Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "geschriften" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
eerlijke geschriften'. Of het zover zal komen, laat ik hier in het midden

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Ook de geschriften van de Poolse schrijver Witold Gombrowicz zijn een inspiratiebron voor De Vereniging

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Vreemde vraag, misschien, maar het antwoord in positieve of in negatieve zin ,kan ik alleen vinden in geschriften van critici van toen

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Wittgenstein Incorporated, de solo-voorstelling met Johan Leysen, handelde inderdaad over een geïn-corps-oreerde Wittgenstein - over een man die met huid-en-haar dacht en wiens geschriften daarom

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Naast hem op de grond prijken de audiocassettes van Ice Cube en Public Enemy en de geschriften van Malcolm X. Rondom hem (droom of werkelijkheid

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
artistieke en theatrale aard was, is de maatschappelijke problematiek steeds op dé achtergrond aanwezig en sijpelt zij regelmatig door in zijn geschriften

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Al te gemakkelijk gaan we voorbij aan het feit dat de Griekse erfenis voor een groot deel tot ons gekomen is via de geschriften van Arabische geleerden

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Kritiek als infotainment, zeg maar, waarbij de criticus een modale informatiebezorger is geworden die zich in zijn geschriften beperkt tot het samenvatten van toneelstukjes, het beschrijven van

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Met de regelmaat van een klok lijkt deze idee in de reflectie omtrent het Vlaamse theater terug te keren: de geschriften van Jan Oskar De Gruyter, van Herman Teirlinck, T68 en - meer recent - de

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Zijn ervaringen als pedagoog en als choreograaf verwerkt Laban systematisch in theoretische geschriften

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Laban zelf laat in zijn geschriften de omgeving, voor zover die buiten de kinesfeer valt, buiten beschouwing

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
het stalinisme allicht besloten liggen in de geschriften van de brave Karl Marx

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Hij verslindt geschriften over geschiedenis, politieke theorie, filosofie en alles waar hij zijn handen kan opleggen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
verschillende geschriften heeft Brecht de uitgangspunten van zijn episch theater of het theater van de vervreemding getheoretiseerd, zowel op het vlak van de dramaturgie als op dat van de

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
De reflectie op de cameracultuur moet kortom radicaal deleuziaans worden, de onveilige paden durven bewandelen die G. Deleuze al in z'n geschriften over film exploreerde

Nr. 59, Maart 1997 • (advertentie)
en klarinettist john van laethem/gilda de bal 5 muzikanten spelen muziek van mozart, een actrice leest voor uit de mooiste geschriften uit de tijd van de componist 9, 10 barre weldaad

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Uitgangspunt en toepassingsveld waren daarbij de kunstschatten en geschriften uit begijnhoven

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Ook dat is de kracht van vele postmoderne geschriften...Deze tekst wil een inleidende schets geven van Amerikaanse critici en theoretici als deel van een interpreterende gemeenschap, zoals blijkt uit hun geschriften over Kylian, en om na te gaan wat de

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Zo is het niet bepaald hip hoe hij prat gaat op zijn 'klassieke middelbare opleiding' en zijn geschriften meer dan eens met een scheut Latijn besluit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK