Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "gelaagdheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De thematische gelaagdheid van elke tekst en de continuïteit binnen het hele oeuvre wordt op die manier sterk vereenvoudigd

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Het vasthouden aan de oorspronkelijke bedoeling de gelaagdheid van de tekst concreet te maken in een hiërarchisering van de ruimte, veroorzaakt een over en weer geloop en een openen en sluiten van

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Deze grilligheid in de indeling en de structuur van de ruimte geven iets van de gelaagdheid van de tekstruimte weer

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Het is precies deze meervoudige gelaagdheid van de aangewende theatermiddelen die deze voorstelling zo ongemeen boeiend maakt

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Het ongestructureerde wordt structurele gelaagdheid, met de vele dubbele bodems, die er ook een plezierige en mooie voorstelling van maken

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ligt het aan het stuk zelf waarvan de gelaagdheid slechts af en toe voor aangename liftbewegingen zorgt, vaker rommelig aandoet

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dit is de gelaagdheid van Herzberg ten voeten uit

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Elke creatie is een zoektocht naar de gelaagdheid van de verhouding tussen mensen onderling en tussen mens en macht

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Joosten ontdubbeling was, wordt hier gelaagdheid

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
de taal weerspiegelt deze gelaagdheid zich in een meerstemmigheid die af en toe plat en banaal klinkt, dan weer verdicht poëtisch, droog Kafkaiaans, of beladen surreëel...Hij doet geen enkele poging om de gelaagdheid af te pellen, om de densiteit te doorgronden, om de intertekstualeit aan te geven, om iets van tijd en plaats te verbeelden of zelfs maar te suggereren

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
Deweerdt: In eerste instantie ging het mij om de emotionele kracht en gelaagdheid van die muziek (toevallig of niet klassieke muziek uit de Romantiek). Die extreme gevoelens van grote vreugde en diep

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
De soberheid en tegelijkertijd gelaagdheid waarin dit principe in de vormgeving resulteert (b.v

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Ook andere stukken van Shakespeare kennen een mager verhaal, maar deze tekst ontbeert ook de veelduidigheid, de gelaagdheid die de meeste van zijn stukken zo universeel en steeds actueel maken

Nr. 42, Juni 1993 • Bruno Koninckx • (advertentie)
Door die verschillende registers te bespelen, brengt hij niet alleen een gelaagdheid aan in de tekst, maar geeft hij zijn woordenstroom ook een muzikale kwaliteit mee

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Eigenlijk vormt ze een complete stijlbreuk met het voorgaande omdat er wordt overgegaan van een enorme intensiteit en gelaagdheid naar een volledige kaalslag: de zaallichten worden aangeknipt, geluid

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
Gelaagdheid In de grote vakantie gingen veel van mijn vriendjes op reis naar de zee, naar de Ardennen of nog verder...Deze gelaagdheid had iets heel bijzonders...De gelaagdheid van de muren in de kamers in het ouderlijk huis vormt een mooie metafoor voor het soort theater dat ik wil maken

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Op deze manier werd geprobeerd de gelaagdheid van het stuk op te sporen

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Etcetera: De gelaagdheid binnen het publiek zeifis toch ook groot...ontstaan dan plots discussies over wat die gelaagdheid bij Claus precies is. Gaat het om echte lagen of zijn die lagen de kleine kapstokjes van de auteur waar verder niemand iets mee te maken heeft

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Op de eerste plaats wordt er gesproken over 'gelaagdheid', 'het stuk in het stuk', ... De recensent suggereert dus meerdere niveaus...Met de ingreep van de criticus wordt bijvoorbeeld Wilde Lea niet alleen een parodie op de variété-artiest maar eveneens op zijn publiek, het publiek dat er de 'gelaagdheid' niet van door zou hebben

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Toch laten een paar voorbeelden zien dat zo'n grondige studie en aanpak de historische gelaagdheid van een gebouw en de impact van bijvoorbeeld de interieurdecorateurs kan reveleren, zonder in kitsch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK