Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Bi-sesero" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Breydel... och, kom, die zat te lallen in 'n taveerne met sjarkutjees... Brabo Die bitterheid past niet «bi appetite». Is dan ons hart een gescheurden zak die bij iederen schok wat minder weegt

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
bi-communautaire instellingen (Munt, Paleis voor Schone Kunsten, enz

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Deze interculturele dimensie maakt van Bi-tef het meest internationale van de internationale festivals, waar breuken en bruggen, kieren en kloven zichtbaar worden tussen theatervormen die anders ver

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
De zoon komt geld vragen: hij wil naar Rio de Janeiro, om eindelijk zijn eerste roman, Avocado's bi] de lunch, af te maken

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Bevrijdende" dramaturgie Simultaan met de buitenlandse experimenten van Meyerhold, Piscator en Brecht komen De Meester en Moulaert via de dualistische modellen van het mysteriespel, tot een bi

Nr. 40, Februari 1993 • (advertentie)
Mmmm , ihhi mi jriir J inir bi r mr m Hrw i it f a v m\ w *w ja v Ml T JU UiMl / mm mmm v m, hi / iiüiiii imimmmr ZWARTE ZONDAG

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Aan de ene kant staat eerder Nederland, aan de andere eerder Vlaanderen (en de nuance 'eerder' is hier zeer belangrijk). Als je dan als Vlaams criticus naar de bi-nationale jury trekt

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Brussel, 1991 en het eindrapport (inlichtingen bi] "Direction générale de la Culture et de la Communication", Nicole Kohn, 02/413.22.11); SP-wetsvoorstel tot invoering van een sociaal stauut van de

Nr. 44, Februari 1994 • Bart Van den Eynde • Koning Lear tussen afstandelijkheid en soap
Doordat bi] het begin van het seizoen Hedda Gabler (regie Karst Woudstra) was afgevoerd, was Koning Lear, in de regie van intendant Marijnen, de eerste kennismaking met de vernieuwde Koninklijke

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
De tekst is van Charles Darwin (uit: Het Uitdrukken der Gemoedsaandoeningen bi] de Mensch en de Dieren). Deze scène toont meteen de keerzijde van ieder onderzoek, het mogelijke misbruik van de bron

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Luk Van den Dries Dit is een sterk verkorte versie van een artikel dat binnenkort verschijnt in het huldeboek Bi] open doek dat binnenkort n.a.v...Informatie bi] uitgeverij Pelckmans, 03/664 53 20

Nr. 58, December 1996 • (advertentie)
De Pf At Ba Ba Bé Be Bi Bi BI BBi Bi Bi Bi C C C C D D E E d E E F F F HERMMIM TEIRLIPJCK P^ÈJS Theaterfoto 1997 Een prijs van het Vlaams Theater

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Voor meer informatie: BI,mil' Vla- 03/230.81.91 Blauw Vier 34 ETCETERA XIV I 58

Nr. 67, Maart 1999 • Personalia
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bi] het Centrum voor Basiseducatie in Leuven

Nr. 73, Januari 2000 • (advertentie)
wim vandbkbtbus m pkima wíl / mme ribot m bjäp fiiwi) Stadsschouwburg 28 & 29/11 - 20u RIENDE RIEN us bax&bts c m ia b t* «bi iarbi ckbrkaoiti # xobi mimi» Stadsschouwburg 9/12

Nr. 74, December 2000 • (advertentie)
KOEN DE CAUTER bi passxs iii dbn xbttbb (bxigischb bbbmixbb) do

Nr. 92, Juni 2004 • (advertentie)
gaat de blinde danser Sa-ïd ffha*bi met i£e.a Hcdleta du, f/! (ux(l Maghreb een stap verder op de weg die hij met Inn Tidar reeds insloeg in 2001

Nr. 92, Juni 2004 • (inhoud)
Postdramatisches Theater Het lichaam is de voorstelling Rudi Laermans en Carine Meulders over wat hen interesseert in hedendaagse dans Bi 32 OPEN KOLOMMEN De leugen van de pan

Nr. 93, Januari 2004 • (advertentie)
Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van m AGFAï ^ Isassl BI 1 JL

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
aangeduid (in Butare was dat een universiteitsprofessor en in Bi-sesero de prefect) die ons welkom heette en uitlegde waarom we daar waren, waarop iemand van de theatergroep het woord kon nemen om onze intenties


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK