Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


269 document(en) met "Vader Hier" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De man die zijn vader heeft vermoord en zijn moeder gehuwd, wordt er ten laatste male geconfronteerd met de pijnlijke gevolgen van zijn fatale levenswandel, meer bepaald met de machtsstrijd tussen...poëtische uitwijdingen (heeft willen) vervangen door een harde taal' (zoals in het programma geformuleerd wordt). Een helder, clean, zuiver taalgebruik --verdedigbaar in het algemene opzet-- werd hier verward...hebben niets gemeen met tekstinterpretatie en scheppen grote onduidelijkheid : is hier Sophocles aan het woord of een ander

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Zijn vader, Vic Moeremans, zat ooit zelf drie jaar in de bak voor vermeende morele steun aan de vijand...De mensen die je op scène gezien hebt in illustere rollen of op TV zijn hier braaf, zacht en vriendelijk...Ceremoniemeester koning Boudewijn is tachtig jaar geworden en verzacht samen met een franstalige en een Vlaamse clown de harde waarheden die hier op ludieke wijze worden verkocht

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Hier grapjes maken zou een vorm van medeplichtigheid zijn, en Marijnen wil niets met de koopmanswereld van Venetië te maken hebben...het personage komt helemaal niet uit de verf: als vader van Jessica - nochtans een erg belangrijk element in het verhaal - blijft Tuinman helemaal afwezig...Hij heeft hier een bijna filmisch realisme nagestreefd, dat volledig openbloeit in de finale

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik ben hier graag en wil hier graag blijven...Wat moet ik hier, wie houdt me hier terug...Hier is geen ogenblik te talmen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Men reikhalst, als het ware, om er bij te zijn, want niemand ontgaat het dat hier soms erg subtiel acteursspel te bewonderen valt (Jutta Lampe is ongelooflijk goed als Ophelia). In dit spel met de...Ik heb het verhaal zelf bedacht, de gegevens zijn hier en daar zeer fragmentarisch, anekdotes die in zekere zin autobiografisch zijn...Bovendien gaat het hier om een problematiek die bij de doorsnee-theater-geïnteresseerde minder gekend is. Verder nog in dit nummer: een herdenkingsartikel van Jaak Van Schoor over Fred

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Dan heeft een werkvrouw mij gezegd dat haar neef u hier gezien heeft...Sasportas Als ik hier wegga, zullen er anderen in de kooien hangen, met een witte huid, tot de zon ze zwart blakert...Hier staat het open, het stulpje, hier gaapt hij, de schoot van de familie

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
matriarchale voorkeur (de sterke vrouw als rode draad in Müllers laatste stukken) vanuit een autobiografisch afscheid aan de vader te verklaren...Toch wordt hier op weinig bladzijden heel veel werkmateriaal aangereikt dat om uitwerking vraagt

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Bijvoorbeeld, de autoriteit van mijn vader is groot geweest in mijn leven...Acteurs van hier werken op een niveau dat te weinig intuitief is. De benadering van toneel is hier zo prozaisch, geweldig laag bij de gronds...Misschien is Alexander/Israel wel mijn vader (lacht). En ook de poppen spelen een grote rol

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Er wordt met de hier ontstane verhoudingen verder nauwelijks nog iets gedaan: het optreden van de vrouwen is secundair voor Decorte, grotendeels weggeschrapt, met als enige functie het creëren van een...Het is de hertog die groter kwaad voorkomt en als een bazige vader beiden tot kalmte dwingt...Theatraal is deze monoloog uiterst sterk, omdat tekst en handeling hier, meer dan in de rest van de voorstelling, consequent autonoom een betekenis produceren die in hun tegenstrijdigheid veel

