Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Conservatorium A'pen"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Conservatorium Antwerpen Trilogie van het Weerzien De eindejaarsstudenten Toneel van het Conservatorium Antwerpen presenteerden als examenvoorstelling Trilogie des Wiedersehens, een...Dit acteursduo van het Gezelschap van de Witte Kraai maakt toevallig ook deel uit van het docententeam theaterpraktijk aan het (kleine) Antwerpse Conservatorium en was nauw betrokken bij het tot stand...Trilogie van het weerzien (Conservatorium A 'pen) - Foto S. Saeys Gelezen "Mijn eerste hoofddoel is de schouwburg te plaatsen te midden van het gehele volk

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
en het Groenten uit Balen (KNS) - Foto Luc Reusens Wij gaan naar Benidorm (Meir-theater) Trilogie van het weerzien (Conservatorium A'pen) Foto G. Saeys

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Bombast" Op het Conservatorium in Antwerpen heb je mensen "echt" opgeleid...Op het Conservatorium zijn vooral de mensen van de Witte Kraai bezig, met een bepaalde stijl...Russische Openbaring (Akt-Vertikaal), Bart Slegers - Foto Keoon Troilus en Cressida (Conservatorium A'pen) - Foto Keoon Er valt niets meer te spelen Zou jij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Vooruit en Singel waarmee coprodukties worden opge- zet). Hoewel het nog wat vroeg is om naar een nieuwe pen te grijpen, beginnen marge en blad toch meer een geheel te vormen...Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij Tindemans en Coppieters en liep een cursus decor en kostuum...het Conservatorium was er altijd een samenspel van verschillende invloeden

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Daar waar in Vlaanderen de nationale roeping van KNS-Antwer-pen geleidelijk uitgehold werd, bleef die in het andere België onveranderd : het TNB wil de hele culturele gemeenschap bereiken...Men presenteert teksten zoals men het ooit aan het conservatorium geleerd heeft: dat betekent klassieke declamatie die zelfs in een meer realistische aanpak altijd vals en conventioneel klinkt...Engelse, Duitse, Italiaanse, Russische auteurs (onlangs nog Cerceau van Slavkin) meestal in een vrij sobere regie met afgestudeerden van het Brusselse conservatorium

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wie zoet is, meeheult en schouderklopjes uitdeelt, heet een scherpzinnig criticus te zijn, wie tegenspreekt is een stuk onbenul/Als een criticus niet kan lezen, kan hij beter zijn pen breken...Zij studeerden vorig jaar af aan het Antwerpse Conservatorium en monteerden als eindexamen twee voorstellingen: Yvonne oplachterde canapé (naar Gombrowicz) en Jan, scènes uit het land (naar Tsje-chov

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dat is nu net zo : de passage van Jan Decorte aan het Brusselse Conservatorium laat nog zijn sporen na, het elan van het Antwerps Conservatorium zet zich af op het theaterleven...Frans Redant, 'Jan met de pet, Pier met de pen, Pol met de pruik

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Het waren studenten en leraren van het Moskouse conservatorium die de opera een goed jaar na haar voltooiing voor het eerst opvoerden...Welke betekenis men aan dit decorelement ook geeft - de pen van de schrijver, de drang om te vluchten, een symbool van kuisheid - het gaat erom dat het teken niet eenduidig is en slechts betekenis...Vincent houdt er trouwens aan - ook nu hij directeur is van het Théâtre des Amandiers - om te blijven lesgeven aan het Conservatorium, hij beschouwt het als een opdracht om mee te werken aan het

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Antwerpen leidt dit er bijvoorbeeld toe dat de bestaande toneelopleidingen (Studio Herman Teirlinck, Conservatorium en Hoger Instituut voor de Dans) moeten fuseren en onder de naam 'Departement...een recent Humo-interview met Jan Decleir (directeur Studio Herman Teirlinck), Jef Demedts (hoofddocent toneel Conservatorium Gent) en Ronnie Commissaris (hoofddocent toneel Conservatorium Brussel...Het schaarse voorbeeld van een docent 'theaterwetenschap- pen die wordt aangetrokken binnen de Studio, vormt alvast een stap in de goeie richting

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Moet iemand als Jeanne Brabants, omdat zij die snelle weg van pen en papier naar pc en e-mail niet is gevolgd, haar stem verliezen...En dan zijn er ook die exemplarische uitzonderingen van Dora van der Groen (werkzaam in het Antwerpse Conservatorium en geïntegreerd in Het Zuidelijk Toneel via Ivo Van Hove) of van Mudra-ritmeleraar

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Flet programma van de cursussen was exact hetzelfde als dat aan het Conservatorium maar het werd zaterdags en zondags gegeven...ik daarover eeris een stuk wil schrijven Dat, komend uit mijn pen, wel zal beklijven En de bejaardheid zijner kunst verklaart

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Daarnaast hebben ze ontmoetingen gezocht met schrijvers die ze in België introduceerden: Liebens heeft ons het theater van Jean Louvet leren kennen en Sireuil steunde de pen van Jean-Marie Piemme...Wanneer Bernard Breuse en Pierre Sartenaer in 1989 het gezelschap Transquinquennal oprichten, willen ze in de eerste plaats komaf maken met de theaterleer zoals die door het Brusselse conservatorium


Development and design by LETTERWERK