Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


218 document(en) met "Creatieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Hij voelde er zich alleszins gelimiteerd in zijn creatieve mogelijkheden en wilde wat nieuws

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
en de vriendschap onder de volkeren te versterken, het wederzijds begrip te stimuleren, en de creatieve samenwerking onder alle tonelisten te verruimen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Creatieve impulsen steunen en bevorderen waar nodig en mogelijk, onverantwoorde ambitie temperen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
voor creatieve motoriek wordt aangezin

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze nieuwe auteurs hadden niet direct een antwoord op de gestelde vragen, maar ze vonden hun creatieve energie in het opwekken en hard maken van een radicale twijfel

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Stanislawskij's voorbereiding mikt op de improvisatie, op het creatieve 'alsof'-acteren, als was het spontaan en op het moment zelf bedacht

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
maar dat blijkt samen te gaan met een verhevigde 'creatieve aanwezigheid'. Zomer '82 zat Brulin, tegen het decor van de Nicaraguaanse revolutie, in de slums van Bluefields, theater te maken met een

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De groep bewijst dat jonge werkloze theatermakers (en amateurs) niet geïnteresseerd zijn in het opbrengen van brieven maar over creatieve impulsen beschikken waarop het Vlaamse theater uit...Typisch voor mij is acteurstheater: zelf stukken maken met creatieve mensen die veel aanbrengen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het verregaand negeren van dit creatieve aandeel van het publiek in elke opvoering heeft zijn tijd gehad...De creatieve rol van de regisseur, als organisator van meer dan enkel de mimetische impuls van de acteur, van meer complexe impulsen dan in de vooraf reeds beschikbare speeltekst opgenomen zijn, ligt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Tijdens het kunstproces, de creatieve daad zoals Fabre het noemt, wordt het geld zowaar vernietigd, letterlijk kapot gescheurd en verbrand...Fabre ziet in deze factoren van Duchamps kunst en leven de verschillende dualiteiten waarmee de creatieve kunstenaar te kampen heeft

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Een zeer creatieve oorlog Ik zie de figuur van Nova als het koor in een klassieke tragedie, maar het essentiële verschil is dat in die samenleving veel meer maatschappelijke consensus bestond...maar er bleek nog een zeer creatieve oorlog gevoerd te kunnen worden, er bleek een fantastische economische opbouw mogelijk te zijn, die dan weer uitliep op totale vervreemding

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Een groep creatieve geestdriftige, bezielde mensen, dat is nooit een blok aan het been: dat stuwt je vooruit, maakt je rijker

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Maar, zo vond Pirandello, dat neerschrijven is niet de creatieve daad, het is reeds een verslag van wat daaraan voorafgaat...De inzet en de creatieve overgave die deze talentvolle studenten demonstreerden verdient in ieder geval speelkansen

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Je kan een aantal oncontroleerbare gemeenplaatsen opsommen : het belonen van syndicale ijver met regieopdrachten (Martin Gyselinck, Guido Maere-mans), de slaafse en volkomen a-creatieve houding van

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De inbedding van creatieve kunstenaars in een democratische organisatie levert in dit geval duidelijk een meerwaarde op: het maakte van de Schaubühne een succesrijke theaterwerkplaats

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
film zijn creatieve polsslag verlenen, maar ook toegepast kunnen worden op de structuur van de film en dan voornamelijk op het cinematografisch inpassen van de muziek en de operafragmenten...Deze sfeer van creatieve wisselwerking inspireerde regisseur Philip Vandenberghe en proportioneert de ambitie t.o.v

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De creatieve fantasie, de sociologische en cultuur-historische verwijzingen worden uit de tekst van Botho Strauss weggedrukt

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De RAT hoopt hier op nieuwe creatieve impulsen, conclusie : aanpassing

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Geen vrolijke voorstellingen, maar produkties die door een creatieve verwerking van wat men misschien niet-hoop zou kunnen noemen, opnieuw kracht geven

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Hij subsidieert het theater in Nederlandstalig België eerder voor zijn receptieve (vreemde import) en commerciële aard en op de laatste plaats voor z'n creatieve en noodzakelijke taak


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK