Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "Gelijkheid+en+Broederlijkheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Antigone (zij citeert) Een grote gelijkheid, dat is de bruid van elke oorlog

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Die geen brood heeft tegen de honger van haar voorsteden, maar handen genoeg om de fakkel van vrijheid gelijkheid broederlijkheid uit te dragen over de hele wereld...De vrijheid woont op de rug van de slaven, de gelijkheid onder het bijl...Overal hebben ze zich in het slijk gewenteld, alle goten van de wereld zijn ze afgezwommen, door alle bordelen getrokken, onze hoer de vrijheid, onze hoer de gelijkheid, onze hoer de broederlijkheid

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Ze dansen zoals ze zijn; de gelijkheid wordt geweerd omdat ze niks met leven, dus ook niet met dansen te maken heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ze dansen zoals ze zijn; de gelijkheid wordt geweerd omdat ze niks met leven, dus ook niet met dansen te maken heeft

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
het streven naar meer gelijkheid worden niet alleen de lonen meer aan elkaar aangepast, maar moeten steracteurs opdraven in bijrolletjes, terwijl mindere theatergoden de hoofdbrok krijgen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Hoe dan ook, er werd een driehoek opgebouwd: de drie grotere steden van Vlaanderen zouden over een eigen professionele voorziening beschikken en naast Antwerpen werd "een vorm zoniet van gelijkheid

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Als stormvogels van de gelijkheid waren ze, zijn ze groter dan zichzelf, Zij zijn de belichaming van het collectieve volk

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
De Bastille", lezen we in dit jaar dat de Franse revolutie herdacht wordt, en "Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
De sfeer is koud en troosteloos in Jamaica : het begint met een paar strip-teaseuses die verveeld hun pasjes doen voor ongeïnteresseerde soldaten, en eindigt met de hoeren Vrijheid, Gelijkheid en

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Op zulke zinnen is men in ons aards paradijs van beleden gelijkheid tussen man en vrouw niet altijd zo verlekkerd, zeker niet als dat aardse paradijs Oostenrijk heet

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
Het was het Gouden Tijdperk van de Duitsers : geluk in de osmose met de collectieve dood, de gelijkheid voor het getijdenglas een voorschijnsel van de gerechtigheid op de Jongste Dag

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Van waarden als gelijkheid en zo

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Munten vernietigden het aura van individuele objecten en stimuleerden een begrip van de universele gelijkheid der dingen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
een ingewikkelde samenleving, streeft naar een 'burgerlijke maatschappij', waarin de wetten die de gelijkheid garanderen zo universeel mogelijk gelden

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Die cultuur is in vergelijking met andere landen sterk individualistisch en wordt gekenmerkt door een streven naar gelijkheid en inspraak, en door een grote tolerantie voor afwijkend gedrag

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
De Opdracht vormen de naweeën van de Franse Revolutie de achtergrond voor de vraag naar het aandeel van de enkeling in de strijd voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Door de Turks-Nederlandse (eventueel ook vrouwelijk-mannelijke) symmetrie in het stuk krijg je als het ware een de facto bewijs van de gelijkwaardigheid - daarom nog niet gelijkheid - van de twee

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Er schiet me een zin uit één van Büchners brieven te binnen: 'Ik vind in de menselijke natuur een verschrikkelijke gelijkheid'. Rechts loopt een lange groene scheidingswand schuin naar achter in een

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
waar wij Afrikanen apart gehouden worden, in plaats van op voet van gelijkheid behandeld te worden met andere moderne kunstenaars in de wereld

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Van de humanistische idealen blijkt gelijkheid het gehaald te hebben op vrijheid en broederlijkheid, en daar zit de staat voor iets tussen...Gelijkheid als een door de verzorgingsstaat opgediende eenheidsworst, dat wel, maar in deze context over gelijkwaardigheid spreken klinkt als uit de hel komend engelengezang


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK