Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


563 document(en) met "taal" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Omdat ze een taal gebruiken die iedereen begrijpt...Wie de taal der wetenschap of techniek niet kent, snapt het meestal niet of onvolledig...De ene gebruikt een universele taal, de andere een bijzondere... voor de rest zijn ze even creatief

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Tussen de bloemrijke taal van Shakespeare en het bestudeerde je-m-en-foutisme van de regie ontstaat een boeiend wrijvingsveld

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Waarom zouden ze geen taal gebruiken: het Amerikaans is universeel...Omdat ze een taal gebruiken die iedereen begrijpt...Zo neemt het duiden van zijn titel verscheidene bladzijden in beslag). Volgens hem zal het theater de volgende vijftien jaar op de taal gemodelleerd zijn; zijn tekst, door het taalspel een aardige

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
de ideologiekritiek waaraan hij zelf Goethes tekst en taal onderwerpt en de ideologiekritiek die uitgaat van Decortes opvoering

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Saturé vermoedde 't. en sprak : Leer haar alles wat in de high-life wenschelijk is. Alleen géén horloge taal Wie 't ooit uitvond het leven te verdeelen in mathematische fracties van dertig, zestig

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Episch Een moeilijk punt blijft Van de Veldes behandeling van de taal...Zijn duizelingwekkende taal- en rijmkunst- en vliegwerk", die Marnix Gijsen hem gematigd-onwelwillend toedichtte, blijft een onvast procédé dat niet meer tot typeren in staat is en louter ritme blijft

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Een tekst die meer dan de vorige stukken louter taal wil zijn zonder de druk van een verhaal, van personages, van punten en komma's. Hel zijn variaties op het Medea-Jason materiaal

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
En dat is ook het geval met de taal in zulke stukken...Geweld speelt in al uw stukken een belangrijke rol, niet alleen thematisch, ook in de taal

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De jonge regisseur zoekt geen nieuw publiek, evenmin bijval bij de toeschouwers, hij zoekt zijn eigen taal...karakters, thematiek, taal en stijl en foto's van voorstellingen

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Soms val je voor zijn fraaigedraaide, potige taal, zijn dooraderde pathetiek, al kan de man nog amper verrassen...De auteur hanteert de verheven taal van klassieke koningsdrama's, hier en daar geïroniseerd...schoonheid van de taal

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Strauss en Berg). Daar spreekt hij muzikale taal van de jaren zestig, gemilderd met een zin voor een sensueel gebruik van de orkestkleuren

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik vind uit, Fie, zegt hij altijd, ik leef van taal...Iemand die uitvindingen wil doen over taal, ne gewone werkmens, in plaats van met zijn vrouw bezig te zijn gelijk als iederen normalen vent

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Ook de taal, een expressionistisch aandoende poëzie, klinkt krachtiger

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het dramatische oeuvre van de Oostenrijker Peter Handke kan, vereenvoudigend, herleid worden tot twee dichotomieën : taal en theater, en macht en theater...Bij Publikumsbeschimpfung is er wellicht geen anekdote, maar eigenlijk gaat het over het zelfde, over het schoonmaken van de taal, over het afkrabben van de hatelijke dingen die aan de samenleving...Waar de taal, en dus ook de werkelijkheid, geanalyseerd wordt in Publikumsbeschimpfung aan de hand van agressie... JJL: "Ik vind Uber die Dörfer veel agressiever..." Als resultaat

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Aan de vervorming van zijn gelaat beantwoordt de vervorming van de taal die hij in een onophoudelijke, monotone woordenstroom de zaal inschuift...Een stem die uit het ijle op de scène valt; een stuk taal dat zelfs géén lichaam meer heeft...Essentieel blijft die indruk van het samenvallen van een mens (acteur) met zijn taal en de eigenzinnige eentonigheid van Cassiers' zegging (cfr

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Het gegeven was tijdloos: de onmacht van die figuur tegenover de taal...Ik heb het publiek in een zeer onaantrekkelijke omgeving gezet maar ik hoop dat men via de taal zeer mooie beelden gezien heeft...Tom Tom "Belangrijk voor mij is daarbij wel steeds taal, niet alleen letterlijk, maar ook architecturale taal, de ruimtes waarin ik speel

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het stuk kwam veel te statisch over mede omdat de dynamiek van de taal over het hoofd werd gezien

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Door zijn leraarschap Ín de Studio groeide binnen het KNS-gezelschap een groep van mensen die zijn taal van jongsaf aan geleerd hebben...De ervaringen bij het werk aan Arme Cyrano en Pak 'm Stanzi zijn een revelatie voor mij; deze voortdurende recherche naar elke nuance in de taal, het woord als het woord in zijn volle betekenis

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij wou dat de school geleid werd door vier dekens: een deken voor het spel (Walter Tillemans), een deken voor de lichaamsbeweging (Lea Daan), iemand voor de taal (professor Willem Pée) en iemand voor...Ik had altijd gedacht dat als je met het lichaam bezig was, men een taal zou kunnen vinden die het zonder woorden stelde, maar ik verstond er geen bal van...Het is niet omdat je een paar Huisbewaarder (Arca) boeken gelezen hebt, die je slecht begrepen hebt, of omdat je een moeilijke taal schrijft om te doen alsof het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK