Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Franstaligen"Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De bedoeling was dat de Vlamingen ten gerieve van de Franstaligen, en andersom, zouden toelichten hoe de rijkstoelagen binnen de respectieve taalgemeenschappen worden verstrekt; eventuele conclusies...Bij de Franstaligen is, dank zij een intensieve campagne en door het uitspelen van een tegenstelling tussen de Franstalige Brusselaars en de Walen, een emulatie ontstaan waardoor een aantal...Franstaligen voor het Centrum belangstelling zijn gaan opbrengen, juist als ontmoetingsplaats om met elkaar overleg te plegen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Delcampe verkiest een subsidiëringssysteem in de aard van het Vlaamse theaterdecreet, boven de aanzuivering van schulden achteraf, zoals dat bij de Franstaligen gebeurt

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
De Raad van Beheer is 1) paritair verdeeld tussen neder-landstaligen en franstaligen, 2) beantwoordt aan de normen van het cultuurpakt en 3) bevat 10 vertegenwoordigers van het Rijk, 6 van de Stad en

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Vanwelkenhuysen Bert Verhoye RITCS slechts toegankelijk zou zijn voor mensen met een kandidatuursdiploma sneuvelde op een veto van de franstaligen die de opleiding wilden aansluiten op het middelbaar

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Maar op het lokale Brusselse vlak was geen medewerking, tenzij van franstaligen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Drie Franstaligen, Jacques De Decker, Paul Anrieu en Henri Ronse, de Fransschrijvende Vlaming Paul Willems en een Vlaming (ondergetekende) maakten deel uit van het panel

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
ongeveer evenveel Nederlandsals Franstaligen

Nr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
Vlamingen en Franstaligen: geliefde vijanden...Vlaamse theatermakers hebben een eenvoudiger, nuchterder kijk op hun werk dan Franstaligen, die al te vaak met hun hoofd in de wolken lopen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Franstaligen houden het immers gemakshalve bij de toch wat beperkte 'francophonie', zodat het internationale veld door de Mallemuntgeneratie vlot kan bespeeld worden...De meer steedse Franstaligen lijken dan ook vaak meer affiniteiten te hebben met het werk van deze generatie stedelingen dan vele landelijke Vlamingen

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Zoals het volgens de Belgische normen hoort, is de taaibalans in evenwicht: zes Vlamingen en zes Franstaligen hebben dat brede Dies Irae - Marc Vanrunxt/ Raymond Mallentjer...Voor de Franstaligen die het Vlaams niet meester zijn, werd ondertiteling aangekondigd, hoewel hier nauwelijks sprake kan zijn van een Vlaams festival

Nr. 58, December 1996 • (inhoud)
tussen Vlamingen en Franstaligen (Ml in het theater van na 1945 50 Jukebox (kredietbank) Hugo De Greef betreurt dat de fusie tussen NTG en Blauwe Maandag Compagnie Partner

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Maar die immigranten stonden op de laagste trap van de sociale rangorde; de Franstaligen in Vlaanderen stonden veel hoger op de ladder, tot zelfs helemaal bovenaan

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • On monte à Paris, on monte à...
Het zullen wellicht vooral Franstaligen zijn die om zo’n samenwerking vragen...De regel is die van een zo groot mogelijke assimilatie, maar er zit evolutie in. De Francité is in feite een internationale met diverse soorten leden; er zijn de pure Franstaligen zoals Frankrijk...Het is geen toeval dat Franstaligen naar de Nederlandstalige scène komen kijken: dat Vlamingen in de mode zijn heeft ook te maken met hun economisch succes en bovendien is de afkeer van Franstalig

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Ze lijken ook niet verlamd door het respect voor literatuur, waar zo'n theatertekst voor de Franstaligen toch nog altijd bijhoort...Wat ik wèl voel als ik met Franstaligen werk, is dat ze eigenlijk altijd bezig zijn voor 60 miljoen mensen, terwijl de Vlamingen met die 5 miljoen van hier tevreden lijken te zijn

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
er van de kant van de Franstaligen vraag naar Nederlandstalig theater...Men moet ook de intelligentie van sommige Vlaamse theaters onderstrepen, en hun inspanningen naar de Franstaligen toe, al was het maar om de voorstellingen van Franse boventiteling te voorzien

Nr. 92, Juni 2004 • Rud Vanden Nest • De nutteloze helden: Cembloux van Ben Hamidou...
Zelden zo'n heterogeen gezelschap naar een voorstelling zien kijken als hier: Belgen en nieuwe Belgen, Vlamingen en Franstaligen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, gesluierde en ongesluierde

Nr. 99, December 2005 • Jan Lauwers • State of the Union: Het eeuwige vergeten...
Zij insisteerde door ook nog te melden dat ze in Québec de Vlamingen vooral kenden via Jacques Brei en dat dat nogal een negatief beeld gaf van machthebbers die de Franstaligen onder- drukten


Development and design by LETTERWERK