Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


302 document(en) met "Vader Naar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De overgang van realiteit naar theater gebeurt niet via de gebruikelijke kanalen (het vervelend 'naturalisme'), de theatervormgeving ondervraagt de realiteit naar de onderliggende motivering door die...Concreet zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijl-gebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit...Het Spaarvarken in de regie van Hans Croiset had op mij het effect van een tijdmachine: ongevraagd werd ik teruggeslingerd naar het Parijs van 1860-70, naar een avondje gezelschapstoneel bij de haute

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Zijn vader, Vic Moeremans, zat ooit zelf drie jaar in de bak voor vermeende morele steun aan de vijand...Naarmate het stuk naar het heden opschuift wordt het ludieke meer en meer achterwege gelaten...Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
heerser in de tuin is de man die het onkruid (politieke tegenstanders) uittrekt Ook de verwijzingen naar de oud-christelijke tuin van Eden worden nagegaan: de slangmetafoor, de boom van goed en kwaad...De enige verhoudingen die 'normaar verlopen zijn die tussen vader/zoon en moeder/zoon (in tegenstelling tot de belangrijke vader/ dochter relatie in de andere stukken van Shakespeare). Tenslotte...vrouw zit er een welbepaalde ontwikkeling die loopt van een chaotische gynaicocratie (matriarchaat) naar een patriarchale wettelijke structuur

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Der Jud Süss en Sharon Marijnen heeft de situatie naar het heden verplaatst, zodat het publiek zich makkelijker kan identificeren met de personages...Maar dit uiterlijk streven naar aanvaarding verbergt natuurlijk een diepe spanning: tussen jood en christen heerst er een hevige haat...Indien de toeschouwer op zoek is naar een personage waarop hij zijn gevoelens van identificatie en medeleven kan projecteren, komt hij tot het besluit dat er voor deze gevoelens geen plaats

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Als de vorstelijke zucht naar roem, naar uitbreiding van bezit, stof wordt voor de denker...Ik zou kunnen zeggen: dit werk is van mij, als ik naar de vlijt keek, die ik heb besteed of naar de trekken van mijn veer...Onweerstaanbaar trek je mij naar je toe en onafgebroken dringt mijn hart naar jou

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wegens ziekte is Hess overgebracht naar een Engels militair hospitaal en aan zijn kamergenoten gaat Hess vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zit...Naar de vorm heeft dit de functie van een koorscène, naar Zimmermann heeft voor elke deelnemer een individualiteit bedacht...Herman Vinck verhuisde van de Nieuwe Komedie, naar Ensemble, naar Globe, ging regisseren om tenslotte in 1969 het avontuur van het Werktheater te helpen starten, nu in zijn dertiende speelseizoen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Een man die daar achter stellingen in een kelder woont heeft me naar een school gestuurd, waar een Antoine als leraar zou gewerkt hebben...Kijk naar mijn slaven, en naar de jouwe, onze eigendom...een schaamdeel dat misschien al schokte van begeerte naar hem keek met kwijnende ogen, naar hem, Debuisson, die zijn ogen met zijn vuisten in hun holten duwde, uit vrees voor zijn honger naar de schande

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat geeft aanleiding tot literair-historische vergelijkingen met o.a, Artaud en Lautréamont en vormt tevens het overstapje naar poststructuralisten als Foucault en Deleuze...Tegengesteld aan deze beweging is de autobiografische interpretatie die de auteur terug in zijn tekst wil plaatsen: ze zoekt naar overeenkomsten tussen leven en werk en probeert zo bijvoorbeeld de...Men is zodanig ijverig op zoek naar de vermeende 'subtekst' dat men vergeet de woorden te lezen zoals ze er staan

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Dat verklaart dat veel van mijn stukken naar situaties en mensen toe zijn geschreven...Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo...De kollektieve wil in de maatschappij die vraagt, naar dat toneel ontbreekt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tegelijk wordt Tasso's evolutie naar wanhoop beter gemotiveerd: zijn relatie met de prinses vormt, zoals gemeld, steeds een aanleiding voor een bepaalde verhouding met Antonio...Decorte schakelt over naar Goethe, doet alsof hij zijn voorbije interpretatie verwerpt en begint zijn twijfel in alle toonaarden te spuien...hij fixeert al zijn personages met één penseelstreek (één bedrijf) en laat de toeschouwer toe op zoek te gaan naar de dieptestructuur die zich geleidelijk openbaart

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Naar aanleiding daarvan beschrijft Sigrid Vinks vier produkties van deze internationale topregisseur en zijn fellow-toneelbeeld-ontwerper Axel Manthey...Het decor van Hamlet bestaat uit drie hoge wanden, in de achterwand zit een deur, links van de deur een grote kleerkast waar de geest van Hamlets vader uit te voorschijn komt...Acaste en Clitandre dragen onder hun kleurige kousen glimmende zwarte lakschoenen, een verwijzing naar een perfecte beheersing van de sociale code aan het hof die hun levenskunst is. Célimène en haar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin...Neen, dan maar naar de Village, naar Off-Off-Broadway...Als een echte provinciaal trek ik wel eens naar de Scala in Milaan of naar Londen en dan zie ik soms inderdaad heel mooi toneel

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
de naar schatting twee- of driehonderdduizend toeschouwers in België en Nederland, in Avignon en Wenen, tussen november 1972 en einde 1974, ook wel als "stuk" naleven, al was het in feite het prototype...Naar hun eigen zeggen, staken zij van wal "met de idee van een opbouw naar een ander publiek toe", zoekend naar "wat we kunnen doen met ons vak binnen heel de beweging, binnen al die stromingen in de...Er is geen afvalligheid ten opzichte van Fo en bekering tot Brecht: er is zoeken naar verschillende aders waardoor theaterenergie kan toestromen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Lear gaat weg van Goneril, maar komt nog even terug om haar een verwijt naar het hoofd te slingeren...De manier waarop Gloucester zijn bastaardzoon Edmund een draai rond de oren geeft, eigenlijk zonder reden, tenzij dan de kittelorigheid van de vader...Ik kijk naar King Lear zoals ik naar Johan Daenens schitterende doek kijk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik kijk naar King Lear zoals ik naar Johan Daenens schitterende doek kijk...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging...De fictie, het valse realisme wordt in vraag gesteld en men begint een zoektocht naar meer authenticiteit, naar het ware realisme

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Die zingt om z'n heimwee, z'n zucht-naar-huis, naar... Roest in uw vel, want gij vat geen sik van wat Lamme gevoelt...En laat in m'n hart het rivierke klateren van uw genade want ik heb dorst naar geluk als naar Moeder's kus...Ik droom van u sinds vele jaren; ik smacht naar u als naar de zon

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Gevraagd naar de kansen van Artaud op de scène verwees hij naar de eerste opvoeringen van het Berliner Ensemble: dat was wreed theater, wreed door de aanslag op het bewustzijn en de provocatie van...Een student uit Tübingen werkte aan een thesis over Philoktet en kwam naar mijn woning in Pankow...Revolutie H. M.: "Dat is ook een antwoord op je vraag naar de receptie in Oost en West

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Deze rol wordt belangrijk als hij naar het aftakelende lichaam verwijst (iets wat Michel Bouquet schitterend heeft gedaan in een televisieversie van het stuk), hier echter, verwijst hij alleen naar...Tenslotte strikt Virginie de rijke eigenaar van een modezaak, en laat hem naar haar pijpen dansen...Als men de richting van de blikken van Herman Gilis, als prins Leonce, analyseert, constateert men dat hij meestal naar de zijkant, vaak naar de grond, en een paar keren naar boven kijkt, maar zo goed

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Met zijn doorzicht tart Hamlet alle medeplichtigen die Claudius, de jongere broer van Ham-Iets vader, op de troon en in het bed van Gertrud, zijn moeder, hielpen...Oidipous speelt niet enkel tussen Hamlet, zijn dode vader en zijn moeder, maar ook tussen Ophelia, haar vader Polonius en haar broer Laërtes...Sierens maakt daarbij nog uitstapjes naar gezongen fragmenten en rituele dans

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Ge hebt van ons Vera altijd heel weinig kunnen verdragen, geen wonder dat zo een kind dan maar naar haar vader komt...Vera is zo banaal, voor een vrouw die verlangt naar charme, naar kracht, naar spieren...Mijn vader, zwijgt me daar van, die was ziek... Mijn moeder, dat was een mens naar mijn hart, en die heeft heel wat afgezien met dien azijnpisser, en ons Vera he, awel, dat is mijn moeder, niet teveel


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK