Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Guido Minne"Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
willen geen vrijblijvende referaten presenteren, stelde VTC-directeur Guido Minne in zijn inleiding tot het colloquium, we willen het niet houden bij wat steriel gejammer

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Michel Uytterhoeven - Klaas Tindemans - Jef Demedts - Marianne Van Kerkhoven - Guy Joosten - Luc Perceval - Dirk Pauwels - Johan Wambacq - Guido Minne - Guy Cassiers - Stef Ampe -Barbara Wijckmans - Wim

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
artistiek leider en de installatie van een Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne, Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo Simons, Guido van Hoof, Pierre Mertens en Tijl Eyckerman zetelen

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Frie Leysen (ex-deSingel) en Guido Minne (ex-VTI) ijveren om in Brussel een Internationaal Kunstenfestival op te zetten met de bedoeling het theaterleven in de hoofdstad nieuw leven in te blazen...Ook Frie Leysen en Guido Minne -samen de Werkgroep Internationaal Kunstenfestival - maken deze vaststelling: "De Vlaamse Gemeenschap heeft dringend nood aan nieuwe artistieke initiatieven van formaat...Ofwel is er iets aan de hand met de mobiliteit van het Nederlandstalig publiek - wat aan te nemen is. Ofwel hebben Leysen en Minne hun bedenkingen bij het artistiek peil van het internationale aanbod

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Heb ik het juist gelezen en mag ik het zo samenvatten: Brussel heeft geen internationaal festival nodig en Frie Leysen en Guido Minne kunnen best hun tijd aan zinniger dingen besteden...Stef Ampe twijfelt aan de waarde van een festival zoals Leysen en Minne dat omschreven hebben...Ik meen dat Frie Leysen en Guido Minne het bij het rechte eind hebben

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
De vraag naar een op flexibiliteit gericht beleid vormde zowat de rode draad doorheen de statements van de sprekers (Herwig De Weerdt, Willy Thomas, Eric An-tonis, Rik Hancké, Guido Minne en Geert

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Zo stelden Frie Leysen en Guido Minne het toen ze twee jaar geleden het initiatief namen tot een jaarlijks 'internationaal kunstenfestival' in Brussel...Risico's Frie Leysen en Guido Minne beklemtonen graag en terecht dat Brussel met zijn smeltkroes aan gemeenschappen en nationaliteiten een zeer grote potentie in zich draagt

Nr. 60, Juni 1997 • Bert André, Johan De Feyter, Paul Goossens,... • ... Alain Platel
De eindjury bestond uit: Bert André (voorzitter zonder stem), Johan De Feyter, Paul Goossens, Guido Minne, Marianne Van Kerkhoven en Dirk Van Ryckegem

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
De aanstelling van voormalige medewerkers Guido Minne en Marcel Demunnynck als 'opdrachthouders' werd door menigeen geïnterpreteerd als een op een zijspoor zetten

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Berchem), Guido Minne (programmadirecteur van Brussel 2000), Marc Verstappen (artistiek leider van het kinderen- en jongeren-kunstencentrum Villanella), Jos Verbist (artistiek leider van Theater...Guido Minne: De projecten die wij hebben gesteund hebben we nooit sociaal-artistiek genoemd...Corijn: Wat ik interessant vind in de manier van werken zoals Guido ze voorstelt, is de structuur van de productie, die komaf maakt met de artistieke sector als exclusieve producent

Nr. 76, Maart 2001 • 
monte à Paris, on monte à Bruxelles Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Guido Fonteyn over het Franstalige theater in Brussel en Wallonië...Goossens (Cultureel Centrum Berchem), Guido Minne (Brussel 2000), Marc Verstappen (Villanella), Jos Verbist (Theater Antigone) en Pol Vervaecke (De Markten). de vier kolommen Een complete

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Hij ging Tone Brulin steunen met zijn Tiedrie of Guido Minne met zijn VTI

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Grasgroen Mijn eerste video heb ik met de kern van Grasgroen gemaakt voor de Grasgroenoptocht in Leuven (1978), dat was ter gelegenheid van Klapstuk, een initiatief van 't Stuc (Guido Minne...VTC-directeur Guido Minne was heel erg gewonnen voor videoregistraties van theater- en dansvoorstellingen...Johan van Heddegem, Koen van Daele, Guido Minne, Annie Declerck en ik

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
2002 Er is opnieuw een directiewissel: Guido Minne neemt het roer over van Marijke Vandebuerie...Onder impuls van Minne komt er meer aandacht voor podiumkunsten


Development and design by LETTERWERK