Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


132 document(en) met "beschrijving" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Teveel ontsnapt aan de beschrijving, vooral bij een extreem subjectieve werkwijze als deze van Pina Bausch

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar zijn beschrijving van 'het nieuwe' dat dan rechtstreeks of onrechtstreeks uit het theaterdecreet voortvloeide is weinig overtuigend

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Hun arrogantie tartte elke beschrijving

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het is een kleurrijk, gevoelig en goed geschreven verhaal over zijn ontmoetingen met kunste-naars, organisatoren en voorstellingen ; maar wat telkens weer op de voorgrond treedt is de beschrijving van

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Geen beschrijving, hoe gevoelig ook, geen fotoverslag, hoe minutieus ook, kan de ervaring van een voorstelling vervangen...Op het verslag van het artistieke gebeuren volgt de beschrijving van de organisatorische, economische, financiële en sociale voorwaarden van onze theatercultuur en haar historische ontwikkeling

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Inderdaad, de carrière van Gilles leent zich tot bespiegeling, speculatie, beschrijving

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Tristan, lente '83 Tristan, naar de novelle van Thomas Mann, is de beschrijving van een liefdesrelatie tussen een schizofrene schrijver en een ziekelijke vrouw, die allebei in een sanatorium

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
verenigen met zijn medemens en met zijn goden". Dat is een heel exacte beschrijving van de dans in het werk van Béjart

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Een stuk journalistiek overgekocht van het tijdschrift New York). Het relaas begint met een uitgebreide beschrijving van de verfilming van een scène waarin een anonieme acteur wordt neergeko-geld

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
hebben dan een soort beschrijving van de inboedel gemaakt

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Dit motto is een redelijke beschrijving van de argumenten aangevoerd om die stukken te kiezen die uiteindelijk op het programma staan

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Na de eerste beschrijving ervan door Jef Goosse-naerts in zijn bijdrage voor het De Gruyterboek (1934), nemen C. Go-delaine (1939), A. vander Plaetse (1960), A.Van Impe (1978) en K.Van Isacker (1983...Zoals gezegd, is de vertekende beschrijving van het VVT slechts één voorbeeld uit vele mogelijke

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Eenvoudige, korte woorden en zinnen, energieke en ritmische formulering, precieze beschrijving, transparante adjectieven en werkwoorden, weinig technische termen, omzichtig met interpretatie en...Beschrijving en argumentatie blijven veelal achterwege, de auctoritas van de criticus moet de lezer voldoende zijn...Het komt erop neer dat je de in het oog springende karakteristieken uit een voorstelling isoleert voor de beschrijving

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Luk Dhooge, architect, scenograaf en docent aan Sint-Lucas Brussel geeft dit aan de hand van een gedetailleerde beschrijving aan in zijn bijdrage over het nieuwe Muziektheater

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Eerder dan een nauwkeurige beschrijving van de zes voorstellingen - dat zou ons in het beperkte bestek van dit artikel te ver voeren -- willen we deze produkties bevragen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Polverigi mag in de zomer een invasie verwachten van Amerikaanse programmatoren na de pittoreske beschrijving van het Toscaanse dorpje door Velia Papa

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
tekstboek) zijn herleid-eerst als herder een beschrijving geeft van de bacchische riten op de heuvels (3de bedrijf), daarna als eigenlijke bode het relaas doet van de rituele moord op Pentheus door de bacchanten

Nr. 18, Juni 1987 • Mark Deputter • Mark Deputter
Een dergelijke verwijzing naar een vertelling, naar een boodschap of een beschrijving wordt, me dunkt, steeds minder als een noodzaak ervaren

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Het onderzoek spitst zich dan toe op het vinden van een theatrale pendant voor de specificiteit van het tekstmateriaal (vertelperspectief, episering, beschrijving, e.a...Van het detaillistische vertellersprotocol blijven in de regietekst nog sporen over in de beschrijving van de interactie, waarbij vooral het kijken, alle vormen van lachen, slaan, kussen aandacht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Het decor dat Van Lerberghe beschrijft, gelijkt een beetje op de beschrijving van de boeren-keuken in het eerste bedrijf van Het Gezin van Paemel


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK