Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


393 document(en) met "ontwikkeling" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
resultante van een ontwikkeling

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar ook bij de ontwikkeling van het verhaal had regisseur René Verreth beter moeten luisteren naar schrijfster Yvonne Keuls...Op weg naar de catastrofe bijten ze zich vast in de ontwikkeling van het vakmanschap als een super-individueel teken van aanwezigheid De Tachtigers zijn een groep van loners, die de...Op het verslag van het artistieke gebeuren volgt de beschrijving van de organisatorische, economische, financiële en sociale voorwaarden van onze theatercultuur en haar historische ontwikkeling

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Maar het ontbreekt het NVT structureel en financieel aan de mogelijkheden om een vruchtbare ontwikkeling te forceren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
JJL: "Wij zien ons dan ook niet als een toneelgezelschap, maar als een kunstenaarscoöperatief, waarin alleen maar mensen kunnen werken die geïnteresseerd zijn in hun eigen ontwikkeling, niet zozeer...Hij vertelt zijn geschiedenis, volgens zijn literair procédé, met zijn ontwikkeling en zijn veelheid van woorden...Handke is gewoon een man met veel ervaring geworden, in die zin dat hij in zijn nieuwste boek iemand een moord laat plegen, wat een heel bijzondere ontwikkeling is, dat doet hij in Uber die Dörfer nog

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Er is geen rechtlijnige ontwikkeling van een thema, nog minder een plot, er zijn alleen incidenten, onvoorziene omstandigheden en afleidingsmaneuvers, reken maar dat je ten langen leste toch 'met

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ze bepaalt de episodische structuur van zijn eerste stukken die zorgt voor het discontinue verloop van het verhaal of de discontinue ontwikkeling - beter verandering dus-- van de personages

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
de algemene ontwikkeling en cultuur (Fons Goris). Deze prachtige structuur heeft Teirlinck niet overleefd : de administratie moest dat even rechttrekken, want de Studio hoorde administratief nergens...Met De Minerva wilde ik iets tonen over de politieke ontwikkeling tussen de wereldoorlogen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Niets mag de ontwikkeling van het drama in de weg staan...Elke muzikale ontwikkeling die niet opge-roepen wordt door de tekst is fout

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het drama behandelt bijgevolg de innerlijke ontwikkeling van de dichter-held...Dit betekent dat er geen centraal ritme meer is dat samenvalt met Starkadds ontwikkeling...Een gunstige ontwikkeling dus... Geert Opsomer (1) A. Vermeylen, "Starkadd en de Academie", in Van Nu en Straks (Nieuwe Reeks), 3 (1898), p. 196

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Dit is, wat mij betreft, een ongunstige ontwikkeling, een stap achteruit, omdat alle vraagstellingen en interpretatiemogelijkheden van de tekst worden vernietigd ten voordele van het spektakel, het

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Albrecht Knust (1896) studeerde bij Laban; werd lid van diens Tanzbühne in 1922; later directeur van de Hamburgse Labanschool; hield zich bezig met de verdere ontwikkeling van Labans

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
slecht gekozen was met catastrofale gevolgen voor de dramatische opbouw en dat de, op grote symfonische fragmenten gechoreografeerde pas-de-deux, hoe vindingrijk ook, weinig bijdroegen tot de ontwikkeling

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
het licht van zijn latere ontwikkeling is het vreemd dat hij de theorieën van het Bauhaus toen weinig waardeerde...stormachtige, zo nauw met de maatschappelijke ontwikkeling verbonden vernieuwingstendensen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
kunnen de theaterbezoekers uit deze regio zeven stukken zien en krijgen zij daardoor een kijk op de momentele dramatische ontwikkeling

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Luk Van den Dries schetst de ontwikkeling van dit vooraanstaande gezelschap...De evolutie van Peter Stein houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het politieke theater; van een geprofileerd links standpunt, via een analyse van de theatermiddelen naar een dialoog met de

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
gebleven is. Zijn geloof in een continue ontwikkeling, scherper zelfs in een permanente revolutie van het denken, waarbij slechts de meest extreme ideeën een noodzakelijke vooruitgang garanderen, levert een

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
tegenstelling tot ander werk dat altijd zwaar beladen is met allerhande geschiedenis (duits verleden, mythische stof, politieke ontwikkeling) concentreert Kwartet zich exclusief op de verhouding

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
De overheid heeft die ontwikkeling blijkbaar al heel vroeg gesteund...Anderzijds blijkt de totale som (4.515.000 FF), toegekend aan de verschillende festivals, belangrijk genoeg voor de verdere ontwikkeling van de hedendaagse dans in Frankrijk...Vroegtijdig protectionisme riskeert de ontwikkeling in de kiem te smoren

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
wezen is het terug de 'poppenkast' waar zo lang en zo heftig tegen geageerd is. Is die ontwikkeling aan de Fransen misschien voorbijgegaan

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De getoonde stilstand drukt zich vormelijk uit in het ontbreken van een ontwikkeling in verhaal en personages; inhoudelijk verwijst hij uiteraard naar conservatisme...Niet zo subtiel als bij Brecht, vermits een eenduidig esthetisch-ideologisch kader ontbreekt, maar met ruwweg een parallel effect : het gebeuren wordt als een historische ontwikkeling getoond, en niet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK