Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


236 document(en) met "verantwoordelijkheid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Naar de makers toe zijn de critici zich meer bewust geworden van hun feedback verantwoordelijkheid en leggen ze meer de nadruk op de intenties van de makers

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
De verantwoordelijkheid van de toneelrecensent daarin is mee te helpen de zaak op te bouwen, en dat kan héél scherpe kritiek met zich meebrengen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op deze studiedag (M. De Visscher van de Generale Bank en J. 'tKint de Roodenbeke van IBM) werd een zo zware verantwoordelijkheid voor de financiering

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij Nu... Nu moeten we goed opletten... Goed opletten waar we onze woorden steken... Dit geeft een totaal andere dimensie aan ons verhaal... En de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Maar daaruit concluderen dat de overheid zich kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap inzake het openbaar vervoer... 3. De verworven onafhankelijkheid van de

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Wij hebben geen bezwaar tegen een overheid die zegt: "Dit is mijn verantwoordelijkheid, die neem ik op basis van deze argumenten en daarover kan u, gemeenschap, oordelen

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
de teloorgang van de KNS écht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen dan had hij die rode kaart veel eerder gegeven, dan was er in dat kader een reële druk van de centrale overheid mogelijk geweest

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
dat je je verantwoordelijkheid afschuift op de groep...De voorbije vijf jaar zijn een harde maar diepe ervaring geweest, maar nu wil ik een situatie creëren waarin ik de volledige verantwoordelijkheid heb over wat ik doe

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Het circus van Vuile Mong uit de begindagen is ondertussen het kleine bedrijfje van Mong Rosseel, met verantwoordelijkheid voor tewerkstelling en leningen bij de bank als de subsidies weer eens

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
feite is mijn verantwoordelijkheid bij een voorstelling die van de "selectieve visibiliteit". Ik beslis wat de toeschouwer al dan niet ziet

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Het gaat óók om onze verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van elke volwassene die met theater begaan is, is groot in deze materie

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
De Standaard 27.2.87). Anderzijds houdt ze verband met de tekst zelf - hij laat de tekst zijn raadsels en plaatst de toeschouwer voor zijn verantwoordelijkheid te interpreteren: "Ik vind dat we ons

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van het repertoire en het begeleiden van het produktie-team: regisseurs, akteurs, geluidsregisseurs en technici-dat met de jaren gevoelig werd uitgebreid

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Huisauteur In dezelfde geest als het TNP en het Piccolo Teatro -- theater op grote schaal, als publieke verantwoordelijkheid -- is ook de Royal Shakespeare Company in 1960 door Peter Hall

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Voor de KNS-ellende zoek ik de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de reëel bestaande cultuur in de stad Antwerpen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Alleen ontvluchten de meeste directeurs hun verantwoordelijkheid en wagen het niet de comfortabele zelfgenoegzaamheid van een belangrijk deel van het publiek op de proef te stellen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De theaterkritiek -- en in het bijzonder Etcetera -- draagt in deze een grote verantwoordelijkheid

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Aangezien ik de verantwoordelijkheid droeg voor de tekst, was het vanzelfsprekend aan mij om dat te verhinderen

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Iedereen -- de theaters, de politici, de veeleisende toeschouwers -- heeft zijn verantwoordelijkheid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK