Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


114 document(en) met "functies" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
En het is expliciet de toeschouwers ruimte (ook voor de spelers): drie functies voor één ruimte

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Tilly vervult een aantal verschillende dramatur-gische functies en ze is als zodanig de retorische passe-partout op de pro-blemen van het naturalistische genre

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Uitgaande van een status quo in functies omvat de reëel gedane meeruitgave 8% (index en anciéniteiten). Voor D konden geen reële cijfers worden ingevuld omdat nominatieve bedragen werden ingeschreven...functies: volgens bepalingen in het Theaterdecreet worden enkel aan A, B, C-groepen functies toegewezen...Deze groep is verplicht van 5 naar 8 functies te vergroten, maar krijgt daarvoor wel 600.000 fr

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Hier wordt de tijdgenoot zichtbaar gemaakt, ertoe gebracht zich te meten met de (historische) auteur vanuit de nieuwe functies als schriftuurontwerper, commentator, presentator, als opvoeringsauteur

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het zolderkamertje van de Speler links en de parkbank rechts op de scène hebben oppositionele functies in het verhaal; de Speler ontmoet links vooral Paulina en rechts bijna steeds de Engelsman

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De personages zijn immers geen afgeronde, individuele karakterstudies maar sociale functies zoals bij Brecht...deze tweede reeks beperkt Bond zich vooralsnog tot de eerste twee functies van theater

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Mensen komen en gaan, functies verschuiven, produkties zijn erg wisselvallig

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een kleine doorlichting van de functies en de activiteiten van de diverse leden had u kunnen bewijzen hoe gebrekkig uw stelling op dit punt is. Geachte Redactie, u schrijft wel dat er

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Een beperkt aantal attributen (een reusachtige gom, een dito potlood, een doek...) krijgen allerlei functies toegemeten

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
van welbepaalde functies, bij voorbeeld van de functie 'repertoiretheater'? In Etcetera 11 wezen we reeds op de behoefte om de inhoud van het gegeven 'repertoiretheater' nader te omschrijven

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Al het middelmatige talent in de ondersteunende functies moet weg...Een ceremoniemeester (gecreëerd uit de functies van personages die normaliter de inleiding bevolken) beweegt als een automatische pop tussen twee tafeltjes waarop zwarte sluiers respectievelijk

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Toch kan je die effecten niet zonder problemen afvoeren omdat ze meerdere functies hebben: ze betrekken het publiek op emotionele wijze in de voorstelling, geven die een surrealistische dimensie en

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Het koor heeft hier verschillende functies: het kijkt toe, het geeft commentaar, en het neemt ook deel aan de actie...Die functies wisselen constant

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ook in Franse boulevardstukken - die extreem politiek zijn, precies omdat ze die functies perfect vervullen die men ze vraagt te vervullen - zitten magnifieke dingen: intelligent gedaan en met

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
Met als resultaat dat gelijke structuureenheden andere functies, maar ook nieuwe betekenissen en gevoelsinhouden krijgen

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Hij behield de L-vorm van zijn ontwerp voor deze functies...bouwwerk nog de kenmerken in zich droeg van de ruimtelijke scheiding der functies

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Foto 3) Uitstekende gelegenheid om heel wat ruimte te scheppen voor de zo noodzakelijke functies: repetitieruimten voor het koor, bureaus voor de dramaturgie en een nieuw foyer

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
steeds toenemende mate de lonen aan van de artistieke functies in het theater

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De A-, B- en C-gezelschappen worden betoelaagd voor een bepaald aantal 'functies' (+ een percentage aan werkingskosten), maar zijn daardoor ook gehouden om aan alle syndicale bepalingen i.v.m

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Sociale en/of therapeutische functies zijn secundair...de lucht bengelt een zware metalen stutbalk, die later ook enige scenische functies meekrijgt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK