Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Volgens Benjamin" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
de geschriften van Karl Kautsky, Karl Liebknecht, Klara Zetkin, Edwin Hoernle, Walter Benjamin, Asja Lacis enz...Volgens KJT-dramaturge Lieve Eeckhaut verwierven enkel Superman en Papadakis een reëel succes bij het Antwerpse publiek

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
een matrix voor het spreken dat strikt genomen niets zegt". En net dat zwijgen is kenmerkend voor de tragische held, zoals Benjamin opmerkt in een essay over Oedipus: "Dit stom-zijn karakteriseert...toeschouwer een kikvorsperspectief biedt van oprijzende wolkenkrabbers ('het systeem' volgens Rijnders' regieaanwijzingen) en een Newyorks voetgangersverkeerslicht Don't Walk...Lange gummidarm De vertalingen in het stuk verlopen niet volgens Wolfsons rigoureuze regels

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Paternalisme Denkt u dat de kunsten kunnen overleven zonder staatstussenkomst ? "Ja, volgens mij is dat mogelijk...Theater ontsnapt aan wat Walter Benjamin "de reproduceerbaarheid van het kunstwerk" heeft genoemd: een muziekuitvoering kan je op miljoenen platen reproduceren, maar een theater opvoering op televisie...Broadway, die functioneren volgens de mechanismen die u vooropstelt

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Indien vóór en tijdens de oorlog geen Anouilh ten onzent vertoond werd, dan zou volgens mijn summiere gegevens de eerste gespeeld zijn door KNS-Antwerpen onder Firmin Mortier, met name Anouilhs...Volgens de Clauskaft toont Lauwaert zich hier 'de dichter van het gemis, maar ook van de loutering, en dat laatste is een zeldzaamheid...Maar Morris Graves en Benjamin Britten en Merce Cunningham zijn in hun werk volkomen goddelijk, genereus en mooi

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Ook al functioneren de verschuivingen in het theaterveld niet meer volgens de al lang bekende as, een centrum zal er altijd (nodig) zijn en een marge zal er ook altijd (nodig) zijn...Walter Benjamin schreef ooit: 'Hoe meer (...) de maatschappelijke betekenis van een kunst afneemt, des te meer vallen kritische en genietende houding bij het publiek uiteen

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Hij is daarenboven de mening toegedaan dat het leven zo al tragisch genoeg is. Volgens hem moet de kunst het leven draaglijker maken...eens graag Billy Budd van Benjamin Britten in Antwerpen zien

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Vroeger regisseerde men als het ware doorheen een iris-formule; nu regisseert men volgens een vitrine-formuIe...Abisag Tüllmann, Lucio Silla) Theater en haar fotografische waarheid Herman Sorgeloos, Wittgenstein Incorporated Volgens Dirk Lauwaert klikt het niet tussen...Hij bedoelt net hetzelfde als Walter Benjamin als die erop wijst dat de analfabeten van de toekomst niet de fotografie-onkundigen zijn, maar de fotografen die hun eigen foto's niet kunnen lezen

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Een weergaloze verwoording van dit vermoeden biedt een essay van Walter Benjamin waarvan de titel niet toevallig tot verzaken aanzet : "Denn kein Gedicht gilt dem heser, kein Bild der Beschauer, keine...Erwin Panofsky betoogt dat de donor zich volgens de structuur van het Lam Gods in het paradijs bevindt, m.a.w...Volgens Sextus Empiricus luidt de uitspraak van Protagoras als volgt : "pantôn chrêmatôn metron estin an-thrôpos, tôn men ontôn hôs esti, tôn de meêontôn hôs ouk estin

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
geen Hand voor hun ogen, omdat zij zich niet Mogen bewegen en hun ogen mogen zij Volgens de spelregels ook niet sluiten...Het demonische bij het loopgravengevecht van Brecht tegen Hitier, hetgeen Benjamin met geleerde gruwelijkheid heeft geregistreerd, groeit uit het (teruggrijpen in deze grond, wordt gevoed uit deze

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
volgens Joeri Eriomine, regisseur van Zaal 6. Zodra de glasnost optreedt, weet een levend theater via tal van toespelingen de toen nog geldende censuurregels te ontduiken en creëert zo een gevoelige en...Zo is er in het Theater van de Ermitage een oud en vroeger verboden joods stuk te zien (alle joods theater was sinds 1945 verboden), De reis van Benjamin III naar het beloofde land naar het werk van...Hoewel alle theaters functioneren volgens dat systeem van afwisselende programmatie, hebben ze niet allemaal de menselijke, de technische en de financiële middelen voor een efficiënt beheer van dat

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Fundamenteel voor het muziektheater van deze eeuw is volgens hem de breuk met de traditionele opvatting van opera...nog wel spreken van opera of muziektheater ? Volgens hen wel: het theater speelt zich af in de muziek zelf en in het hoofd van de luisteraar en bovendien is juist een gebruik van de totale ruimte als...Tot eind januari vinden in het Haags Gemeentemuseum nog workshops plaats waarin geprobeerd wordt Die glückliche Hand volgens de oorspronkelijke aanwijzingen uit te voeren

Nr. 43, November 1993 • Marc Clémeur • Recht op antwoord
Difficult Dreams van Knapik/Fabre '93-'94: Creatie voor België van Billy Budd van Benjamin Britten Daarnaast lopen er twee compositie-opdrachten voor avondvullende hedendaagse opera's. Recente...volgens Pairon 'zwaar gesubsidieerde Vlaamse Opera' zo maar even over het dubbele budget

Nr. 45, April 1994 • Gunther Sergooris • Een zee van gele paasbloemen
Een plein waarop verscheidene straten uitkomen: winkels, handelaars van alle slag; aan de ene kant café Momus' zo ziet het decor eruit volgens het libretto...Over hem zegt Walter Benjamin: 'als Flaneur begibt er sich auf den Markt; wie er meint, um ihn anzusehen, und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden

Nr. 46, Januari 1994 • 
Het is de grote hit in het oeuvre van Benjamin Britten, veruit de meest gespeelde opera die na de Tweede Wereldoorlog (1945) in première ging...Nochtans wordt hij geobsedeerd door het verlangen naar integratie, de weg om deze te bereiken is volgens hem materiële welstand

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Het is wel een feit dat bijna het volledige werk van Benjamin Britten, vaak onder zijn leiding, op Decca beschikbaar is. Dat is natuurlijk voor een hedendaags componist een ongekende luxe...Hij belichaamt in Death in Venice, de laatste opera van Benjamin Britten naar de gelijknamige novelle van Thomas Mann, de volmaakte schoonheid...Het is de grote hit in het oeuvre van Benjamin Britten, veruit de meest gespeelde opera die na de Tweede Wereldoorlog (1945) in première ging

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Deze twee visies op disciplinering komen volgens Hrvatin samen in het lichaam van de Fabre-acteur en -danser, hij is een krijger, een machine van de schoonheid, die het sublieme bereikt op het...Da un'altra faccia del tempo worden we volgens Hrvatin geconfronteerd met een 'ver- brokkelde en gelijktijdige regie waarin het sublieme in het obscene overgaat'. Hier bestaat het gevormde...Eén per één bespreekt hij de teksten die volgens de Fabre-overlevering tussen 1975 en 1980 geschreven zijn

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Walter Benjamin verklaart de sterrencultus van Hollywood uit het feit dat filmspelers niets deden en lekker zichzelf waren...Popsterren zijn geen filmsterren meer, ze fungeren volgens het guy-next-door-principe...de lijn van Benjamin hanteert Boomkens de notie 'verstrooiing' om de kwalitatieve omslag tussen traditionele en moderne kunstervaring te verduidelijken

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Dit soort van hedendaagse klankproducties is geconstrueerd volgens principes die niets vandoen hebben met Kunst of Esthetiek...Benjamin) overeenkomstig zekere ordeningscriteria tussen te komen...Tijdens de jaren dertig kon W. Benjamin zich nog verwonderen over het feit dat de camera mensen-en-dingen naderbij brengt en de voor dans of theater constitutieve afstand tussen publiek en podium

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Bijvoorbeeld Benjamin Verdonck die op de scène een joint opsteekt en na een niet bepaald gemakkelijke literaire tekst van Cortázar moeiteloos stopt met spelen en overschakelt op zijn correspondentie...en niet iets van de auteur Olyslaeghers die op deze manier wel kwijt zou kunnen wat met de productie (althans volgens Van Kerkhoven) niet gelukt is. De meest positieve noot in deze Etcetera

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
tegenstelling tot Baudrillard beklemtoont Benjamin in zijn Passagen-werk de historiciteit, de herinnering, de rol van de chroniqueur-collectioneur, en gelooft hij dat het verleden de hedendaagse mens...Het vaak zinloze, redeloze handelen van de spelende mens opent volgens de Franse filosoof Bataille een ander perspectief, een grens van het weten...De theatraliteit van de kermisshow, van de 'verstrooiing' en van het warenhuis (met exotica en special events incluis) primeert enigszins op de theatraliteit van de interruptie die Benjamin zo hoog


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK