Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "adviseert"Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Lang adviseert voor zijn dansbeleid

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Terzijde De overlapping van beroepsbezigheden met het lidmaatschap van de Raad van Advies voor Toneel (de raad die de minister adviseert in verband met theaterzaken) geeft aanleiding tot

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Turnhout a) De RAT adviseert om KNS, KVS, NTG en KJT tc erkennen als A-gezelschap : KNS - Antwerpen De RAT is ontgoocheld over een pro grammat ie zonder eigen profiel...De RAT adviseert om het RVT en het MMT te erkennen als B-gezelschap : RVT - Antwerpen conclusie: behoud t.o.v...De RAT adviseert om te erkennen als D-gezelschap: Ensemble/Bent, De Korre, Vertikaal, Malpertuis, Werkgroep voor Vormingstheater, Kollektief Internationale Nieuwe Scène

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
De raad adviseert de minister maar is onderbezet en fungeert vooral als doorgever, als geld-verdeler

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De cliënt adviseert de advocaat De generaal doet corvee

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
adviseert de R.A.T

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Pieter T'Jonck IK BEN TONEELSCHRIJVER ! Dus ben ik lid van SABAM omdat zij mijn rechten verdedigt en omdat zij mij bijstaat en adviseert wanneer er zich eventuele moeilijkheden

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Hij adviseert de minister bij het verdelen van de gelden

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Herwig De Weerdt IK BEN TONEELSCHRIJVER ! Dus ben ik lid van SABAM omdat zij mijn rechten verdedigt en omdat zij mij bijstaat en adviseert wanneer er zich eventuele moeilijkheden

Nr. 51, Augustus 1995 • Paul Slangen, Veerle Van Bun • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Dezer dagen adviseert het adviesbureau Berenschot de sector theater meer kunstprodukten te maken die de toeschouwer graag wil zien (toegankelijker, conventioneler). De dood in de pot, wat mij betreft

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
Even voor de orde: de Raad adviseert, de minister beslist

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...De laatste adviseert over het kunstenbeleid en over de effecten van het bredere beleid op de verschillende kunsten

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Het kritisch onderzoek biedt geen oplossing, het adviseert de politici niet, maar het kan de problemen wel in een helderder daglicht stellen

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Zoals we weten adviseert ze ofwel structurele subsidies ofwel projectmatige

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De Beoordelingscommissie Dans adviseert de Vlaamse Regering over erkenning en/of subsidiëring van dansorganisaties en -projecten, met uitzondering van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (KBVV). Kiki

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
De Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst (rat) motiveerde zijn beslissing in enkele summiere lijntjes als volgt (Etcetera 11/83): 'De rat adviseert om het nvt voor 85-86 niet meer te erkennen en te

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Anderhalve maand na de première van Kleur is alles vergadert de Raad van Advies voor Toneelkunst die minister Poma adviseert over de erkenning en de subsidiëring van de beroepsgezelschappen voor het

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Besluit: De commissie adviseert de aanvraag van Etablissements d’en Face Projects vzw tot subsidi­ëring van het geheel van haar werking voor de periode 2006-2007 positief


Development and design by LETTERWERK