Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Bewaker Zijn"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De mens wordt geboren met een aanpassingsvermogen (zijn dierlijke overlevingszin) en een nood aan redelijkheid (zijn eigen menselijke natuur), beweert Bond...Vermits Bond voortaan zijn stukken systematisch inleidt met steeds langer wordende en zich herhalende essays (Lear anticipeerde dit) profileren zijn bedoelingen zich duidelijker...Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
De bewaker komt met rinkelende sleutels, plaatst een plastic emmer naast het bed, de ik-figuur gaat erop zitten, de verpleegster verschijnt en steekt een thermometer in zijn mond, ze kijkt op haar...Bederfelijke waren te bestellen maandag ! Ik-figuur (op emmer, veegt zijn gat af met de kantienbon) Ik lig hier aan het rotten l (tot bewaker die gevoelloos kijkt) Waarom geven ze mij afzonderlijke...Bewaker Zijn plaats is in de zoo

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Tot zij vaststelt, na een kort bezoek aan de vader, dat zij wel van haar aanbidder - bewaker houdt, ondanks zijn verschijning...zijn ziekte, zijn verschijning in de spiegel) de dochter het compromis (het huwelijk) aanvaardt en iedereen gelukkig wordt...Een ander detail is ook interessant: bij madame de Beaumont ziet de Vader eerst het kasteel van het Beest, met al zijn rijkdommen, en pas later de roos die hij voor zijn dochter plukt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het ideaal zou wel zijn, dat de voorstellingen geheel kosteloos zouden zijn, zoals diensten in de kerk, zoals de lessen in de volksschool, daar toch een goed-geleide toneelgroep ten minste een even...Teiriinck probeerde de denkpistes van het "hoogstaand toneel" en het "visueel spektakel" te verzoenen in zijn concept van het "monumentaal toneel", dat de speelstijl van het Nationaal Toneel heeft...Ten derde onderschat De Grauwe de negatieve aspecten van zijn voorstel: -- de commercialisering zonder einde van het theater dat zijn concurrentiepositie als ontspanningsfabriek t.o.v

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Een mogelijke vertaling : "De mens is de maat van alle dingen, van de zijnden dat ze zijn, van de niet-zijnden dat ze niet zijn...Indien een beleid bereid is zijn functionering af te stemmen op 'wat er in de werkelijkheid aan de gang is', dan moet het ook bereid zijn de werkelijkheid dieper te lezen dan haar oppervlakte...Vaak zegt men dat kunstenaars 'op hun tijd vooruit zijn'. De componist Edgar Varèse stelde dat anders : " Het is de kunstenaar die zijn tijd doet stollen in de geschiedenis

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Hij zingt) Mijn ouders zijn gemarteld/ Mijn zusters zijn verkracht/Mijn broeders omgekomen/ de stam was uitgeroeid/ ons vee werd dan verzopen/ Het dorp totaal verbrand/ Met meer dan twintig jongens...Een volwassene, ongeacht zijn graad van beschaving, verliest zijn vernis en pist ook graag in zijn broek...Het liep langs zijn hielen in zijn schoenen

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Als bewaker van wat dan ook is Muller dus slecht geplaatst: zijn vestzak verbergt een messcherpe pen waarvoor geen enkel monument veilig is. Patina Theater is utopie, zegt Muller, en...vormt de Trojaanse oorlog het decor waarin pragmaticus Odysseus de verstoten Philoktet met zijn onfeilbare boog poogt te overhalen zich opnieuw ten dienste van de Grieken te stellen...Leider Debuisson, zoon van een plantagehouder, verzaakt aan de opdracht, en stort zich in zijn individueel genot

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
Zowel zijn romans als zijn toneelstukken verheerlijken de misdaad en de misdadigers, die Genet bewondert en liefheeft...zijn film Un Chant d'Amour (1950) toont Genet hoe een bewaker alle cellen binnengluurt, als een alziend oog houdt hij de gevangenen en in het bijzonder hun seksuele spelletjes voortdurend in de gaten...Zo is er Pierrot (Rob Das) die achtervolgd wordt door de schim van zijn overleden broer, of Bravo (Benjamin Verdonck), de meest vrouwelijke van de bende, die zijn schaamte overwint en zich volledig

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Die haat, maar dan getransponeerd naar de Westerse wereld waar de Faust-kunstenaar, bejubeld om zijn 'geweldige' werken, zijn geweld zal punten aan zijn galeriepubliek, domineert Faust...eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw - Goethe heeft heel zijn leven aan zijn magnum opus gewerkt - dan aan het eind van onze twintigste eeuw...Als kunstenaar ook een goddelijke bewaker van het goede zijn, dat is voor Faust van het goede teveel

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Al vlug ontstaat een handgemeen en in het daaropvolgende tumult opent een bewaker-scherpschutter het vuur vanuit zijn toren: hij doodt drie zwarten en verwondt één blanke...Zijn twee kameraden-So-ledad Brothers worden zeven maanden later vrijgesproken van de moord op de blanke bewaker in januari '70...Op de koop toe sleept de weduwe van een vermoorde politieagent hem en zijn toenmalige platenfirma voor de rechter omdat de dader zou zijn geïnspireerd door 2Pac's anti-politie statements op zijn

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Zo praten we ook met Guy Cassiers omdat we vinden dat zijn werk in Antwerpen te zien moet zijn...Je kan niet continu 'bewaker' zijn van die kruisbestuivingen, maar het wordt mogelijk gemaakt dat 'toevalligheden' zich voordoen...Perceval: Gezien de economische realiteit van het theater moeten we nu reeds bezig zijn met het programma van het seizoen na het komende seizoen; dat moet al bijna klaar zijn

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
hoeven niet langer tolerant te zijn voor godsdiensten, voortaan dienen we tolerant te zijn voor de aanhangers van andere ideologieën...zijn latere geschriften heeft Rawls dit trouwens ook toegegeven, en hij heeft dit gegeven verwerkt in zijn theorie...Vandaar dat we als samenleving gerechtigd zijn om de mormoon die enkele huizen verder woont te verbieden aan polygamie te doen, hoewel we daarmee zijn vrijheid van godsdienst beperken, terwijl

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Niet elk theater moet dezelfde sociale mix hebben, maar de optelsom moet een mix zijn die klopt’ In onze drie grote theaterhuizen zijn de jongste seizoenen nieuwe equipes aan zet gekomen...Jonge acteurs van vandaag zijn echter te vergelijken met jazzmusici: ze zijn niet te vatten, het zijn veelvraten die overal willen spelen...Het verschil ligt natuurlijk wel in zijn persoon zelf, hij was bijzonder waardevol als ‘bewaker van de artistieke lijn in een grote zaal’. Maatschappelijk bewustzijn van der meiren

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Het klinische gebouw - meer ziekenhuis met te hoge hekken dan een gevangenis zoals je je dat klassiek voorstelt - is in al zijn overdonderende uitgestrektheid een speler op zich...Dan de volgende kamer: je kijkt uit op de bak (een grote betonnen ruimte in open lucht). Je hoort de getuigenis van een man die zijn vrouw en zijn dochtertje heeft vermoord...Het zorgt voor aangrijpende beelden: de moeder van het dode kind met haar buik in brand, de man met achtervolgingswaan die in zijn verbeelding - en letterlijk voor onze ogen dankzij een ingenieuze

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
me but I’m no longer there van Andrea Bozic bijvoorbeeld voelde hij zich gedwongen om creatief te zijn (ik vermoed daarentegen, zo mag blijken, dat Bozic je juist de onmogelijkheid om creatief te zijn...Die beeldstrategie spreekt over het fantasma –waarvan je de onmogelijkheid ondertussen maar al te goed beseft– dat de intimiteit van de ander zou af te lezen zijn van zijn interieur...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn


Development and design by LETTERWERK