Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "verborgene"Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Je denkt vaak: dit is flauw of doorzichtig of naïef, maar je kan je hoofd niet afwenden, omdat je zelf meezoekt naar het verborgene, het onuitspreekbare

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Verschillende kunstenaars zetten het volkse, het banale, het verborgene op de scène

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
betekent het verborgene vanzelf het 'eigene' en het 'echte', met prototypisch het geslacht, de dood en wellicht de slaap als een 'halverwege' tussen geslacht en dood...Maar tegelijk lijkt precies daardoor het obscene bij uitstek 'echt' of 'waar': het verborgene en verzwegene geheel uitgelicht, ontdaan van elke schaduw, verschoning of bedrog

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Dat in deze zogenaamde burgerlijke wereld, tussen mensen die zich schijnbaar goed gedragen, in het verborgene een permanente oorlogstoestand heerst

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Schmidt • Denken aan weerskanten van het doek
het verborgene wachten de wil en de zwakte van de anderen, net zoals de eigen zwakte...Het afgrijselijke van het verborgene is het materiaal van de kunst, waarin zij woelt, schijnbaar zo vrij als de wil van de kunstenaar...Maar het privilege van deze scheppende blik op het afgrijselijke van het verborgene maakt de kunst ook nuttig inzetbaar, want elke macht is op de kunst aangewezen om het verborgene volgens de eigen

Nr. 82, Juni 2002 • Hugo Haeghens • Omtrent de vierde wand: De troost der...
dood bij Baervoets, de oorverdovende stilte van het niet-aanraakbare, het verborgene bij Charmatz en het non-stop afgebroken bewe­gen in egaal licht zonder muziek van Burrows en Ritsema hebben in feite

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
Intimiteit ontstaat op het moment van overgave, waarin de strenge scheidingslijn tussen individu en ruimte zo dun wordt, dat ze haast onbestaande is. De ruimte wordt een klimaat waarin het verborgene

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Verborgene = regel voor spel van de diepte

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
onderscheid te maken tussen centraal en marginaal, tussen essentie en bijkomstigheid, tussen het zichtbare en het verborgene... Relaties zijn eigenaardige dingen


Development and design by LETTERWERK