Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Total-Gestalt"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
mijn choreografieën koos ik voor wat men noemt un spectacle total...Maar ik houd van het spectacle total \ daarom moet je ook niet verwonderd zijn dat ik streef naar de communau-teit, naar het gemeenschappelijk werk

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Ik sta altijd voor piet snot, meiske, ge luistert nooit, ge luistert nooit, Rock and Roll, liberté total

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Langhans in 1800 een kolossale Total-Gestalt, zowat 60 op 100 m, waar een tem-pelportico als decor bijna deze massa openbreekt

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Wat normaal was voor een choreograaf die alleen meester aan boord wilde blijven, zonder mededingers, en in de traditie van zijn grote Franse voorgangers "spectacle total" zou gaan brengen

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Toneeldans is volgens haar een 'spectacle total' dat vertrekt van een 'argument'. 'Een goede choreografie bezit duidelijkheid van het geheel, van het argument, harmonie van de ruimte...Provinciestad 1900 en De bedrogen Erfgenamen zijn de eerste voorbeelden van dit beoogde 'spectacle total', gebaseerd op een scenario met plotontwikkeling en personages en gecreëerd voor een grote...Na het opheffen van de festivals ensceneert Lea Daan nog twee keer een 'groot werk': Het lied van de straat (1954), een 'théâtre total' waarbij woord (9 sprekende personages), dans (31 dansers/acteurs

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
tot 'théâtre total'. In 1986 worden dat er zevenendertig (waaronder 'théâtre des femmes' en 'théâtre de guerilla'). In 1996 vervolledigt Pavis de lijst tot zesenveertig omschrijvingen van verschillende

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
total different story, want je komt daar pas achter nadat je al enige tijd met iemand hebt gewerkt

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Elke dans- of theatervoorstelling is, om met Marcel Mauss te spreken, een fait total, een alomvattende gebeurtenis die ontelbare micro-evenementen van uiteenlopende aard veronderstelt om te zijn wat

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
Als het wél lukt, dan is het ook meteen een godsgeschenk, of, zoals dramaturg-journalist Joost Sternheim het ooit noemde: 'Een proeve van total design: voor acting, thinking and living

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De Escapist van de apocalypsgerieratie: De wondere...
Total democracy seems to have won

Nr. 99, December 2005 • Fin Novembre • Journal: A l'œil nu #4 Leuven
Chaque fois (c'est d'un projet in situ) nous avons les mêmes objectifs, temps (un mois au total) et moyens, mais nous devons néanmoins être capables de renouveler notre regard sur le lieu, sur les

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Voor het geval u zich de film Total Recall herinnert, daarbij was de vraagstelling gericht op het verschil tussen een echte herinnering, een echte ervaring, een echte wereld, en iets wat rechtstreeks

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
Going from science to politics, is not, for her, going from stringent constraints to more relaxed ones, but keeping exactly the same objectives with a total indifference to what is science and what

Nr. 101, April 2006 • Dziga Vertov • Man with the Movie Camera
experimental work aims at creating a truly international absolute language of cinema based on its total separation from the language of theater and literature

Nr. 101, April 2006 • Sarah Vanagt • De manifesto's van Walter Benjamin en filmpioniers...
experimental work aims at creating a truly international absolute language of cinema based on its total separation from the language of theater and literature

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Zie: Groys, Boris, The total art of Stalin, Princeton University Press, New Jersey 1998, p. 60 e.v...Zie: Oudenampsen, Merijn, Total Makeover, september 2005, op: www.flexmens.org 27 Lesage, Dieter, ‘Omtrent Metropolitane machinaties’, in: MetropolisM #2, 2005, pp

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Sindsdien zit ik opgezadeld met twee hoofdletterwoorden uit een film die net gaat over het stoemmelings mislukken van altijd maar te willen tanken bij total

Nr. 111, April 2008 • Eric De Kuyper • De vergeten kant van Maurice Béjart
Wel was er in die jaren heel wat sprake van ‘spectacle total’, een ‘totaaltheater’ waarbij het gesproken woord, de dans, de mime, de zang, de muziek en ook het plastische zouden worden vermengd


Development and design by LETTERWERK