Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) geschreven door "Eric De Kuyper"Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Vorig jaar had ik nochtans veel goede voornemens: ik had de stukken aangestipt die ik de komende maanden zou gaan zien...Ik startte met goede moed bij de Don Carlos van Karst Woudstra bij Globe, die door de pers uitgeroepen werd als zijnde misschien wel de produktie van het jaar...Ik vergat nog een special event in Mickery, waarbij de fine fleur van het Nederlandse toneel tijdens een marathondag telkens een 'eigen' (?) versie bracht van de laatste scène uit Virginia Woolf

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Twee, drie uur afwisselend in de kou, uit de kou...Hoe na de oorlog in het verwoeste Berlijn de criticus Friedrich Luft soms uren te voet, met slechte schoenen, door de ruïnes zich een weg baande op zoek naar een of andere kelder in een afgelegen...Dit is de andere kant van "the show must go on' de kant van de toeschouwer voor wie uiteraard ook zo iets bestaat

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Maar de meest aftandse indruk maakt de lichtregie (Johan Bielen is belichter, en Jaak Van de Velde tekent voor de 'light design'): de overgang van speelvlak naar voorplan wordt niet eens behoorlijk...Tegen de middag gaat Hij dan met een enorme tas de stad in om boodschappen te doen: "uit de gevangenis van het huis / stappe hij nu / in de gevangenis van de straat...Eric De Kuyper DIE VERKAUFTE BRAUT auteur: Bedrich Smetana, Duitse vertaling door Kurt Honolka, bewerkt door R. Noelte; groep: Oper der Stad Köln ; dirigent: Hans Wolfgang Schmitz, regie

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Het werk van Hans van Manen behoort tot het mooiste wat er in de naoorlogse dans werd gemaakt, zegt Eric De Kuyper...Dans verplicht de homoseksueel echter zich op de een of de andere manier uiteen te zetten zowel met zijn - de - homoseksualiteit, als met de heteroseksualiteit...Het behoort onlosmakelijk bij de geschiedschrijving van de naoorlogse danskunst en het is voor de huidige generaties moeilijk voorstelbaar, hoe in die eerste naoorlogse decennia op de kunst van de

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Eric De Kuyper over de actualiteit van de podiumkunsten: 'Waarom zouden we per definitie modern moeten zijn...De tendens in de opvoeringspraktijk van de jongste decennia laat duidelijk zien dat de confrontatie met het verleden niet evident is. Grofweg merk ik drie soorten benaderingen in de hedendaagse opera...De zaal waarin de opvoering plaatsvindt, de ligging van die zaal in de grote stad of de provincieplaats, de gedragscodes die voorgeschreven worden en je permitteren een opvoering bij te wonen

Nr. 69, Januari 1999 • Eric De Kuyper • Ballet/Dans
Eric De Kuyper over de kunst van de vergankelijkheid Als je de situatie van de dans vergelijkt met die van de andere kunsten, dan bevindt die kunst zich in een vrij afwijkende positie...Een beetje te vergelijken met het ontstaan van de opera een paar eeuwen eerder en de geboorte van de film aan het einde van de negentiende eeuw...het begin van de eeuw ontstaan echter geregeld dansrichtingen die zich willen bevrijden van de dwang van de klassieke danstechniek (Isadora Duncan, Rudolf von Laban, Martha Graham, de Duitse

Nr. 71, Maart 2000 • Eric De Kuyper • 'Ik heb geen bijzonder goed geheugen'
En toch komen uit dat geheugen van Eric De Kuyper hele boekwerken voort...Dat neemt niet weg dat anderen wel kunnen Pink Ulysses - Eric De Kuyper (film, 1990) menen dat ze in staat zijn mijn boeken te verfilmen...Maar ook de kleuren, de geluiden, de geuren die erbij horen, komen dan door de woorden heen terug op

Nr. 74, December 2000 • Eric De Kuyper • De recensent als toeschouwer, de toeschouwer als...
Door zich professioneel te gaan bezig houden met toneel, opera of dans, werd Eric De Kuyper 'meer' toeschouwer...Het verschil lag hem in de kwaliteit; maar niet in de kwaliteit van de opvoering of uitvoering, maar in de kwaliteit van de communicatie tussen de performer(s) en de toeschouwer(s). Hoe je die bereikt...Over het 'applaus' heb ik het gehad in.- Eric De Kuyper, Applaus, in: B. Verschaffel & M. Verminck (red

Nr. 78, Januari 2001 • Eric De Kuyper • De zon komt op. Het is een...
Eric De Kuyper 'Dat je wiet een zaklantaarn de maan kunt nabootsen leek het tienjarig kind dat hij toen was, aan het magische te reiken...Eric De Kuyper over theaterbelichting in de jaren 1950 en over de negentiende-eeuwselichtspektakels van Daguerre...Zo merkte Tycho de Brahe op dat de maan in conjunctie (de maan is volledig donker) een vijfde kleiner lijkt dan de maan in oppositie (heldere volle maan). De eerste sikkel van de maan lijkt bij een

Nr. 111, April 2008 • Eric De Kuyper • De vergeten kant van Maurice Béjart
Eric De Kuyper schrijft een ander in memoriam...De verdiensten van de ene (Mortier) mogen niet de verdiensten van de andere (Huisman) overschaduwen...Blijft echter dat het operawerk van Béjart zondermeer een apart hoofdstuk in de geschiedenis van de vernieuwing en de heropleving van de opera als kunst verdient

Nr. 113, September 2008 • Eric De Kuyper • Zestig minuten per dag
Eric De Kuyper levert een bijdrage tot het debat vanuit zijn kijkzetel thuis, in Duitsland...Tussendoor zijn er twee vaste rubrieken met, als flits, de culturele informatie van de dag en de zogenaamde ‘tips’. Wat in Duitsland onder kunst en cultuur wordt verstaan is bijzonder...Zo bijvoorbeeld (op 29 juli dit jaar) de kwestie van de censuur op internet voor buitenlandse journalisten in China en die van de uit de spd gezette ex-minister Wolfgang Clement

Nr. 114, December 2008 • Eric De Kuyper • Dans op Expo 58
Eric De Kuyper las de door Sarma verzamelde kritieken van Marcel Lobet en Georges Sion over de voorstellingen die het publiek dat jaar te zien kreeg...Op vraag van Sarma las Eric De Kuyper de teksten van de anthologie...Eric De Kuyper kadert het denken van de generatie ’58 binnen een historisch, politiek en esthetisch perspectief


Development and design by LETTERWERK