Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Bekende Vlaming" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Bij Süsskind gaat het niet om koketteren met bekende materie, maar wel om op een luchtige manier (en nochtans is hij een Duitser...die parabels geeft Jo Coppens een bekende brede macro-analyse van de klassenstrijd...De bekende toneelschrijver David Mamet zit in het bestuur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Bekende gezichten zijn de mensen het slachtoffer van een gefantaseerde interpretatie van de realiteit...Iemand die aan de rand van Parijs of Berlijn woont is langer onderweg dan een Vlaming

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ik kreeg het vooral lastig toen de oude dame ook met een bekende radio-stem begon te spreken...Deze rondborstige Vlaming zegt zelden neen, en ging dus ook op dit voorstel in. Hij begon meteen het gegeven van Boehmer te berijmelen...En Louis Jouvet heeft eens gezegd: "La diction entraîne le sentiment". Daar geloof ik in." Karel Vingerhoets in gesprek met Gaston Durnez, Een Vlaming in het Burgtheater, in De Standaard, 11 mei 1985

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het buitenland moest naar school en over het toneelspelen 'denken', maar Vlamingen hadden genoeg aan 'hun hart'. Het gemoed was de voornaamste troef van de Vlaming; techniek, rede, analyse: dat liet...Jan Decorte was vertrokken vanuit een algemeen ongenoegen met de routine, en toen hij met bekende acteurs als Senne Rouffaer of Bert André werkte, had hij gezworen dat ze geen van beiden met pasklare...De grote test kwam met Koning Lear: op dat ogenblik had de stijl van Decorte zijn polemische inhoud verloren (het negatieve moment) en moest hij tonen hoe hij een bekende tekst van nieuwe energieën

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Daarnaast schreef hij nog een tiental stukken, waarvan Bremer Freiheit het bekendste, Das Kaffeehaus (1969, naar Goldoni) één van de minst bekende is. Daarmee zet Arca zijn loffelijke gewoonte voort...Deze groep heeft Londen als uitvalsbasis en bestaat uit een Brit, een Italiaan en... een Vlaming (Jos Houben). Jawel, allen studeerden aan de Ecole Jacques Lecoq...De meest bekende zijn de dr

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
KNS Antwerpen Op zoek naar jezelf Trovarsi, Op zoek naar jezelf is een van de laatste en minder bekende werken van de Italiaanse auteur Luigi Pirandello: geen gemakkelijk stuk...Drie Franstaligen, Jacques De Decker, Paul Anrieu en Henri Ronse, de Fransschrijvende Vlaming Paul Willems en een Vlaming (ondergetekende) maakten deel uit van het panel...minder bekende werken krijgen aandacht

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Heel dit tweede verhaal wordt tussen de bekende mythische stof geschoven...Balsamine, Groupov, Impopulaire, Varia, zijn enkele meer bekende groepen van de 24 die onder deze subsidierubriek vallen...de Vlaming Eric Antonis

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
De anonimiteit van de Brusselse Vlaming -- de Beursschouwburg is een eiland tussen gorzelige dancings waar verbasterd Frans de hoofdtoon voert: een symbool haast voor een hopeloos gevecht om de...Rechts: Bekende gezichten, gemengde gevoelens (BKT).- Foto A. Wilsens

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat eerst opvalt is dat deze Vlaming met respectabele internationale ervaring zich naar voor heeft geschoven als artistiek directeur van het gezelschap, niet als alleen-zaligmakend choreograaf, een...Hoewel ik je nooit gekend heb, heb ik toch vele uren met jouw letters gewerkt en nu lijk je een bekende, maar dan één met vele geheimen

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Dikwijls schrik ik op als ik in koopcentra een bekende acteurstem waren hoor aanprijzen via luidsprekers...Brusselse hartsgeheimen Het valt op dat je als Vlaming wel eens gemakkelijker in vertrouwen wordt genomen door theaterdirecteurs...dat kleine café-theater in de Sint Annastraat startte de verfranste Vlaming, Philippe van Kessel, zijn reeks Duitse voorstellingen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
slapstick-drijfzand) blijft Jan Decorte verder spelen, verder plannen opzetten om ze al dan niet uit te voeren en volhardt hij in zijn pogingen tot Populaire, Bekende én Rijke Vlaming

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Roemi) Erwin Jans Over Vlaanderen, autisme en autonomie Deze lezing zou eigenlijk gegeven moeten worden door een Vlaming in Tadjikistan om aan de mensen ter plaatse te...Louter subjectieve zelfzekerheid, die niet gepaard gaat met erkenning van buitenaf, vervalt al te makkelijk in de verkramping van het autisme: 'ik weet wel hoe geweldig ik ben omdat ik Vlaming ben...Naast dit bekende autisme dat zijn stellingen van de daken schreeuwt, is er echter nog een andere, stillere vorm van autisme, die erin bestaat dat men de confrontatie met de omgeving uit de weg gaat, dat

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Als Vlaming herken je niet alleen het milieu, de benepen ideologie, de psychische verminking, maar je wordt ook onmiddellijk aangesproken, want de poging om zich te ontworstelen, die Walschap in de...Een praktische vraag is: hoe kom je uit zulk een tegenstelling, en het antwoord schuilt reeds in het bekende resultaat van de selectie: dat beide voorstellingen op het festival staan, omdat door de

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
En herkennen doet de Vlaming zich in de vele Vlaamse interieurs die Claus met een ontzettende verbale begaafdheid, appetijt en saveur pleegt op te roepen, zoals ook de Hollander zich pakkend in het...Stichting Amai, '88-'89 / Patrick Meis laat praten in zijn natuurlijke omgeving, deze bekende realiteit voortdurend kontesteert en tot object van onderzoek maakt

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Het enfant terrible van de kleine theaterwereld, maar desalniettemin een Bekende Vlaming, kind aan huis bij de tv — bij voorkeur in de stomste programma's, gegeerd interviewee in menig radio- en tv

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Vrijdag (1969), of van minder bekende stukken als Interieur (1971), Thuis (1975) of Het haar van de hond (1982). Om dat zestal draait het gewoonlijk: het zijn de stukken waarin de 'Vlaamse' inslag het grootst...Wie voor de nieuwe bewerking instond is niet duidelijk: het programma vermeldt 'versie 1994'; blijkbaar heeft West-Vlaming Claus dus zelf voor een brabantisering gezorgd...Blauw blauw werd op de achterflap van de tekstuitgave indertijd geloofd als 'een vrolijke en grimmige spotternij (zo ziet een Vlaming de Hollanders)'. Dat het stuk hoegenaamd niet lijdt onder de

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
De Bijlagen ten slotte bevatten de bekende tekst T68, geschreven door Hugo Claus, Carlos Tindemans en Alex van Royen, een Selectieve Bibliografie C. Tindemans, Personalia en een Tabula Gratulatoria...Want Tindemans leefde en dacht als Vlaming (theaterwetenschapper en criticus) in het buitenland, een prestatie die hem vanaf 1977 actief deed zijn in de Association Internationale des Critiques de

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
belooft een getrouwe opvoering van George Bernard Shaw's bekende toneelstuk Pygmalion waarin de geleerde professor Higgins een weddenschap aangaat om op korte tijd een arm en dom straatverkoopstertje om te...Maar waar Diana slechts beschikte over een aantal look-alikes die zich af en toe met de nodige pomp and circumstance als de Princess of Wales voordeden, zijn de live-alikes van de modale Vlaming op...Als zij al iets laat zien, dan is het uiteindelijk wel dat 'de modale Vlaming' niet bestaat

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Smells like Grotowski En inderdaad: 'Decorte, die toen oefeningen onder leiding van Grotowski had ondergaan,' schrijft Freddy Decreus,(1) 'bekende zich tot Artausiaanse concepties en het rituele...Bloet Op slag is Decorte een Bekende Vlaming en hij geniet ervan

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
legden diezelfde vragen voor aan de Vlaming Mark Deputter, die sinds 1995 in Lissabon de organisatie Dancas na Cidade leidt en van daaruit op onvermoeibare wijze heel wat culturele projecten in Afrika...Qua structuur is het een kopie van het bekende choreografieconcours van Bagnolet in Frankrijk: een jury selecteert uit alle inzendingen de tien beste, die dan samen op een festival staan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK