Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


167 document(en) met "Een D-erkenning" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Doorlopend dient een zienswijze, een wijze van zien voorop te staan...Onverbiddelijk maar met een logica die tot inzicht wordt gebracht, niet vanuit een smaakvooroordeel...Liever één uitvoerige, omstandige, gedetailleerde analyse (en dan nog door minstens twee bijdragers om een spectrum van argumenten en attitudes beschikbaar te stellen) dan een pèle-mêle van

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Doorgaans staan formele redenen een erkenning door BJV of BVO in de weg; ook al heeft de instelling op klare wijze zijn nut reeds bewezen...Als tweede heet hangijzer wordt op korte termijn "een zekere erkenning" gevraagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Prioritair lijkt mij dan ook een principiële erkenning te zijn, die in haar concrete modaliteiten kan inspelen op de diverse situaties

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Brulin speelt een verkorte versie van Schildknaap van een vechtjas, een weinig bekend stuk over Zuid-Afrika...Het heeft altijd te maken met het in beeld zetten van een toekomstvisie, een ideaal zijn, een ideaal bestaan...Ofwel ben je een socialist ofwel een boeddhist

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio, die reeds enkele malen van achter een wand is komen loeren, treedt nu binnen, met een grote leren handschoen - een vrij letterlijk symbool voor 'manipulatie'? - en een wijnglas...Ook hij wijst de opdringerige, om erkenning en vriendschap smekende Tasso af, omdat hij zulk een houding niet als basis van vriendschap wil zien...Opnieuw is er sprake van een meer dan duidelijk aangebrachte dramatische tegenstelling: meer en meer blijkt dat het gevecht een loopgravenoorlog is, zonder beweging en met een hortend ritme

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
TIE 3 raakt nog aan een erkenning, maar voor Poëzien is het te laat...Haar spelcentrum, dat ondertussen een erkenning kreeg, betekent hopelijk een nieuwe impuls...Lucas Van den Abeele onderneemt nu een poging om, naar het voorbeeld van Jan Ruts en Piramide op de Punt, tot een produktie te komen vanuit een workshop met een aantal mensen met wie hij intensief

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Tristan is er naast de onmacht ook een heil zoeken in de taal, het creëren van een droomwereld, een eigen wereld rond één bepaald centrum in de ruimte...Het thema: drie kinderen sluiten zich vrijwillig op, creëren een eigen territorium, trachten een relatie te zoeken met de omgeving en pogen als kind een eigen persoonlijkheid op te bouwen...Erkenning Wat zal dat betekenen voor De Cementen Tuin ? Het is een roman, hoe begin je daaraan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De beginsequens liet nochtans - letterlijk - een dubbele bodem vermoeden: een vrouwenhoofd duikt op uit een spinet en zingt klaaglijk en verlangend een oud lied mee, op de band ; een ontlijfde sfinx...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar...het vierde bedrijf ziet men een loopbrug die naar een podium op het proscenium leidt : een schikking die reminiscenties oproept aan het Japanse toneel (een element dat, vanzelfsprekend, in het luik

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Elk scènetje serveert een sneetje perversiteit : een stukje over een kannibalistisch minnaar, over de wegen van de stront, een orgastische sterfscène; er figureren een masturberende minister, een...De produktie gaat net iets te ver als een meisje uit een boekje mag voorlezen: dat is niet alleen een ander taai cliché van de nieuwe beweging, maar een wat te veel toegeven aan het manifest-achtige...Dat blijkt dan een pover vertoon te zijn, waarbij een acteur een magische dans uitvoert met een die-renmasker op

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
oordeel van de Raad," aldus Poma, "zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986...Voor een negende groep werd een aparte brief geformuleerd: De Mannen van den Dam, die niet zitten opgescheept met "een verstarde en vergroeide situatie...gebied van het beroepstoneel en de toneelschrijfkunst," werden door de RAT ook een aantal instellingen met een 'gunstig' of een 'neutraal' advies bedacht

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Die 100 jaar KVS leek een enige kans om ook in Brussel een festival op te zetten, als een geschenk aan die jarige KVS...Nu stellen we vast dat dat een tijdsfenomeen was en dat bevestigt wat ik altijd gezegd heb: een festival kan alleen maar een formulering zijn van een gegeven uit het theater zelf...Wat mij zoveel plezier deed was, dat een organisatie als Schaamte, die zich volledig met artistieke produkten bezig houdt, erkenning krijgt vanuit het bedrijfsleven

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Het gunstige oordeel van de Raad zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986...De erkenning voor 1985-1986 loopt geen gevaar: de RAT heeft in januari jl, gunstig gereageerd, maar wees toch op het risico van een persoonsgebonden dramaturgie...voor erkenning als C-gezelschap (dus met een rijkssubsidie van 10 miljoen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Het kan uiteraard ook een bedoeling hebben een gezelschap voor een realistischer aanpak met minder middelen te doen kiezen...zeker niet ingegaan worden op de vraag naar een B-erkenning - Een D-erkenning zal de produktiedwang verminderen, conclusie : rood... De Korre, Brugge conclusie ; behoud t.o.v...1985 heeft de RAT een subsidie van 25 miljoen en C-erkenning geadviseerd met het oog op de voortzetting van de musicaltraditie in Vlaanderen

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een nieuwe regeling in het Nederlandse theaterbestel voorziet trouwens in een termijn die een bepaalde (artistieke) bewindsploeg krijgt voor de verwezenlijking van haar plannen, namelijk drie jaar...Bij een dergelijke manier van werken willen weinigen nog een directiepost in een repertoiregezelschap...Er bestaat echter evenmin enige a-prio-ri erkenning van het individuele recht van ieder artiest op overheidssubsidie" (Carlos Tindemans). Kortom, alles blijft een zaak van selectie

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De recente vorm van kritiek behandelt een voorstelling vanuit een totaliteit en houdt rekening met de ideologische en politieke context van een theaterprodukt...Pas onder invloed van de geëngageerde beweging van de jaren '60-'70 werd een theatervoorstelling als een totaliteit gezien en als dusdanig geanalyseerd...de naoorlogse jaren verschenen de tijdschriften wekelijks en recenseerden ze, voorbeschouwend, het repertoiretoneel, dat elke week een nieuw stuk bracht

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Hij bespiedt zijn acteurs en actrices en de zich tussen hen afspelende intrige, een intrige die hij genereert door bijvoorbeeld een voorhang weg te schuiven, waardoor het aanhoudende geschrei van een...De uitwisseling wordt steeds heftiger, de jurk van de dame is al nat van het gemorste water terwijl aan de andere kant van de scène twee heren en een dame een chorus-line proberen...Wordt de fascinatie immers niet veeleer veroorzaakt door een reductie van de abnormaliteit-eigenheid van de acteurs tot een travestie van "het toneel", eerder dan door een (misschien onmogelijke

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Lode Verstraete regisseerde dat, die had toen relaties met een dame uit de diamantwereld die (al) over een auto beschikte en een paspoort, want dat had je toen nog nodig om over de grens te mogen...Hij probeerde in zijn jeugdtheater dagdagelijkse situaties te behandelen, met gewone mensen: een postbode, een politieagent, een bakker...Want ik vind dat schandelijk wat binnen dat zogenaamde theaterdecreet mogelijk is. Een voorbeeld van zinloze versnippering van een al te klein theaterbudget

Nr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Uitgenodigd worden in het raam van dit festival, een mekka van de dans als het Théâtre de la Ville in Parijs, is een erkenning op zichzelf...Klapstuk in Leuven, biedt BAM's Next Wave Festival niet een programma dat in een paar weken wordt afgewerkt en waar je verschillende groepen in enkele dagen tijd bezig kunt zien...Toen maakte zij op muziek van Steve Reich een deel van wat in 1982 Fase zou worden, een choreografie waarmee zij na het nauwelijks opgemerkte Asch van 1980 meteen doorstootte naar de Europese

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Blijft natuurlijk in dit geval nog een andere vraag: houdt de partituur van de eerste opera van Laporte voldoende garanties in om uit te kijken naar een nieuw werk van hem in een theaterhuis...Een eresaluut verdient Dale Duesing, die een topzware rol, zowel vocaal als theatraal, met een enorme overgave vertolkt...veel invloed op de programmatie). Eén van onze belangrijkste componisten krijgt nu eindelijk een ruimere erkenning en bekendheid

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Als gevoelig toeschouwer/luisteraar weet ik dat er een doorslaggevend verschil bestaat tussen een nauwkeurige vertolking van de partituur en een engagement, een kracht die die partituur als zodanig...Achteraf ging ik op een eilandje onder een palmboom zitten met een paar boeken over de jaren twintig, over Ocean-liners en met een autobiografie van Gloria Swanson...Het gaat over een scheepsarts die aan de opium is, Slauerhoff citeert en scenario's schrijft, over een gangster en een beeldschone actrice en over een jonge Italiaan die zijn zus wil gaan wreken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het lijkt een obsessie: een eigen god verwekken in de hoop een samenscholing te veroorzaken als voorbode van een nieuwe theatergemeenschap...Voor een stad als Gent zou dit betekenen dat een intendant een evenwichtige verdeling van eigen produkties en gastprodukties programmeert en dat de produktieverantwoordelijke via een...Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiende-eeuwse stedelijke Nationale Tonelen en het door het rijk gesubsidieerde Nationale Toneel hebben de grote gezelschappen sinds 1954 (erkenning


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK