Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "VN"Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het stuk affirmeerde de VN&S-poëtologie op artistiek en maatschappelijk vlak en bracht bovendien de eerste dramatische realisatie van de gemeenschappelijke poëticale intenties van de groep, die af te...Eerst bleef deze ontvankelijkheid beperkt tot een enge kring van VN&S-sympathisanten, later werd ze verbreed tot de hele Vlaamse beweging...De piano op de scène lijkt alleen maar een allusie op de vroeger zo geprezen 'muzikaliteit' van het stuk of een relikwie van het pan-muzikalisme van VN&S. In de ARCA-produktie heeft men de impact van

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
De vertaling van Richard II werd in de pers omschreven als "taai maar muzikaal" (Gazet van Antwerpen), "weerbarstig" (NRC), "taaie lange lappen verwrongen tekst" (VN). Hoger werd er al gewezen op het...een VN-bijlage merkt Ton Lutz over Komrijs vertaling op: "(...) die is bij flarden erg goed en dan weer krijg je de indruk dat hij er met de pet naar heeft gegooid

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Wat bovendien te denken van expliciete verwijzingen naar de politieke actualiteit: Greetje en haar broer als Rwandese vluchtelingen, de vn, of de slogans van het Vlaams Blok

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Een oorlog uit internationale morele principes, maar die juridisch eigenlijk geen grond heeft om op te staan omdat niet de VN maar de NAVO het initiatief heeft genomen

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Het jaarlijks uitge- geven VN-rapport over de menselijke ontwikkeling wereldwijd laat zien hoe de kloof tussen rijk en arm steeds dieper wordt...De VN heeft het conflict veroordeeld als een buitenlandse agressie: buurlanden Rwanda en Oeganda zijn het land binnengevallen, met de onmiskenbare bedoeling het regime van president Kabila omver te...De op 9 april goedgekeurde resolutie 1234 van de VN-Veiligheidsraad gebiedt dan ook de niet uitgenodigde troepen om Congo te verlaten

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
die honderd dagen was de wereld een passieve toeschouwer van de gruweldaden, beschouwden regeringen de slachting van de Tutsi's als een intern politiek conflict en weigerde de VN halsstarrig het woord...Ondanks alarmerende berichten van de Blauwhelmen ter plekke over een nakende volkerenmoord, weigerden de regeringen en de VN blijkbaar de ernst van de situatie onder ogen te zien...Toen de lijken zich begonnen op te stapelen en via de rivieren lijken in naburige landen terechtkwamen, werd de term 'genocide' uiteindelijk toch gebruikt en beslisten de VN-leden om in te grijpen

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De koorleden, allen medespelenden van het ensemble, zitten op een verhoging voor een tiental hemelsblauwe VN-vlaggen...Bill, de jonge Amerikaan, heeft zich bij de VN als vrijwilliger aangemeld omdat hij de beelden van de dagelijkse waanzin op de televisie niet meer verdraagt...zijn praktijk als VN-soldaat voelt hij die waanzin nu aan den lijve

Nr. 99, December 2005 • Maaike Bleeker • Moet theater de wereld redden?: Over We...
Want dat is de werkelijke tragiek van de VN vredessoldaat, zoals Linda Polman in haar analyse van VN vredesmissies (met de veelzeggende titel We Did Nothing) duidelijk maakt...etcetera 99 009 75 'Boring' blijkt ook een belangrijk probleem te zijn bij werkelijke VN vredessoldaten...Reïncarnatie als wereldwijde entertainment-force zou ook een aanmerkelijke verbetering van het imago van de VN tot gevolg hebben

Nr. 106, April 2007 • Florian Malzacher, Helly Minarti • Korea in notities
Als ‘dood’ en ‘verdwijnen’ hetzelfde zouden betekenen, dan zou er geen vn bestaan...Als tolk voor de vn gelooft ze dat de letterlijke betekenis van een woord belangrijk is. En ze gelooft in de kracht van woorden

Nr. 111, April 2008 • Wouter Hillaert • Brussel-Beiroet retour
inwoners voor een mogelijke nieuwe uitbarsting van geweld, de vage toespelingen op de opgesloten regering of de aanwezigheid van VN-opperhoofd Ban Ki-moon in de stad: ik snap niet wie, hoe of waarom...Rond mij kakelen een dertigtal Spaanse VN-soldaten


Development and design by LETTERWERK