Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


753 document(en) met "Dans@Tack" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Al die jaren van de Europese avant-garde zijn totaal aan Duitsland voorbij- Wasteland (Ro Theater- Werk- centrum Dans) Foto Leo Van Velzen gegaan...Ik heb gewerkt met componisten, Alsina bijvoorbeeld, met het Werkcentrum Dans, met het symfonisch orkest

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Los van andere kunstrichtingen (de parallel met de dans), los van de sociale context (en hoe kan je de Wooster Group daar los van maken

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Nou ja, dans...Lente Ik hou wèl van dans

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Het post-industriele tijdvak en de post-moderne dans hebben met mekaar te maken...De combinatie van dans en theater in één festival vindt ze verrijkend

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
nochtans, de mathematische en de alledaagse noemen - en hun wederzijds in mekaar grijpen, vormen het basisthema van het verhaal Rosas danst Rosas; midden in de dans namelijk, trekt...vreugdevolle enthousiasmerende dans uit ontstaat; de toeschouwer laat de structuren los

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Twee markante feiten: er wordt voor het eerst dans geprogrammeerd (Bremer Tanztheater - D, Min Tanaka - J) en de eigen produktie wordt een Vlaamse produktie: Maria Magdalena in een regie van Jan...1983 was dat - behalve de dans - de hernieuwde, hedendaagse, concreet-persoonlijke en realistische aanpak van de toneel-klassiekers...Lente Ik hou wèl van dans

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Twee markante feiten: er wordt voor het eerst dans geprogrammeerd (Bremer Tanztheater - D, Min Tanaka - J) en de eigen produktie wordt een Vlaamse produktie: Maria Magdalena in een regie van Jan...Een volgende belangrijke ontwikkeling betreft de dans...1983 was dat - behalve de dans - de hernieuwde, hedendaagse, concreet-persoonlijke en realistische aanpak van de toneel-klassiekers

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
homme qui avait le soleil dans la poche (Théâtre Varia) - Foto Danièle Pierre Begin van de jaren zeventig pakten jonge franstalige theatermensen in Brussel uit met een reeks merkwaardige...De keuze viel op het stuk van Jean Louvet, L'homme qui avait le soleil dans sa poche...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het is inderdaad tekenend voor de dans-situatie in dit land dat Merce Cun-ningham, zowat de 'éminence grise' van de Amerikaanse dans, voor het overgrote deel van het Vlaamse publiek nog steeds een...klank op zichzelf interessant is. Er dient geen onderscheid meer gemaakt te worden tussen muzikale en dagelijkse geluiden, tussen doorsnee beweging en dans, tussen mooi en lelijk, goed en slecht, tussen de...Cunningham heeft de dans bevrijd van een aantal premissen en axioma's die voor hem nooit in vraag werden gesteld en heeft benadrukt dat de dansers en choreografen steeds moeten zoeken naar nieuwe

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
de dans geïntroduceerd wordt, enz...de dans en de songs) en vooral in het taalgebruik naar buiten komt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
de dans geïntroduceerd wordt, enz...de dans en de songs) en vooral in het taalgebruik naar buiten komt

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Carlotta Ikeda (Ariadone), Utt (Butoh-dans), 25-26 okt...Dana Reitz, solo's (post-moderne dans), 28-29 okt

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Sierens maakt daarbij nog uitstapjes naar gezongen fragmenten en rituele dans

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Een lichaam is een lichaam is een lichaam Klapstuk 83 gaf een beeld van de nieuwe dans...vormen van dans zoekt, zich afduwend tegen de oude...Ook Ilka Doubek wil iets zeggen over dans

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
De Duitse Ausdrucktanz (expressieve dans), die zo duidelijk een deel was van de grote expressionistische beweging, bewees één van de belangrijkste vitale gistingen van de nationale artistieke scène...de hoop op dat er dans zou volgen...Als het over dans gaat, zie ik ook zo graag bewegen, maar vlug bleek dat dat wel een te subjectieve gedachte is. De lappen stof waren nu vervangen door donskussens, de onder- door baljurken, maar de

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Pag 8 Klapstuk Met zo'n 12.000 toeschouwers bewees Klapstuk 83 te voldoen aan een dringende vraag naar moderne dans

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
De avant-garde is meer met bewegingsteater bezig, denk ik, dan met dans...Ik heb de indruk dat hun ongenoegen minder de moderne dans geldt, dan het moderne leven in zijn geheel...Men kan dans gebruiken om dat uit te drukken, om een zeker sociaal engagement gestalte te geven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Heel concreet-lichamelijk geënt op de idee-fixe van het niet-kunnen-dansen, boeit deze dans wel, maar de inspanning wordt niet volgehouden...Naast kleurloze dansen (wit, zwart en nat) pakt Vanrunxt ook uit met een Rode dans, een zogenaamde 'dubbele solo'. De felle TL-verlich-ting van de hangar in de Vlamingenstraat in Leuven bleekt het...De dans stopt achteraan, net zoals hij begonnen was: twee kleine amorfe hoopjes rood

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Johan Dans mee...Dans

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dat blijkt dan een pover vertoon te zijn, waarbij een acteur een magische dans uitvoert met een die-renmasker op


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK