Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Vader Wettelijk"Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
mijn vrouw voor het laatst gezien heb Sabine ik was toch alleen maar bij mijn vader om uit te rusten Daniël Paul bij haar vader verklaart ze verder...druppelend in mij giet reeds botten borsten en een afgrond gaapt al in mij melkwegeenzaamheid (roept) o vader vader waarom hebt gij mij verlaten 2. (De verpleger treedt op...vader zeggen als hij jouw losbandigheid hier kon zien Daniël Paul ik weet wat Daniël Gustav (doet hun vader na) 'deze weke verwijlde

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Dwaas gekwaak van mensen die de operette luchtig willen houden, en menen dat ze de heilige plicht hebben om de banaliteit wettelijk te beschermen...Op die manier bleef het personage van Vader Pattini eigenlijk afwezig op het toneel, of werd het toch op z'n minst gereduceerd tot ofwel de bekende kantoorklerk, of tot pièce de décor...Want alhoewel regisseur Verreth zo braaf mogelijk trouw bleef aan Claus' regieaanwijzing faalde hij schromelijk in het navolgen van diens stipulering dat Vader Pattini "zeker geen meubelstuk" diende

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
vader, moeder, later: dochter) Vader Ik had je nog niet verwacht...VIII (vader, moeder, later dochter en vriendin 1) Vader Had je niet kunnen bellen...Vader Wettelijk zal je wel gelijk hebben

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Buurvrouw Zijn vader werkt in de mijn, 's nachts...Maar het graf van je vader, is dat nu juist voor de bocht of erachter, wanneer men voorbij de witte muur gaat, op het kerkhof...Ik heb dit kind aangenomen, maar zijn vader zal binnenkort terugkomen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald...gemeenten en provincies zijn wettelijk niet meer verplicht iets voor theater te doen...Ofwel gedraagt het stadsbestuur zich als een 'mijn kind, schoon kind'-vader ten opzichte van het plaatselijke ensemble, ofwel voelen de enthousiaste, maar nostalgische schoolmeesters-beheerders zich

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De politieke kaste beschikt dan ook over een mobiliserende macht om 'subjectieve' meningen te vertalen in een 'objectief' of formeel wettelijk kader...De onderhandelingsconventies kunnen namelijk ook veranderen zonder dat deze expliciet of wettelijk meegedeeld worden...Dramatisch hoogtepunt is de moord op de vader

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Kamanayo vertelt niet enkel zijn verhaal, maar heeft zijn moeder en vader opgezocht en laat hen ook hun verhaal vertellen...Uit het gesprek met zijn moeder, waarin Kamanayo vraagt naar haar verhouding tot zijn vader, blijkt immers dat zij hem, na al die tijd, niet haat – en dat is wat het de zoon mogelijk maakt zijn vader...Het is deze waardige en verzoenende houding van zijn moeder, de afwezigheid van wrok, die het Kamanayo mogelijk heeft gemaakt zijn vader op te zoeken, zijn dubbele oorsprong te aanvaarden, en zijn

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Da’s wel handig, want dan kan haar vader de troon overnemen...Eenmaal opgesloten in een torenkamer, een strafkamp of een mythische dumpplaats, is alle wettelijk bepaalde bekommernis om hen bruut weggevaagd


Development and design by LETTERWERK