Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Affect"Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
En die blik is een pure blik, ongetwijfeld aandachtig, maar ontdaan van elle affect: een apathische, theoretische blik die uiteindelijk leeg is, zonder andere uitdrukking dan het spektakel dat hij

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Je kijkt ernaar, 'and you have somehow an affect'. Niet iedereen bereikt dat, maar grote dansers zijn in staat dat te doen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Elk affect wordt dus gesymboliseerd in een muzikale formule

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Door elk affect te vermijden, ontstaat een onwezenlijkheid, die de dreiging tussen de regels van de banaal ogende conversatie tastbaar maakt

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Freud heeft dit 'effect', dit onbestemde gevoel, paradoxaal als een 'onbewust affect' omschreven...Paradoxaal omdat een affect dat niet op het bewustzijn inwerkt, eigenlijk geen affect genoemd kan worden...Het gaat Lyotard om iets dat 'in het denken (in het psychische apparaat) van het Westen (West-Europa) de rol speelt van een niet-representeerbare, immanente terreur, van een onbewust affect, van een

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Ik beperk me tot het verschil dat Lehmann constateert in het overheersende 'affect' bij de drie grote tragedieschrijvers: bij Aischylos zou dat het 'lijden' zijn, bij Sophocles het 'wantrouwen

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
denken beschouwt: het kritische affect...159) Dat kritische affect is 'een kracht in de gedaante van een geheimzinnig en opaak "moeten" (...) een verplichting voorbij elk moreel plichtsbesef', (p. 159) Ook bij Dirk van Bastelaere is het

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Kristeva ontwikkelt een taaltheorie waarin de rol van het affect en de driften in de intrede en wording van het subject in de taal centraal staan

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
INDEPENDENCE DAY Neither the American Independence Day nor the second anniversary of the 'State of the Arts' seemed to affect the government

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Het medium van performance en dans: specifiek... Op de openingspagina van zijn recente boek Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation, schrijft Brian Massumi: 'When I think of my...www.sarma.be 1 Joseph Kosuth, Art after Philosophy tuut After: Collected Writings 1966-1990, Cambridge, MA, 1991, p. 31 2 Brian Massumi, Parables for tlie Virtual: Movement, Affect

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
En het geheel van relaties tussen individuen en groepen wordt daardoor heel anders georganiseerd, op een manier die geen plaats laat voor wat wij ‘affect’ noemen, in een samenleving die volkomen...Het is het lichaam –gevoel, affect, emotie– van de diplomaat dat gedisciplineerd moet worden en dat, geleidelijk, het vermogen verwerft om een echte tussenpersoon te zijn, geschikt om tot twee

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
gegoten is, is de productie die daar plaatsvindt direct onderworpen aan de condities van een globale markt, waar onder andere affect, sensatie en relatie de meest begeerde koopwaren zijn geworden.. De

Nr. 104, December 2006 • Ina Wudtke(dj T-Ina Darling) • The Residency
future Don’t let my shit affect it! I’ve been standin‚ in the line with 1000 artists and each of them assign to get a trip for gratis

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
Het is precies de enscenering van die narratieve constructie die toelaat te beweren dat het succes van Opening Night – het intellectuele effect en de productie van het affect – voornamelijk bestaat

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
pragmatische lens van het ‘affect’. Massumi gebruikt het in de plaats van hoop als een manier om te spreken over die marge van beweeglijkheid, die ruimte voor ‘waar we zouden kunnen heengaan en waar we toe...Affect in het proces van een praktijk is de waarneming van een veranderende intensiteit, een intensiteit die zich losmaakt van betekenis, en die op die manier je capaciteit om te voelen, te handelen

Nr. 106, April 2007 • Alexis Destoop • Alexis Destoop: L’invitation au voyage
Het is die benadering die affect draagt en genereert...En slechts door dat affect kan iets over die wereld gezegd worden...Wat het beeld vooraf gaat, is een onduidelijk verlangen naar een ervaring ‘er te zijn’, een streven naar affect

Nr. 107, Juni 2007 • Mette Ingvartsen • Filmische lichamen
elk geval produceert het filmische lichaam een affect, een verandering of invloed op het lichaam van de toeschouwer, en dat is het mechanisme dat mij bijzonder interesseert...Affect is datgene dat nog niet kan benoemd worden, de beweging van het in-wording-zijn voor een gewaarwording stolt tot een gevoel of een emotie...Affect zoals Massumi het omschrijft kan ook begrepen worden als een manier om in-de-wereld-te-staan, maar wat wil dat zeggen

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk, Maarten Soete • 6 Sound Questions
Het heeft ook te maken met een eigenaardige mix tussen affect/intuïtie en techniek/kennis

Nr. 108, September 2007 • Jelle Dierckx • Notities en bedenkingen omtrent geluid, theater en...
Muziek is tegelijkertijd een zaak van ratio en affect

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
Wat wordt uitgedrukt in affect – in logica en politiek – is onstoffelijk en rationeel...De verschuiving van affect werkt dus op ons door onze gevoelens te manipuleren (modulatie = manipulatie) of door ons denken, voelen en handelen te emanciperen (modulatie = emancipatie...de politiek van affect niet vooral gericht op het individu (vaak op een letterlijke manier in de aanspreking in tweede persoon enkelvoud) in een geavanceerd kapitalistisch vrijemarktsysteem


Development and design by LETTERWERK