Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "Europese Gemeenschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun...Ergens geloven wij nog steeds dat de Europese cultuur DE cultuur is. En toch is Amerika werkelijk verantwoordelijk voor heel grote muziek; dat beginnen we ons nu pas te realiseren...Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...Maar ook de Europese houding is dubbelzinnig: het verslinden van de VS-cultuur-produktie gaat gepaard met een wantrouwen en een verwijt van cultuurimperialisme (na het militaire imperialisme...North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Eer het zover is zitten we nog met de realisatie van Kaaitheater 85 en wachten we op een grotere steun van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ze begrijpen trouwens niets van de sacrale koppigheid van de neger; ze leven afgesloten op hun Europese eilandje...De groep als uiting van een harmonieuze gemeenschap heeft een knik gekregen en wankelt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...met de Italiaanse, Europese en Amerikaanse avant-garde volgens een merkwaardig procédé...Lock wil niets vandoen hebben met de danstech-niek van Cunningham en kent anderzijds de Europese verhaaltraditie niet

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het dient te worden aangepast aan de normen die gangbaar zijn in de andere landen van de Europese Gemeenschap

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Misschien ook het begin van een sociale infrastructuur van schouwburgtypes in combinatie, een complex hofmodel op Europese schaal (3). Ze vormen de constante band tussen de Italiaanse hoven en bv...En de volledige aanpassing van het theater naar Italiaans model aan dit Europese genre is achttiende-eeuws: Verona (Filarmonico, 1720); Roma (Argen-tina, 1732); Napels (San Carlo, 1737); Torino...Gemeenschap vanuit telkens een verschillende, nieuwe kijk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De geestelijke ontwikkeling van een gemeenschap is net zo belangrijk voor het menselijk ras als gezonde lucht of proper water...Maar daaruit concluderen dat de overheid zich kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap inzake het openbaar vervoer... 3. De verworven onafhankelijkheid van de...Alleen wanneer de gemeenschap zich bij meerderheid uitspreekt (via een referendum bijvoorbeeld) of er geld mag uitgetrokken worden voor 'theater', zou er mogen gesubsidieerd worden

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
De steun aan de kunst is een kleine morele reflex tegenover de gemeenschap...Dit stuk heeft in de Europese cultuur een belangrijke rol gespeeld

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het valt alleen op dat bijna al deze artiesten veel vroeger al door de Europese festivals (Avig-non, Holland, Automne, Kaai) ontdekt en ondersteund werden...Deze frustratie leidt er niet zelden toe dat zij de gemeenschap waarin zij thuishoren, verlaten om elders hun kans te wagen...Het is een subsidie van 125 000$ die in 1986 door de Rockefeller Foundation werd vrijgemaakt om import van Europese theaterprojekten in de USA en export van Amerikaanse artiesten naar Europa mogelijk

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
En de auteur Sobol gaat het communautaire spanningsveld niet uit de weg: in De Palestijnse waarmee het Haïfa theater een Europese tournee maakte en in de KNS te gast was, pleit hij voor integratie en...Ook de Europese joodse gemeenschap liet zich niet onbetuigd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Hij wilde theater maken dat putte uit de rijke Europese toneeltraditie, voor de volksmassa's, theater dat direct aansprak, met een eenvoudige, herkenbare en eigentijdse vormgeving...Zo was ook Aischylos' Oresteia het eindstadium van een proces dat hoofdzakelijk gericht was op de dialoog tussen gemeenschap (het Griekse koor) en de invididualiseerbare tragedie

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Misschien gaf de 'hoge bescherming van de heer Carlo Ripa di Meana, Commissaris voor Cultuur van de Europese Gemeenschap' daarbij wel de doorslag

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vifs applaudissements)." Net voor de Europese catastrofe wordt opgeroepen tot culturele verdraagzaamheid: "Genoeg egoïsme, genoeg particularisme...De Vlaamse cultuur is op zich al open genoeg, krijgt al genoeg impulsen via zijn dicht grenzennet en centraal Europese opdracht, om niet daarbovenop nog eens een gestructureerde jaarlijkse...De optie om de belangrijkste Europese gezelschappen, met een stuk dat tot hun erfgoed behoort, uit te nodigen, blijft behouden: dus de Engelsen Shakespeare, de Italianen Goldoni, De Duitsers Schiller

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Het theateraanbod in Brussel, hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap, is de afgelopen jaren aanzienlijk verschraald...tegenstelling tot andere Europese hoofdsteden waar Viktor Slavkins stuk te zien was

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Een stad met een grootse toekomst, waar aan de belofte van een Europese visie hoogmoedig gebouwd wordt...Men wil of kan vanuit de Vlaamse gemeenschap geen extra-inspanningen voor Brussel doen, omdat het dan voor iedereen moet: Tillemans gaat onmiddellijk zwaaien dat er voor hem ook niets gebeurt

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Stadsvijandigheid Anders dan te Antwerpen en te Gent is in Brussel geen sprake van een homogene stadscultuur, laat staan van een homogene culturele gemeenschap...De enen dichten deze gang van zaken in de Brusselse theaterwereld publieksopportunisme toe (zo haal je ook met gemak Frans-taligen in de zaal), de anderen spreken over de Europese dimensie van het...Het Brusselse dansgezelschap Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker) krijgt van de Vlaamse Gemeenschap nog steeds slechts 3% van de middelen waarmee het Ballet van Vlaanderen kan werken

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Tussen de kaalslag in de Noordwijk ten behoeve van de onvoltooide Man-hattan-wijk, en de nieuwe kaalslag in de Oostwijk achter het Leopoldspark ten behoeve van de Europese hoofdstedelijke...Mevrouw Dassonville van het Ministerie van de Franse Gemeenschap omschreef het als volgt: "Ils font du camping là-dedans...De Vlaamse Gemeenschap is eigenares van de trefcentra die ze aangekocht heeft binnen de 19 gemeenten

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Zonder deze maatregelen is een herhaling van de scenarios in Brussel en Liège op andere plaatsen in de franstalige gemeenschap niet uit te sluiten...deze context is een beter coördinatie tussen de gemeenten, hun voogdij-overheid en het ministerie van de Franse Gemeenschap een broodnodige zaak...het dan niet even pertinent zich rechtstreeks tot de Gemeenschapscommissie te richten, als de Europese staten dan toch van Brussel de echte hoofdstad van Europa willen maken

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Daar waar in Vlaanderen de nationale roeping van KNS-Antwer-pen geleidelijk uitgehold werd, bleef die in het andere België onveranderd : het TNB wil de hele culturele gemeenschap bereiken...Met het terugschroeven van de receptieve activiteit van de Muntschouwburg - Mortier zorgde ervoor dat de Europese hoofdstad toch op zijn minst Stein, Grüber en Chéreau kon zien - en de verdere


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK