Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Fransman"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
komt als er geen laars achter zit, en wat kan mij de slavernij op Jamaïca, als je het goed bekijkt, eigenlijk schelen, ik ben een Fransman, wacht Sasportas, maar ik wil direct zwart worden als ik begrijp...Het is nog niet eens een Fransman

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Dat was goed voor zachtgekookte intellectuelen van de jaren vijftig, maar het is wel verrassend en ontgoochelend te moeten vaststellen dat deze jonge Fransman nog altijd opgesloten zit in het sompige

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Michael Bakoenin/Brief aan een Fransman/vert

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Bauduin Henri Oechslin, Fransman van geboorte, haalde een technisch bac-chalauréat

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Naar analogie met de uitdrukking 'Dat is geen goud, dat heeft hoogstens een keer bij goud gelegen', zegt het meisje : 'Dat is geen Française, zij heeft hoogstens een keer bij een Fransman gelegen

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Hij poogde dag aan dag historische en culturele argumenten te formuleren - hijzelf is een 'pied noir', een in Algerije geboren Fransman - om de zuiverheidsideologie achter het dagelijkse racisme bij

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Van bij het begin van het colloquium werd de indeling trouwens doorbroken door de noodgedwongen vervanging van de Fransman Léo Standard (een medewerker van choreograaf Jean-Claude Gallotta) door diens

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
Jeanne Brabants, oud-direktrice van het Ballet van Vlaanderen, herinnert zich de komst van de jonge Fransman in 1959 en vindt dat België hem nu niet had mogen laten gaan (archieffoto). Pag

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Weigering Drijvende kracht achter Groupov is Jacques Delcuvellerie, Fransman geboren in 1946, regiestudies in Insas, lesgever sinds 1976 in de afdeling Art Dramatique van het Conservatorium

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Het theater in het algemeen leek na de oorlog als levende kunst veroordeeld, uitgepraat, maar deze Fransman pleitte voor het toneel als "publieke dienstverlening, net zoals gas en electriciteit

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Zelfs Béjart, toch een Fransman, had nog voldoende respect voor de taaimeerderheid in dit land om zijn gezelschap, eveneens gehuisvest in de Nationale Opera, tweetalig te dopen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Van Hove opent het seizoen met Het Zuiden (1951) van Julien Green, een Fransman van Amerikaanse afkomst

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Je las het in de verantwoording in het programma: het ging om een Grieks thema, dat door de Fransman Molière was gebruikt, en de Duitser von Kleist had daar al vertalend zijn eigen versie van gemaakt

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Zo is er een Fransman, een strandjutter die met zijn gejutte voorwerpen muziekinstrumenten maakt

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Ook Béjart werd als Fransman gedropt in Brussel; maar na enige tijd ging hij rondkijken in het land en werd de Vlaamse danswereld voor hem een volwaardige partner

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Een enkel lichaam staat centraal in het Cirque ici, namelijk dat van de Fransman Johann Le Guillerm

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Algerije spreek (en ik ben Fransman), dan kan ik altijd een minimum aan kennis vooronderstellen bij het publiek

Nr. 81, Februari 2002 • Mohamed 'Ben' Benaouisse • Alimentation générale
zelfportret - "Ben" Brel, Jacques: zanger; Alhoewel vaak wordt aangenomen dat Brel een Fransman is. liggen zijn roots duidelijk in België

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
noemen ze 'Dichtung'- al zijn ze ook essayistisch zeer sterk (daar zoeken ze een houvast); de Russen zijn vertellers -en is Oorlog en Vrede niet strikter opgebouwd, dan een Fransman het kon wensen

Nr. 113, September 2008 • Tobias Kokkelmans • Een Molière die geen Molière is
De wereld van de Fransman Molière en die van de Brit Shakespeare zijn dan ook uitersten


Development and design by LETTERWERK