Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Educatieve+Dierst+van+de+Munt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er is verder een educatieve dienst, die binnenkort meer een publiciteitsdienst wordt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Doorheen de artistieke koppigheid die het Speel-theater propageert, heeft deze voorstelling dan toch nog een morele en/of educatieve betekenis: ze schept zelfvertrouwen en plezier in het gevecht

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De ontleding gebeurt op educatieve wijze, in de eerste plaats in functie van de toeschouwers en tracht meer te bieden dan louter informatie

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Enerzijds door de nog (al te) sterke educatieve functie die van veel kindertheater uitgaat, en anderzijds door de niet te onderschatten invloed die ze op de latere kunstbeschouwing uitoefenen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Men stelde zich een haast educatieve taak en poogde alleen oog te hebben voor de inhoudelijke, culturele, historische betekenis van een bepaald werk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
voor een groot publiek, een overzicht geven van het wereldrepertoire, educatieve functies, cultuurspreiding en democratisering, overdracht van een theatercanon, aandacht voor eigen dramaturgie

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
receptie bij het kind niet -- én aan kindertheater hangt, terecht maar vooral ten onrechte, nog dat educatieve geurtje: kunst moét, voor de vorming van het kind

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
Dansexpressie is inmiddels de meest aanvaardbare benaming voor hetgeen voordien ook wel als lichamelijke expressie, bewegingsexpressie, educatieve dans of creatieve dans is aangeduid

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dat was het uitgangspunt van de samenstellers van het educatieve videoprogramma Dance/I think the body likes to move, het tweede deel in een serie van vier programma's die geproduceerd worden door het

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
En wij organiseren projecten : internationale projecten, educatieve projecten, studieprojecten

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Video bekleedt er eveneens dezelfde plaats als in de danswereld: educatieve of bewaarfunctie

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
geven over een sociaal gebeuren; de kroniekfunctie: het beschrijven van gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de toekomst; de educatieve functie; de dienstverlenende functie; de amusementsfunctie; de

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
pastoors werd gebrainwasht (en jezuïeten dat waren inderdaad de educatieve arm van de inquisitie in onze Nederlanden, die sinds 1585 bijna eeuwenlang alle verantwoordelijkheid kon afschrijven op buitenlandse

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
het algemeen zijn de internationale gezelschappen gekende tot zeer vermaarde groepen, die evenwel nog nooit in Portugal waren en dat is volgens Barbosa een bewuste educatieve keuze geweest

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Op de Signaaldag maakte ik een educatieve discussie mee over "wat jongeren bezighoudt", over de fantasie die ze hebben...Overigens heb ik wel degelijk ook een educatieve bezorgdheid...Hij werd gek van de manier waarop hij in bestaande educatieve organisaties moest functioneren

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Al eerder was er een derde gezelschap ontstaan, het Scapino Ballet, dat zich uitsluitend richtte op educatieve dans voor de jeugd en dat zowel in het theater als op scholen optrad

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Bovendien vinden wij dat de educatieve opdracht niet langer aan het theater toekomt; de leerschool des volks, waarvan vele instanties nog steeds geestelijk afhankelijk zijn, is een 19de-eeuws

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Beide voorstellingen kennen mooie momenten van manipulatie en objecten, maar toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat het educatieve projecten zijn, en dat ze eerder onder de sector onderwijs

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Het brengt geen ordening in het landschap en laat vooral geen ruimte voor een duidelijke situering van de artistieke en sociaal-educatieve functies van de culturele centra

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
De directie van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (muhka) zag het project eigenlijk niet zo zitten, maar de educatieve dienst drukte de zaak door


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK