Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


110 document(en) met "Processen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Willen we betalen voor een poppentheater dat met zichzelf nog niet in het reine is of zoeken we verder naar artistieke processen waarin investeren zinnig is? Eventueel wordt dat het poppentheater maar

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Er zijn ongetwijfeld moeilijke processen doorworsteld: de opsplitsing in twee groepen midden de jaren '70, aanvankelijk naar buiten toe door sommige leden voorgespiegeld als een verbreding van het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik voelde om me heen een totaal tekort aan respect voor theatrale processen, ook geen liefde of overtuiging

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
zijn werkwijze (het vertrekken van een duidelijk concept) is in het midden van de jaren 70 een evolutie gekomen onder invloed van processen die hij elders zag: de acteurs kregen meer kans tot inbreng

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Bij al deze processen was Jef Demedts intens betrokken

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
naar de meest heldere evidentie van processen in tijd en ruimte in relatie met de tekst

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Toch zijn dat normale processen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
dus ook de ziel als nevenverschijnsel van biofysische processen en leveren daarmee het voorbereidende werk voor een fysiologische moraal Schopenhauer de gigantische zanger van de Wil...Daniël Paul sinds wanneer is V hier eigenlijk opgesloten Freud natuurlijk gaat het in het geval van A's paranoiede waanbeelden onbewuste processen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Der Witz und seine Beziehun-gen zum Unbewussten analyseert Sig-mund Freud precies deze processen -- waarom is iets geestig ? welke remmingen worden er opgeheven...Vanuit de maker bekeken is een komedie een grap: hij dient zich aan een techniek te houden, en psychisch spelen zich vergelijkbare processen af als bij de grappenmaker

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
11) Dat gebeurt via processen van geleidelijkheid: men begint met elementen, voorwerpen, planten, dieren, leeftijden, beroepen, om via het spel met maskers ook personages te belichamen

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
geconstrueerd met de bedoeling de onderbewuste processen een zichtbare pendant mee te geven en aldus tot op zekere hoogte te veruitwendigen

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
die met al hun kracht een zware ijzeren staaf te lijf gaan, Harry de Wit die zijn eigen fysieke processen d.m.v

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Ik wil evoluties, processen meemaken

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Het concrete, vertelde verhaal staat binnen dit genre exemplarisch voor achterliggende structuren en maatschappelijke processen

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Dynamisering, verscherping en verharding zijn daarin de voornaamste processen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Processen of talen die nieuw zijn moeten immers altijd geleerd worden...Alle hens aan dek Dit is slechts één voorbeeld, maar er kunnen er honderden aangehaald worden waaruit blijkt dat men in Vlaanderen in het algemeen onvoldoende beseft dat al die processen van

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Men heeft vastgesteld dat er in de natuur veel meer chaos heerst dan men dacht, dat er zich veel meer processen voordoen die het resultaat zijn van toevallige incidenten dan van voorspelbare 'eeuwige...Hoe subjectief de processen ook zijn die aan een beoordeling onderworpen worden, ze worden pas bespreekbaar en vergelijkbaar indien ze met een zekere mate van afstand en objectivering bekeken worden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Terwijl het praktijkonderzoek steeds meer een laboratoriumkarakter krijgt en steeds detaillistischer de processen van theatrale betekenisoverdracht onderzoekt, kan men in het

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Hij daast over procedures en processen die de traditie oplegt en de tijdsgenoot inklemmen

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Haar composities zijn intens persoonlijk, een projectie van haar innerlijke processen in het bewustzijn van de toeschouwer... Ieder werk is om die reden in essentie een solo, zelfs al staan er twintig


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK