maar liefst...Maar het voornaamste verschil met Gent was, dat door de grotere eenheid van muziek en scènebeeld de aandacht meer kon uitgaan naar Strauss' dramatische polyfonie

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Al deze mensen zijn machines die ongeluk produceren, maar Bourdet kan het hun niet kwalijk nemen, omdat hij zoveel begrip opbrengt voor hun falen...Onder de indruk van zijn eerste ontmoeting met James Ensor in 1924, maar waarschijnlijk nog meer van een lofzang op zijn werk die Ensor in La Nervie publiceerde, vat de Ghelderode in 1933 het plan op...Men kan hoogstens bezwaren hebben tegen het onsystematische karakter van het onderzoek en de niet altijd gemotiveerde keuze van het materiaal, maar de gebruikte instrumenten zijn nu eenmaal die van de

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Haar vader is bijna altijd op reis, en dus vertelt ze zichzelf maar het verhaal van Goudlokje en de drie beren - bij Dora zijn het er maar twee, evenveel als ze er zelf ter beschikking heeft...De aandacht voor het detail is bijzonder groot, maar dat belet niet dat de grote lijn, de adem die het stuk dragen moet, ook maar een ogenblik in het gedrang komt...Veel van de moderne muziek is alleen maar modern en niet meer beluisterbaar

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Marianne Kleed je maar aan, Stefan...Stefan Maar ik wel...Stefan stopt ermee maar begint dan met een krijtje op de muur te tekenen

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Marianne Ik ben vanmiddag met Stefan naar de stad geweest...Stefan Maar ik wel...En groet Stefan van mij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK