Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Bildung"Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Tijdens zijn 'Bildung' dient het af te rekenen of tot een compromis te komen met een tegenstander, veelal een afsplitsing van zichzelf...De 'Bildung' van zijn hoofdpersonages, de rode draad van zijn oeuvre, is nu meer expliciet bedoeld voor de toeschouwers

Nr. 74, December 2000 • Redactioneel
Wég Bildung, saluut verdiepende cultuurprogramma's op televisie, leve het spraakmakende artistieke evenement

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Joris Lamers • De locatie zou een park kunnen zijn...
Het zijn allemaal naar binnen getrokken naturen: het is allemaal ‘Bildung’. Het zou geweldig zijn om Das Spiel vom Fragen in zo’n glazen huis te spelen: je zou alle decors buiten kunnen plaatsen

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Dit humanistische cultuurbegrip, nauw verbonden met het ideaal van de 'Bildung' (en met de superioriteit van het westerse beschavingsideaal), heeft in de laatste decennia van de twintigste eeuw rake

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Men zegt dat Bildung vandaag niet meer bestaat, maar wat is Bildung anders dan 'de kracht om je eigen leven gestalte te geven'? We moeten voor onszelf een lichting uitkappen in het bos, zegt Safranski

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Het Bildungsideaal -en een aantal dwaze stemmen beweren dat Bildung in het Europese intellectuele leven geen rol meer te spelen heeft- is vervangen door de cultus van het ego, door alles wat in het

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
hebben ons ten slotte nog even dieper gebogen over dat 'ontwikkelen van de subjectieve stem', dat men vroeger als 'Bildung' omschreef: het zelf keuzes maken en vorm geven aan je stem, aan je discours, aan je

Nr. 101, April 2006 • 
Mijn probleem met deze benadering, die ik hier -toegegeven- nogal grof heb gepenseeld, is juist dat ze binnen het klassieke paradigma van 'Bildung of persoonlijkheidsontplooiing blijft


Development and design by LETTERWERK