Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "anticiperen"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Julienne De Bruyn grijpt precies deze psychologische verklaring aan om haar toe te laten het dramatische einde van de scène te anticiperen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Hij hoedde zich ervoor "te anticiperen op zijn later te formuleren visie" maar schrok er niet voor terug "een aantal correctieven die zich nu reeds opdrongen aan te brengen

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
zien'. De kairos manifesteert zich in en als het onverwachte, de al dan niet gegrepen gunst van het ogenblik dat zich niet laat herhalen, laat staan anticiperen of 'voor-zien'. Het is altijd een moment van

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
datgene wat door een regisseur werd vastgelegd; er wordt gepoogd om niet te 'anticiperen', maar te luisteren naar elkaar, de 'ander' te lezen zoals hij is op dat moment en het publiek daarin te laten delen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Men speelde op veilig omdat men zo dacht te kunnen anticiperen op de ontoegeeflijkheid van het beleid

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
niet alleen door om te kijken, maar ook door te anticiperen en vooruit te durven blikken

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
balans wordt opgemaakt van al wat er in het theater leeft, broeit en suddert, niet alleen door om te kijken, maar ook door te anticiperen en vooruit te durven blikken...bijvoorbeeld het uitspitten van de vraag naar het statuut van het theater tegenover nieuwe technologieën, geen vorm Van anticiperen en vooruit durven blikken', zoals het luidt in zijn omschrijving van

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Bij deze dieren heeft zich een complex van gedragingen ontwikkeld dat hen toelaat te anticiperen op veranderingen in hun leefomgeving

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
én het blote feit dat hij deze tekst niet alleen schrijft maar ook publiceert, anticiperen op een vrijheid en een evidentie die er nog niet is maar waarvan men, pantheïstisch erotisch begeesterd, het

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
vastgelegd; er wordt gepoogd niet te "anticiperen", maar te luisteren naar elkaar, de ander te "lezen" zoals hij op dat moment is en het publiek daarin te laten delen

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
Om te anticiperen op de dialoog die elk theaterbezoek inhoudt, bereid ik me voor: door het stuk te lezen (als er een is), door het traject van de makers na te trekken... In het beste geval stap ik

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Licht in de ogen van de belichters
Anticiperen is een element van het vocabularium waar men gebruik van moet maken

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Toen de gebeurtenissen stagneerden, moesten wij sneller zijn dan zij en erop anticiperen

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
De politieke besluitvorming zal zich altijd aanpassen aan wat er in de praktijk gebeurt, tenzij je mensen hebt die ongelooflijk kunnen anticiperen - maar dat lijkt me niet het prerogatief van de

Nr. 97, Juni 2005 • Liv Laveyne • COLUMN: Avant Gardner
zou Mortier, los van grieven en persoonlijke vetes, op een andere manier kunnen anticiperen op zijn kritiek in verband met dat ‘traditionele’ bastion

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
De dossierschrijvers kennen immers niet de prioriteiten, doelstellingen of criteria waaraan hun aanvragen zullen worden afgetoetst, en kunnen er dan ook helemaal niet op anticiperen

Nr. 106, April 2007 • Florian Malzacher, Helly Minarti • Korea in notities
Helemaal aan het begin bespraken we hoe we het beste konden anticiperen op dit probleem, en we waren overeengekomen een strategie toe te passen, namelijk: kunstenaars selecteren die het Engels


Development and design by LETTERWERK