Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Dogma" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Ik geloof niet in zulke schema's. Het Westen meet slechts met twee categorieën: dogma of dissidentie, terwijl de realiteit daartussen ligt

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis net als ik gaf Maria zich over aan de wellust der ziel en niet aan een neukerij tegen de wereldorde in Sabine Paul Daniël Paul dat ben ik niet dat

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Brecht werd als erg experimenteel ervaren en in de DDR heerste toen nog het dogma van het sociaal-realisme

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De sexualiteit die door het celibaat en andere dogma's onderdrukt wordt, verwordt tot een onderhuidse obsessie: de biechtvaders komen dan ook niet onbevlekt terug uit hun biechtstoel, waar de

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Want op het eerste schrijverscongres in 1934 werd niet alleen het sociaal-realisme tot enige toegelaten stijl opgedrongen, maar bovendien werd de Stanislavski-methode tot dogma verklaard, het

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Toch blijft het mager, wel fascinerend om naar te kijken, maar, na de kwetsbarejongeren in Het Heengaan, te veel een toepassing van een systeem, een dogma zelfs...Het dogma van de lethargie

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
opnieuw grenzen kunnen verlegd worden, dat er geen dogma's hoeven te bestaan

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
herinterpreteren en daartoe graag geheel zijn fantasie en alle leugens ooit uitgedacht inzet; dat nooit op essentiële zekerheden een beroep kan doen; dat zoekende is in het labyrint, wars van dogma's, pausen en

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Zijn werk staat bol van paradox en levenservaring en botst(e) met de dogma's van de redelijkheid, met de agenda's van het modernisme...Er zijn geen grote esthetische of politieke dogma's die toegepast moeten worden: 'Als we de schoonheid niet kunnen delen is ze misdadig en anders niets'. Het

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Er is een soort dogma gegroeid dat wanneer je over Jan Fabre schrijft je per definitie kwaliteitsjournalistiek bedrijft, en dat je met het schrijven over het MMT per definitie populistisch wordt

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
hebben als jury niet de verantwoordelijkheid voor een festival met een strekking - wat ik toejuich, ik ben tegen dogma's - we hebben de verantwoordelijkheid voor een festival van persoonlijkheden

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Ik ben geen tegenstander van grote gezelschappen, maar hun noodzaak als een dogma poneren getuigt van bewuste kortzichtigheid

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Voor hem stond de kunst van het overleven nog in het teken van de vrolijke wetenschap, de boosaardige komedie van het bestaan die ongenadig inbeukt op redelijke grenspalen, allerhande piëteiten, dogma...Nu de hele tempel van het moderne en van het vooruitgangsdenken aan het instorten is, nu ook de kritische tegenverhalen in het gedrang komen en het postmoderne ook al eens als dogma opduikt, is de

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
De jaren '60 - KNS-Antwerpen - het dogma van de vorm 'So klar sollte es doch auch sein, dass man ein Modell am besten benutzt, in dem man es verandert' De Gentse Multatulikring...wijsgerig dogma...De jaren '80 - INS -het dogma van de inhoud In tegenstelling tot de jaren '60 is het aantal Brecht-ensceneringen in het begin van de jaren '80 in Vlaanderen veel beperkter

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • Genieten van verandering
En vaak worden koerswijzigingen niet in dank aanvaard, hoewel het artistieke dogma wil dat 'stagnatie' uit den boze is. Als lid van een oudere, gearriveerde' generatie ben je dan ook nog tegelijk

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
Want al treft men de tegengestelde richting niet in wat zij aan goeds heeft, men behoedt haar, of kan dit althans doen, tegen verstarring in haar eigen dogma en overwoekering door haar epigonen

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Wat niet wil zeggen dat we deze vaststelling tot dogma moeten verheffen

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
islamitische dogma's. Sociologisch onderzoek kan duidelijk maken in welke mate de opvattingen over religie en traditie samenhangen met de leeftijd, de sociale en culturele achtergrond, de opleiding, het al dan

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
mjseo de escultura Gregorius verdedigt het dogma van de 'dubbele natuur' van Christus...Want wie de zoon ziet, ziet daardoor de vader, volstrekt volgens het dogma van de consubstantiatie en de dubbele natuur

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Volgens het strikte dogma is het zelfs verboden om kunstenaar te zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK