Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "desillusie"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Chou Uit m'n desillusie

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
De desillusie van Goethe was zo groot, dat hij, toen het oude theater in vlammen opging, geen enkele moeite heeft gedaan om zijn tot in detail uitgewerkte plannen voor een nieuw theater politiek door

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Als naturalist doet de fotograaf alsof de keerzijde van het theatrale zijn essentiële thema is. Alsof er geen verlangen naar illusie, maar uitsluitend een verlangen naar desillusie bestaat

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
En alsof het verlangen naar illusie zonder meer tegengesteld zou zijn aan een verlangen naar desillusie

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
de traditie van Frie-drich Schiller die, na de grote desillusie van de Franse Revolutie, ook waarschuwde voor een al te enthousiaste vertaling van 'natuurlijke' vrijheidsidealen in praktisch politiek

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Het werd meteen de periode van de grootste desillusie

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Volgens Fuchs hebben ze allemaal iets te maken met de desillusie, van de ontgoocheling van erchitect Solness tot Pewtoesjok die er in 'Cerceau' niet in slaagt een gezamenlijk huis voor iedereen te...Ik wil in de hoedanigheid van criticus die verantwoordelijkheid draagt voor de cultuur de volgende vragen over deze desillusie stellen: 1. Is het de desillusie over de machteloosheid van de...De huidige situatie waarin, zoals werd betoogd, het verantwoordelijkheidsbesef ontbreekt, waarin de desillusie zich al dan niet van de mens heeft meester gemaakt, waarin de leefomgeving onleefbaar

Nr. 64, Juni 1998 • Pieter T'Jonck • Reflecties over opera, film en choreografie
De werkelijke scenische ruimte verschijnt hier dus als de ruimte van de desillusie, van de povere en bittere werkelijkheid, terwijl de filmbeelden juist de -weliswaar getormenteerde - ruimte weergeven

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
wanhoop en totale desillusie verlenen...Die totale desillusie verschafte de Sarajevanen de mogelijkheid om de 'Europeanen' met misprijzen te behandelen, of tenminste met een sarcastische toon van vrijheid die afstak tegen de wroeging en het...Zij putten uit de radicale desillusie van het reële (inbegrepen van het principe van politieke rationaliteit dat ons beheerst, en dat wel degelijk deel uitmaakt van het Europees realiteitsprincipe

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Het is op dat moment, wanneer de desillusie aan het stollen gaat, dat cynisme vrij spel krijgt...Er treedt een algemene, apolitieke en neoconservatieve desillusie in, die zich slimmer waant dan de illusie (zoals O. Wilde in één van zijn aforismen zegt: ‘Het cynisme is de kunst de dingen te zien

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Het eindigde met een grote desillusie over samenwerking, over performance, over productie, over het readymade-karakter van een voorstelling,... De mensen die in BDC zaten, kunnen nu de hype die de...Tegelijkertijd stel ik vast dat een zogeheten artistieke praktijk gewoonweg werd geconsumeerd, wat een sterk gevoelen van desillusie geeft

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Men heeft inderdaad al te vaak meegemaakt dat de jongeren na een theaterproductie in een zwart gat terechtkomen, waarbij de desillusie nog moeilijker te dragen is dan het al niet erg opwindende

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
de zestiger jaren leek het nog simpel, was er nog de illusie van de hoop' aldus Ritsema, 'nu zijn we een desillusie rijker

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
De tekst Sarajevo revisited herbevestigt die desillusie: ‘zelfs de ruïne sterft

Nr. 113, September 2008 • Tobias Kokkelmans • Een Molière die geen Molière is
Hij klampt zich vast aan de eerstvolgende desillusie, die alle eerdere teleurstellingen moet doen vergeten


Development and design by LETTERWERK