Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


100 document(en) met "Zonder Maatschappij Discordia" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
mijn plezierige verrassing met Claus/Scribe van Maatschappij Discordia...Er blijven blijkbaar altijd mensen komen die opnieuw, zonder "Het park" - Foto Cor Hageman geld, gaan beginnen, en die echt spannende dingen doen...Op die manier kan ik ervoor zorgen dat ik bij produkties terechtkom waar het werkproces nog niet geïnstitutionaliseerd is, waar er nog een iets grotere creatieve vrijheid bestaat, zonder routine

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Lamers, de stichter van Maatschappij Discordia, naar Rilkes citaat om het verdwijnen van de grote gezelschappen aan te kondigen...Het brengen van oudere stukken betekent noodzakelijkerwijze erop reageren, zoals Discordia doet met Claus, omdat de legitimerende context van het stuk niet meer bestaat...Zo is Scribe een handig patroon voor Discordia om commentaar te geven op Claus en hem tussen Scribe en Discordia in te gaan zoeken

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
En soms wordt er ook te lang gewacht: waarom begon het Kaaitheater pas het voorbije seizoen aan een samenwerking met Maatschappij Discordia...Een dergelijke ijzeren logica "qui n'en a pas l'air" tref je ook telkens weer aan in de voorstellingen van Maatschappij Discordia...Sardou/Wilde/ Shaw - Foto Bert Nienhuis ziet, maar dat in werkelijkheid helemaal niet is. Het heeft wel erg lang moeten duren voor het Kaaitheater met Maatschappij Discordia scheep ging

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Kaaitheater slaat vanuit brussel het internationale theatergebeüren gade, zonder daarbij het belgische talent uit het oog te verliezen...buitenlandse theatermakers als steve paxton en maatschappij discordia weten het ook

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
en Eric van der Velden). De laatste twee verlieten de jury Sardou/Wilde/ Shaw - Maatschappij Discordia - Foto Bert Nienhuis na loting op de einddeliberatie in mei...Ritter Dene Voss van Maatschappij Discordia naast Virginia Woolf van De Witte Kraai geplaatst wordt of naast De Getemde Feeks van Malpertuis...Maatschappij Discordia liet expliciet weten dat zij -- zoals trouwens ook vorig jaar -- precies om die redenen niet mee wensen te dingen naar de Dommelsche Theaterprijs

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Nacht juist voor het Woud' - Sandberg Arca RVT Compagnie van de XXste Eeuw 3 x Claus Naar aanleiding van het Claus/Scribe-project van Maatschappij Discordia vorig...Giselle is een zeer veeleisende, maar tevens erg knappe choreografie, afwisselend en vaardig, zonder leemtes, met een rijke schat aan passen en bewegingen, originele vondsten en zeer mooie duo's. Het...Alternatives Théâtrales Het Franstalige theater zonder Varia zou 1992 niet halen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
de Werkgroep Toneel vinden we onder meer Carel Alons (Rotterdamse Schouwburg), Ruud Backx (Art en Pro), Cas Enklaar (Toneelgroep Amsterdam), Jan Joris Lamers (Maatschappij Discordia) en Hans Croiset...Zonder dieper in te gaan op de Nederlandse beleidspraktijk vallen uit het Nederlandse model toch enkele aanwijzingen te distilleren: 1. het is evident dat in de samenstelling van de RAT

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Omdat deze maatschappij ons alleen naar de isolatie drijft, ons tracht aan te smeren dat de isolatie een ideale toestand is. De groep wordt uit elkaar gerukt, over solidariteit wordt gemeesmuild, van...Zowel het Duitse ongenoegen (Strauss), als de Franse retoriek (Koltès), als het Engelse engagement (Brenton), als de Hollandse relativering (Maatschappij Discordia) worden bij ons als vreemde lichamen...Nu tel ik zonder moeite acht mensen uit één generatie die aan het Vlaamse theater van het einde der jaren tachtig een heel eigen gezicht geven

Nr. 26, Juni 1989 • Dirk Verstockt • Reisel, Wanda
Maatschappij Discordia presteerde het om voor het seizoen '88-'89 vier schrijfopdrachten te geven aan Nederlandse auteurs: Wanda Reisel, Judith Herzberg, Albert Blitz en Ischa Meijer...Op de hellingen van de Vesuvius' (Maatschappij Discordia) - Foto's Bert Nienhuis Wanda Reisel: "Ik heb eerst de regieopleiding in Amsterdam gevolgd en toen vroeg ik me af wat ik eigenlijk...De opdracht is van Maatschappij Discordia gekomen ? "De schrijfopdracht is van Discordia gekomen, wat geen enkele invloed had op het onderwerp

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Het bos spreekt een taal zonder klank, zonder adem, zonder structuur en het is een en al zoete koude onbegrijpelijkheid...Als toeschouwer krijg ik bij Het Heengaan een gevoel dat ik verder alleen nog heb bij de voorstellingen van Maatschappij Discordia, nl...Omdat je die mensen moet kunnen stimuleren om voor een tijdje mee in de boot te stappen, moet je aankomen met een concept, een werkwijze, zonder dat daar een afgelijnd script voor hoeft te zijn

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Hij ensceneerde bij het Werktheater en bij Maatschappij Discordia...Maar wat je als toeschouwer ziet, is dat die kinderen zich onder de dictatuur van de regie wezenloos - zonder enig eigen inzicht of verantwoordelijkheid - van hot naar her laten slepen...Er is ook interesse in de ander; de ander wel in je opnemen maar zonder dat je dat nodig hebt, zonder dat je daar belang bij hebt, je ego-gerichtheid zo open laten staan dat er plaats is voor een

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Mooi is dit videoprogramma zonder enige twijfel; het is een doordacht, intelligent gemaakt en esthetisch ingeblikt werkstuk over theater...Hij is geestdriftig zonder geestdrift, hij blijft een revolutionair zonder revolutie...toegekend aan Judith Herzberg voor haar stuk Kras, dat ze in opdracht van Maatschappij Discordia heeft geschreven

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Terwijl elders de Tour de France gereden werd, presteerde Maatschappij Discordia het om tijdens het Bruzzle-festival een twintigtal toneelvoorstellingen te spelen, ongeveer tien verschillende stukken...Tussen de ritten spraken Lieven De Cauter - presentator van het TV-programma Container - en Etcetera- redacteur Klaas Tindemans met Jan-Joris Lamers, het gezicht van Maatschappij Discordia...Dat was Der Schein trügt (Discordia) foto Bert Nienhuis Kras (Discordia) foto Bert Nienhuis zo'n Japans pak, dat uitgaat van een heel andere esthetiek, dat

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Nederlandse theatermakers lijden te veel aan de angst om niet voor vol aangezien of niet begrepen te worden of hullen zich in een egotisme dat -zonder kennis van de hoogstpersoonlijke codes- niet meer...De weinigen die daar, zoals Maatschappij Discordia, op één of andere manier aan ontsnappen en niet voorwenden te zijn wat ze niet zijn, worden in Vlaanderen met gejuich begroet

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Hoewel ik zonder ophouden schrijf, of me tenminste zonder ophouden voorstel dat ik schrijf, ben ik, tot mijn spijt, ver verwijderd van wat u een stilist en een mensenkenner noemt...Met hun enscenering van Trilogie in 1987 gaf Maatschappij Discordia een gepast antwoord op deze Straussiaanse 'dramaturgie van de blik'. De open lege ruimte van de grote Shaffy-zaal (waar ik de...De Arca-enscenering laat die situaties naast en door elkaar bestaan zonder pogingen te doen om de puzzlestukjes samen te brengen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Bas Heyne, 'Boezem', in Vrij Nederland, Boekenbijlage 6 januari 1990, p.12 Maatschappij Discordia Amsterdam Zestien scènes Van het westelijk front geen nieuws of de...Maatschappij Discordia) - Foto Bert Nienhuis die Lamers zijn inleiding meegaf, zoals de verbouwingen in de Beursschouwburg...Maatschappij Discordia is het eerste gezelschap dat via een voorstelling expliciet zijn commentaar op de ingrijpend veranderde wereld vertaalt

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
een kleine groep getrouwen wil genieten van een aantal privileges zonder verantwoording te moeten afleggen...Via regisseur Matthias De Koning weze het mij geoorloofd het werk van Maatschappij Discordia hier even aan te raken...Discordia is, denk ik, al jarenlang bezig met een theatraal onderzoek naar acteren voorbij het 'zelfmedelijden' van de acteur, naar een verhouding tussen scène en publiek waarbij het publiek zelf de

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Alleen Jan Decorte vindt binnen Vulvania de ruimte om meteen zijn commentaar te spuien en Maatschappij Discordia opent met Zestien Scènes de ideologische discussie op het toneel...Wachten op de kunstenaars die uitspraken doen over wat er in de wereld vandaag aan de hand is. Zestien Scènes van Maatschappij Discordia is op dit vlak een eerste, verheugende ervaring...Zoals Wagner in Van Wagner (Dito Dito, Ritsema) of da Ponte in Zéstien scènes (Maatschappij Discordia) of het Kind in Het Kind van de Smid (Josse De Pauw, Peter van Kraaij). Vijf

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Verderop in dit nummer worden de antwoorden van zo verschillende hedendaagse theatermakers als Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Heiner Müller, Maatschappij Discordia, Luk Perceval e.a...private, maar steeds een maatschappelijke aangelegenheid is geweest; zonder maatschappij bestaat het paar, het gezin niet...What we ought to say" : Wat we 'verplicht' zijn te zeggen, volgens de codes van de voorbije perioden is zonder belang

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Waarmee het hoofdmotief genoemd is, en meteen de openheid gecreëerd voor de regisseur om 'zijn' personages in te vullen, zonder zich ogenschijnlijk te veel om maatschappij-duidende imperatieven te...Veelzijdigheid en produktiviteit zijn zonder twijfel sleutelwoorden bij het profileren van A.Vitez : theaterdirecteur, regisseur, acteur, docent, dramaturg, vertaler, filoloogslavist, woordkunstenaar...Wanja (Maatschappij Discordia), De tijd en de kamer (Arca), Het syndroom van Stendhal (Art & Pro), Lulu (Toneelgroep Amsterdam ism de Tijd), Strange Interlude (Blauwe Maandag Compagnie ism de Voorziening


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK