Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


128 document(en) met "decreet" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
projectenpot, de aankondiging (nogmaals) van een herziening van het decreet (met o.a

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
monttheater (Het Koninklijke Jeugdtheater is een geval apart omdat het in zekere zin het slachtoffer is van zijn eigen geprivilegieerde positie binnen het decreet). Erg belangrijk ook zijn de kinderzondagen van de

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Hij wilde het decreet laten herzien

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Toen we uiteindelijk toch in het decreet werden opgenomen en gesubsidieerd, was er hoop om uit te breken...Want dat decreet behandelt niets, ook niet het sociale aspect...En een ander decreet zal er ook niets voor doen

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
deze context kunnen we enkel zeer blij zijn dat deze RAT er nog steeds niet in geslaagd is een nieuw voorstel tot decreet uit te werken; vanuit deze mentaliteit kan een nieuw beleid alleen maar nog...voorschriften van het decreet, waardoor zij een terugkeer naar de toestand-van-weleer makkelijker overleven...bezig is met het herinterpreteren van een voorbijgestreefd decreet en met het doen naleven van reglementen; - een beleid dat nergens op een coherente visie en op de levende noden gefundeerd

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Onder druk van het decreet - één nieuwe produktie per seizoen-maakte de groep een volledig nieuw programma: Ademar, het Vlaamse wonderkind

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
decreet om jaarlijks 160 voorstellingen te spelen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Er wordt snel en intens door de politiek ingegrepen, terwijl men bij ons al jaren zégt dat het decreet moet of zal veranderen, maar er daarmee nog altijd niets is gebeurd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Een lastige klant De Blauwe Maandag Cie is eigenlijk vrij snel in het decreet opgenomen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
13-19). De evolutie in Nederland heeft ook het bij decreet beveiligde bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel) en het...Er wordt te weinig "onderhandeld" over repertoire, beleidslijnen, publiek, theater... Alles lijkt wel evident en bij decreet geregeld...Het lijkt wel of de repertoiretheaters bestaan omdat het decreet bestaat en dat zou wel jammer zijn

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het jeugdtheater ten slotte wordt wel, gedeeltelijk, per decreet betoelaagd en beregeld, hier gelden contracten van drie jaar, en beraadt nog een ander advieslichaam zich over de toekenning en

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
installeren, waarvan de eerste taak zal zijn het evalueren van het bestaande decreet, en het onderzoeken van een aantal voorstellen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
categorie in het decreet) en bij Blauwe Maandag Compagnie (BMC) en De Tijd (beiden met een D-sta-tuut). Op het eerste gezicht lijkt daarbij de definitie van repertoiretheater ingevuld als het grote-teksten-toneel...Als we de lijst bekijken van de in het kader van het decreet gesubsidieerde A, B, C en D-gezelschappen, dan zien we dat het aantal tussen bv...feite hanteren wij nog steeds het denkkader dat in 1975 door de overheid 'bij decreet' werd vastgelegd

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
voluit het "Decreet houdende subsidieregeling van de nederlandstalige toneelkunst". Artikel 9 van het decreet bepaalt dat "de Raad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 11 leden door de Koning...De Raad wordt samengesteld met eerbiediging van de wet en het decreet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt...Artikel 10 wordt het werkingsveld omschreven: "De Raad brengt advies uit over alle in dit decreet vermelde aangelegenheden en, op verzoek van de bevoegde Minister of op eigen initiatief, over alle

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
Hij is van alle theatermarkten thuis, beweegt zich door alle regionen van het decreet, verenigt Noord en Zuid, combineert marge en centrum van het theaterleven, confronteert uiteenlopende regisseurs

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Verandering hierin is misschien mogelijk door de herziening van het decreet waaraan in stilte gewerkt wordt

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Voorlopige conclusies 1. De evaluatiecriteria blijven even veilig en formeel als die van het decreet

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
moest stellen en van de stad al minder kreeg dan door het decreet voorzien (30 i.p.v

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
stukken of produkties (hun aantal is zelfs bij decreet vastgelegd), maar haar in tegendeel vorm te geven als een permanent aanwezige, continue stroom binnen de globale artistieke en maatschappelijke

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...Waar de erkenning bij het oude decreet afhankelijk was van ingewikkelde normen betreffende het aantal zitplaatsen, produkties en voorstellingen, normen die op hun beurt leidden tot erkenning als rep...Door de aard van het politiek initiatief -- een decreet met regels voor erkenning en subsidiëring: men vraagt zich blijkbaar niet af of dit een efficiënt politiek instrument is, zo'n logge wet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK