Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "flirten"Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
identiteitsverlies met het nieuwe medium te flirten...Ermee flirten is één, eronder bezwijken is echter twee

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Alleen de sofa en de fauteuil blijven oninneembare persoonlijke bastions; zo zit Frank slechts éénmaal in de witte sofa en Katarina ook éénmaal in de zwarte fauteuil, precies dan wanneer ze flirten

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Maar ondanks de emotionele voedingsbodem, ondanks de persoonlijke en grillige en egotistische motivering van de creatie, die hijzelf "demiurgie" noemt, en ondanks zijn flirten met het toeval, zal

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
het eerste deel zien we dat pasproces, Kaspar leert gepast lachen, praten, zich kleden, gedragen, flirten, etc

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Geërgerd door roddels over hem en Tatjana, begint Onegin op het bal ter gelegenheid van Tatjana's naamdag, te flirten met Olga, tot grote ergernis van Lenski

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Integendeel, het flirten met de populaire cultuur is niet als vanzelf hip

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
hedendaagse massacultuur, denken we maar aan sommige popmuziek, haalt geweld René Boomkens / Rob Stevens de boventoon: het flirten van de gangstarappers

Nr. 64, Juni 1998 • Marleen Baeten • 'De kunstenaar schept, terwijl de criticus schaapt'
Het fragment komt uit Anna Blume hat ein Vogel (Theater Zuidpool) en het is typerend voor het anarchisme waarmee Koen De Sutter en zijn ad hoc-ploeg flirten met materiaal en ideeën uit de beginjaren

Nr. 65, Januari 1998 • Ellen R. Van't Hof • Holland, Michigan
vissen, het dragen van emmers op een juk, spelletjes spelen en flirten

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Flirten met het mystieke en het spirituele van de Afrikaanse cultuur is zo een zoeken naar wortels

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
jaloezie van intellectuelen die hun zonen zagen flirten met het Arabisch, kortom, over wantrouwen èn bewondering voor de kunst van de andere

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
Nagenoeg alle geprogrammeerde voorstellingen flirten op één of andere manier met politieke boodschappen en/of meta-theatrale insteken...De essentie van dat flirten is een verwoed zoeken naar de juiste verhouding tot de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid in Noord-Europa

Nr. 88, September 2003 • Paul Demets • Het geheim van zijn lied
De twaalfde nacht, de Shakespearebewerking die we dit seizoen brengen, schrijven we toch een nieuwe taal, maken we uitstapjes naar een fantasiewereld en flirten we met opera

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Door zowel klassieke als veel minder orthodoxe onderzoeksmethodes (tot en met het registreren van informatie van mensen in benevelde toestand op 'tussenmo-menten') te hanteren en te flirten met de

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Getaffel op de klapdeur kondigt de deurenkomedie aan waar Global Anatomy anderhalf uur lang mee zal flirten


Development and design by LETTERWERK