Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


690 document(en) met "buiten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je herkent wel de gelukwensen, de groepsfoto en het banket, maar buiten de aanklacht tegen de hypocrisie, het cynisme en de onverschilligheid waarmee sociale evenementen zoals een huwelijksfeest...Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
uitgesloten of er nog erger aan toe is. Je krijgt een groep jongeren die zich afzet tegen de gevestigde orde, maar zich afreageert op de enkelingen die buiten de groep vallen...Dergelijke term ontstaat volkomen buiten mij en mijn werk om

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Het gebeurt, buiten zijn wil

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het zestiende-eeuws spel tussen de "inner stage", "upper stage", en "front stage" creëerde rijke spanningen tussen binnen en buiten, boven en beneden, voor en achter...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Meer en meer produkties treden buiten de grenzen van hun eigen discipline door het absorberen van andere technieken, ideeën en concepten

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Voor mij heeft deze werkwijze meer van het collectieve werk dan het meeste, dat zich naar buiten toe als dusdanig manifesteert

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Vergeef me, als ik me zo enthousiast voel, buiten mezelf gebracht in vreemd land...Meer en meer raakt het gemoed ontwend en streeft ernaar, de gouden tijd, die het van buiten miste, in zijn binnenste weer op te bouwen

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het colloquium was georganiseerd door het Belgische Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI). Het was de eerste keer sinds jaren dat het Centrum naar buiten trad...Met het Nederlandse Centrum hebben wij samen het 'Theatre Freedom Committee' opgericht, waarbij wij bewust en moedwillig buiten de schaduw van het

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Wij hebben echter geopteerd voor een strenge scheiding tussen binnen en buiten...De wereld: het volk, de straten en pleinen van Rome hebben we buiten gehouden...daarnaast zijn er een ganse reeks gebaren die contrapuntisch buiten de muziek staan

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dat keilen ze niet zondermeer buiten, maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek op dit moment

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
OK, ik weet het, met het voorgaande stap ik het kader van dit dagboek ver te buiten, maar het is de hoogste tijd dat rond het verschijnsel van de zogenaamde "nieuwe esthetiek" en het begrip kwaliteit

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Buiten beschouwing latende dat die vernieuwing op de meeste plaatsen nogal mager is, stelt zich hier in de eerste plaats een globaal cultureel beleidsprobleem op regio-vlak én een probleem van

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Buiten de reeds genoemde activiteiten is er dan nog de afdeling Internationale Zaken

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De toeschouwer werd buiten het gebeuren geplaatst en werd iemand die geamuseerd toekeek op een uitvoering: niet het wat maar het hoe hield hem bezig...Een erg ontroerend stuk als dat van O'Neill wil de toeschouwer in tranen doen uitbarsten, omdat de schrijver hoopt dat de toeschouwer zo meer begrip voor de medemens zal opbrengen buiten de schouwburg

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec, opdat ik hem van buiten zou kennen, mocht hij verloren gaan

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Galloudec, opdat ik hem van buiten zou kennen, mocht hij verloren gaan...Karakterisering die niet van binnenuit wordt beleefd, maar van buiten wordt opgelegd

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ze werken en passant, brengen alles van buiten mee op de repetitie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Ter verduidelijking van bovenstaand motto, citeren we de daarop volgende paragraaf: "De promotie, de Belgische film naar buiten kenbaar maken is trouwens altijd één van onze zwakke punten geweest...Het Schroot van de Vera-Cruz voegt aan het huiskamer-realisme ook enkele momenten van buiten toe...Het Grote Teater houdt er zich liever buiten omdat anders hun deel van de koek kleiner wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Er zijn ongetwijfeld moeilijke processen doorworsteld: de opsplitsing in twee groepen midden de jaren '70, aanvankelijk naar buiten toe door sommige leden voorgespiegeld als een verbreding van het

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Verder dient men rekening te houden met een veranderende realiteit, zowel binnen als buiten de groep...Tot slot vangt men nog enkele flarden op van de verkopers buiten de tent


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK