Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Buitenlandse Zaken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...sinds jaren gedaan werden door grote, buitenlandse schouwburgen, Besson voorheen, Laroche weldra -; daar is de school die elk jaar 5 tot 10 jongeren aflevert, die niet worden opgeslorpt door de Brusselse

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
het uitgeven van het maandblad Toneel Teatraal, en tot een levende theatervoorstelling in binnen- en buitenland, buitenlandse voorstellingen in Nederland en Nederlandse in het buitenland...een soort liaison te zijn tussen buitenlandse en Nederlandse professionele theatermensen...Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Heilige Antonius, patroon van alle verloren zaken, gij, gij krijgt tin kaars van dankbaarheid, zoo dik als den bil van 'n olifant, want Nele is mijn terug geworden...Gij blijft voor buitenlandse zaken... en m'n senator is m'n uil (de oogen van den uil vonken weer even) Robinson 't Is 'n rare greep geweest

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het gaat niet enkel om de Lamme-Goedzakmentaliteit, de karakterloze doorsnee-Vlaming die de zaken maar op hun beloop laat...De euritmie van de handelingsprogressie dient dus te gebeuren vanuit een intern ritme; Van de Velde komt hier, blijkbaar onbelast door enige buitenlandse theorie, in de buurt van de principes van het

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Brabants, helemaal niet tevreden met de gang van zaken, besliste er na het seizoen 1983-84 al mee op te houden, zodat Panov reeds vanaf 1 augustus 1984 de artistieke alleenheerschappij over het KBvV kreeg...weigeren in het binnenland en dat er vrij wel geen dag voorbijgaat zonder reële buitenlandse belangstelling...Alle Panov-choreografieën zullen toch hopelijk niet alleen met het oog op buitenlandse tournees ontworpen worden ? Op vragen antwoordt Panov over het algemeen nogal vaag, misschien door zijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Om te beginnen is dit een buitenlandse groep, die òòk Parijs aandoet, wat het binnenlandse snobisme toch wel eventjes afzwakt...Uw voorstelling van zaken vind ik van een verregaande vrijpostigheid die niet alleen betrokkenen in hun respectieve werkseclor zeer hinderlijk kan overkomen, maar die nog veel meer uw lezers opzadelt

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ondertussen stuurt hij, zonder geld maar met des te meer ijver, Vlaamse theatermensen de wereld rond en haalt hij buitenlandse verrassingen naar hier...Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera...Dat is misschien niet de beste methode maar wel de meest efficiënte omdat je zelf de zaken in de hand kunt houden en limieten kunt stellen

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
met kennis van zaken een alternatief te bedenken of zelfs maar -- b.v...dit jaar, zijn project van omvorming van het gezelschap via het investeren van buitenlandse regisseurs niet waarmaken

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik hoop dus zaken te brengen die artistiek niveau hebben en die toch aanlokkelijk zijn voor het publiek...Een tweede plateau moet dienen om die zaken te spelen die niet thuishoren op de grote scène, anders heeft het geen zin...Daar zijn nog de inkomsten bij gerekend van de Revue en de Vogelenmarkt, wat de zaken nog meer scheeftrekt

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Men zegt dat het "groeit" naar een dergelijke vaststelling en dat er vooralsnog geen mogelijkheid is om enigerlei filosofie daarover te hebben, omdat dat zou kunnen leiden tot inmenging in zaken waar...Artistieke ondernemers kunnen wanneer men met deze gang van zaken akkoord gaat van de ene dag op de andere worden gedumpt, terwijl de zaak met alles erop en eraan blijft zitten...Voor die twee miljoen van de Stadsschouwburg zullen dus prestigieuze, voornamelijk buitenlandse voorstellingen naar Amsterdam worden gehaald

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Maar zijn de zaken er in die vijftig jaar veel helderder op geworden...Slechts Spaanse toneelschrijvers in buitenlandse ballingschap behandelden het onbelemmerd, en soms zelfs obsessioneel (Fernando Arrabal, Leon Felipe, José Maria Camps,...). Overigens werd het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Klaas Tindemans beschrijft een aantal bekende buitenlandse modellen...toneel door deze gang van zaken al lang verloren

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Meteen rijst de vraag of dit soort "achteloosheid" misschien ook schering en inslag is ten aanzien van het buitenlandse aanbod, al liggen de zaken op dat vlak natuurlijk anders...Het is duidelijk dat het Kaaitheater een aantal geprospecteerde en dwingend bevonden buitenlandse produkties moet laten vallen omdat ze met het (te) beperkte budget onbetaalbaar zijn...buitenlandse prospectie

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Compromis Deze mankementen waren eigen aan het concept van de OvV dat veel te vlug, zonder voldoende overleg en vooral zonder kennis van zaken ontwikkeld was...Echt zoals in een opera werd het, toen bleek dat de minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobback, die de voogdij over de Munt heeft, van niets wist en bezwaar tegen de benoeming aantekende...Het budget laat geen ruimte voor een prestigepolitiek met uitgebreide buitenlandse bezettingen en dat is maar goed ook

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Vele produkties van het Kaaitheater kregen bewust een internationale dimensie door de participatie van buitenlandse acteurs, dansers, regisseurs én schrijvers...De enen dichten deze gang van zaken in de Brusselse theaterwereld publieksopportunisme toe (zo haal je ook met gemak Frans-taligen in de zaal), de anderen spreken over de Europese dimensie van het...De vermenging van een nieuwe dramaturgie mét een reële betrokkenheid van verwante binnen- en buitenlandse artiesten geeft het artistieke profiel waarmee het veeleisende publiek zich kan vereenzelvigen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
elke scène waar het kind centraal staat lijkt men op eieren te lopen, omzichtig wordt er om de zaken heen gepraat...gebeurde niet zonder pijnlijke woorden of gerommel - maar toch lijkt het op weg te zijn naar een nieuwe bloeiperiode, als we tenminste sommige binnen- en buitenlandse recensenten mogen geloven

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Ik denk in dit verband dat er zaken te doen zijn met andere partners, zoals de universiteit, waarin deze travail d'écriture zijn plaats vindt...Gaat u omgekeerd in De Munt ook aandacht geven aan buitenlandse artiesten ? J-Y L : "Hetzelfde antwoord : wat ontbreekt er ? In Grenoble bijvoorbeeld was dat een dansprogrammatie; om de blik

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Vorig jaar was er nog even hoop toen de bekende regisseur Ricardo Pais binnengehaald werd om orde op zaken te stellen...Wij hadden weinig buitenlandse voorstellingen gezien

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Ann Olaerts maakt een eerste stand van zaken op van een aantal buitenlandse modellen en stelt zich de vraag of ook Vlaanderen nood heeft aan een meer systematische opleiding en begeleiding van...Buitenlandse modellen Goed...Om die andere vragen te beantwoorden, nemen we ook de buitenlandse modellen opnieuw ter hand

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
toneelregisseurs die, geïnspireerd door die buitenlandse voorbeelden, technieken ontwikkelden om met het oude repertoire hedendaags toneel te maken...Tenzij de Minister van Economische Zaken het nuttig vind de bedrijfstak te steunen, zoals hij dat met Daf doet, of met Fokker


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK