Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "tussentijdse"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Er is al een tussentijdse proef geweest, halfweg het schooljaar, en bovendien weten de meeste kandidaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, meestal op voorhand hoe het met hun kansen staat

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het boek schetst de geschiedenis van het Onafhankelijk Toneel en Studio's Onafhankelijk Toneel, portretteert de verschillende leden van het gezelschap en probeert in een gesprek een "tussentijdse

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
het boekje Van malaise, crisis en dingen die voorbij gaan, een tussentijdse uitgave van het Theaterfestival, d.w.z

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
jaren-termijn tussentijdse erkenningen te realiseren, begint door te wegen...De enige tussentijdse maatregel die kan genomen worden is schrapping

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Ik hoop dat tussentijdse instapmaatre-gelen deze fout snel kunnen rechtzetten

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
de tussentijdse periode leven moeder en zoon in tehuizen voor daklozen en bij vrienden en kennissen

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Dàt zou ook het Theaterfestival met zijn parallelprogramma moeten ambiëren: het punt waarop een voorlopige en tussentijdse balans wordt opgemaakt van al wat er in het theater leeft, broeit en suddert

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
De weg van het gezond verstand (Etcetera 61, oktober 97) stelt Peter Anthonissen dat het parallelprogramma van het Theaterfestival 'het punt zou moeten zijn waarop een voorlopige en tussentijdse...een tussentijdse balans opmaken'? Even later ontdekt de schrijver dat de thema's theater en politiek, en theater en nieuwe media eerder het onderwerp uitmaakten van een dossier in Etcetera, waarbij...Zijn vooronderstelling dat 'het parallelprogramma een tussentijdse balans opmaakt van al wat in het theater leeft', alles en iedereen dus, speelt hem duidelijk parten

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Het presenteren van je werk laatje toe om een tijdje halt te houden, om een tussentijdse conclusie te maken

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Met het toneel in de focus kwamen een aantal satellietprojecten tot stand: een videoconferentie die tussentijdse bevindingen aan een academisch congres in Australië communiceerde, een interactieve

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Wie niet getroffen wordt kan niks maken:...
Voor alles heb je een structuur en context nodig, een organisatie, een producent, maar het zelf schrijven vraagt natuurlijk een veel langere werkperiode, het organiseren van tussentijdse lezingen met...De twee tussentijdse lezingen, bijvoorbeeld, die we van Sittings organiseerden, hebben enorm veel opgeleverd

Nr. 95, Februari 2005 • HOW HEAVY ARE MY THOUGHTS: IVANA MÜLLER...
Werkprocessen worden ontsloten, proefmethodes beschreven, wetenschappelijke discoursen en referenties uit verschillende paradigma's aangeboord, repetitieruimtes omgedoopt tot laboratoria, tussentijdse

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Ik kan me voorstellen dat het in een aantal gevallen nuttig kan zijn een tussentijdse evaluatie te voorzien én de mogelijkheid om het beleid halverwege bij te sturen’. Niet zozeer de


Development and design by LETTERWERK