Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Algemene Vergadering"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De operazaal wordt tot politieke vergadering Als men naar de inhoud van La Clemenza kijkt, stoot men weer op andere moeilijkheden...De ganse operazaal, met al zijn goud op zichzelf al een prachtig historisch citaat van een voorbije periode, wordt tot politieke vergadering en de principes van het regeren worden tot ons gesproken...Het begint bij zeer algemene concepties van de stof en zijn representatie en leidt tot minitieus werk met onooglijke details

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De Algemene Vergadering van de meeste v.z.w...het Stuc, waar de Algemene Vergadering van de v.z.w...deze algemene (regionale) context moet de beleidsdiscussie gevoerd worden én in de nieuwe centra én door de overheid

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij waren een volstrekt democratisch gezelschap met een algemene vergadering waar alles in principe bespreekbaar was

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
de algemene ontwikkeling en cultuur (Fons Goris). Deze prachtige structuur heeft Teirlinck niet overleefd : de administratie moest dat even rechttrekken, want de Studio hoorde administratief nergens...Op een avond krijg ik een telefoontje om naar de Rijckman-straat te komen, omdat er een vergadering is van de T-68 groep

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
dienst De vergadering vindt plaats in het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel en duurt van 14 tot 18 uur I. MEDEDELINGLN 1) Uit verschillende telefoontjes en brieven is gebleken dat er...ALGEMENE BEOORDELINGSNORMEN Alle gesprekken over de gezelschappen werden door de RAT afgerond met een waardeoordeel dat kan ondergebracht worden in de volgende rubrieken...de eerste helft van 84/85 is er evenwel een gunstige evolutie qua publieksopkomst en produkties als Antigone en Een Man voor Alle Getijden zorgden ervoor dat de algemene indruk toch niet negatief

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
De overheid moet alert zijn, weten wat er in de kunst omgaat en daarop reageren, het kunstdepartement moet, zoals dat ook bij andere departementen gebeurt die uit algemene middelen worden gefinancierd...Deze houding komt voort uit een vaak niet ongegronde angst dat het beloofde geld uiteindelijk weer zal terugvloeien naar de algemene middelen en voorgoed verdwijnt...En de minister klopt zich op de borst als bij de algemene bezuinigingen "de kunsten relatief zijn ontzien", (het gaat hier om 0.18 procent van de rijksbegroting). Wat de overheid voor kunst

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Algemene stilte...De vergadering zal plaatsvinden in de refter van de fabriek...Zij halen gisteren en morgen door elkaar en hollen van de ene vergadering naar de andere

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
de plaats daarvan is een algemene raad van veertig leden gekomen...Algemene commotie in het café...Men zegge het voort... (Algemene hilariteit

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
het oude systeem was meer vakgericht; het nieuwe legde een grotere nadruk op algemene vorming...Slechts sinds korte tijd beschikt het gemeenschapsonderwijs over een eigen inrichtende macht: de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, kortweg ARGO genoemd...culturele activiteiten mogen, naar gelang van het geval, slechts worden vastgesteld krachtens een decreet of een beraadslaging van de vertegenwoordigende vergadering van de overheid

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Theaterkritiek tussen gezelschap en publiek' moet, zo stelde ik me voor, spontaan gerezen zijn bij de critici-in-vergadering die een onderwerp zochten waarover ze een buitenstaander konden laten...Mooi, goed en belangwekkend zijn ofwel intuïtieve evidenties waarvan we de betekenis in het algemene spraakbebruik en in het intellectuele verkeer aanvaarden, zodanig dat er verder niet zoveel over

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Op die vergadering is de adviesraad helaas niet aanwezig...Tijdens deze vergadering wordt nog eens door administratie en kabinet mondeling bevestigd dat de 22 miljoen bestemd is voor de samenwerkingsverbanden...De raad antwoordt daarop dat niet enkel die zeven lijntjes maar ook de 'Algemene bemerkingen in het evaluatierapport' deel uitmaken van het advies

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
de algemene vergadering van Schaamte hadden de kunstenaars o.a...Na een paar jaar is dat uit de statuten verdwenen, omdat er geen kunstenaars meer in de algemene vergadering zaten: Dirk was naar Gent vertrokken, Pat, Anne Teresa en Michèle Anne hadden elk hun eigen

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Volgens de UNO-Conventie over 'de preventie en de repressie van de misdaad genocide', met unanimiteit goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 9 december 1948, is sprake van genocide 'als het de

Nr. 78, Januari 2001 • Arne Lievens • Wat doe je overdag?
Een paar uur na deze repetitie evolueerde de stemming van algemene nervositeit naar overdreven hilariteit...Ik heb dat gezegd omdat ik vond dat het er op die vergadering veel te ernstig aan toe ging

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
De rol van het publiek Ik neem aan dat niemand ervan overtuigd moet worden dat een schouwburgpubliek meer is dan de som van zijn samenstellende leden, dat het een vergadering is, toevallig...Omdat het theater onvermijdelijk de intensiteit van het particuliere verbreedt naar het algemene toe, van het persoonlijke naar het openbare


Development and design by LETTERWERK