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het werk van de Oostduitse regisseur Jürgen Gosch is hier te lande nauwelijks bekend...Het decor van Hamlet bestaat uit drie hoge wanden, in de achterwand zit een deur, links van de deur een grote kleerkast waar de geest van Hamlets vader uit te voorschijn komt...Hier is geen gelegenheid voor zwemerig gedoe, men moet verdraaid goed uit zijn ogen kijken wil men niet naar beneden tuimelen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hoe verrassend en verheugend is het dan te constateren dat Willequet hier in de eerste plaats als spreker overtuigt...Anna is de ver duldige en zorgzame vrouw van Stan Hun dochter Els is laatstejaars op het Atheneum en in de wensdromen van de vader al geneesheer...Hij heeft duidelijk een zeer goed contact met zijn mensen en slaagt erin om een stijl uit te bouwen die een uitgepuurd realisme is. Hier geen Amerikaanse Stanislavski, maar een soepele stijl waarin

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
van het "genre" dat de INS in het spoor van haar geestelijke vader en leermeester Dario Fo het meest zou beoefenen: montages van groepsscè-nes, sketches, monologen en liederen...Door het hernemen van onderdelen uit vroegere programma's overlappen de over de jaren gespreide titels elkaar hier en daar...bleef Fo hoe dan ook de geestelijke vader, In 1977 en 1978 gingen leden van het Kollektief hun licht opsteken bij het Teatro Campesino in de U.S.A

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Hier staat niet goed tegenover kwaad, maar verwaandheid tegenover wraak...De manier waarop Gloucester zijn bastaardzoon Edmund een draai rond de oren geeft, eigenlijk zonder reden, tenzij dan de kittelorigheid van de vader

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Maar hier maakt de koning grote indruk...De manier waarop Gloucester zijn bastaardzoon Edmund een draai rond de oren geeft, eigenlijk zonder reden, tenzij dan de kittelorigheid van de vader...Kan men hier ook

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
renden hier te saam, in uw reuzenhof, het gewei verward in de webbe... Hier, rond uw wrakke stoel, rond uw ziltig lijf, vretend aan uw neus, aan uw kinnebak, aan uw ratelromp... Saturé Maar dat... Au...misschien,,. Maar er is véél,.. Alles is hier weg... Weet gij dat hier de haard stond...Wenkend: Hier is 't geweest, heeren... Hier, heeren van de policie... VIERDE KAPITTEL Het eiland van vroeger

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Wat kan men hier allemaal aanstippen...Nochtans gaat het hier om een opvoering waar met zeer veel zorg aan gewerkt is. Maar Dehert overlaadt zijn regies met veel intellectualistische bedoelingen, en dat leidt hem af van een emotioneel...stuk naar Britse gewoonte wordt ingeleid is hier vreemd als een schichtig walsje en past wonderwel bij Virginia Woolfs voortdurende neiging tot anarchisme; de lach als haar enige effectieve wapen tegen het

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Een koldereske regie van Corso, het barokke taalgeweld van Claus én een niet kapot te krijgen drama: hier zou een voorbeeld gesteld, geschiedenis geschreven worden...Oidipous speelt niet enkel tussen Hamlet, zijn dode vader en zijn moeder, maar ook tussen Ophelia, haar vader Polonius en haar broer Laërtes...De auteur hanteert de verheven taal van klassieke koningsdrama's, hier en daar geïroniseerd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En hier zit ik nu... Fie Hoe, hier zit ik nu...wat een service is dat hier, niet te verwonderen dat er hier geen kat zit... (Er komt een heer aan die er vrij bizar uitziet...hij kan nog alles doen, alleen aan de linkerkant, een klein beetje moeilijk... Gloster Weet hij dat u mij hebt gevraagd hier te komen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Hij is zeg maar de geestelijke vader van Radeis...Acteur die hier zijn intrede doet en waarover later meer

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Na de oorlog en de daaropvolgende socialistische revolutie die aan haar vader het leven kostte, vluchtte zij naar Engeland...Zelfs deze korte samenvatting verduidelijkt dat Bond hier weer het thema van de vermeende onschuld opneemt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK