Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "handkes" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Ook hier dus Handkes scepticisme t.o.v...Het lag dus enigszins in de lijn van Handkes denken in een volgend toneelwerk de problematiek van taal-toneel-werkelijkheid te behandelen in een stuk zonder woorden: Das Mündel will Vormund sein...mondaine receptie, Der Ritt über den Bodensee, een rit over de dunne laag ijs, die de taal voor Handke is, (beide stukken uit 1970) en dan in 1973 Die Unvernünftigen sterben aus, Handkes eerste stuk dat qua

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Er zijn twee delen: een collage uit Handkes Sprechstücke, en een lang gedicht van Rilke, gesproken tegen de achtergrond van Mahlers Kindertotenlieder

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
hebben eerst Handkes werk volledig en consequent gespeeld

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
hebben samengewerkt met Pinters Huisbewaarder, met Handkes Kaspar, met Bernhard

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Maar waar en wanneer in het Vlaams theater heeft men een grotere controle over stem, stilte en timing ervaren dan in Handkes Kaspar Hauser of in Becketts Waiting for Godot

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Van Handkes bekende Publikumsbeschimpfung staat in het kleine Théâtre de l'Ile Saint-Louis in Brussel een Franse versie op...Schoenaerts zijn creatie van Handkes Kaspar lezend zal hernemen

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Naar aanleiding van "Een stuk van twee dagen", een bewerking van Peter Handkes "Een linkshandige vrouw", volgt Luk Van den Dries het traject van roman tot drama...het geval van Handkes De linkshandige vrouw,dat als tekstlegger voor Een stuk van twee dagen heeft dienst gedaan, komt daar nog een mediale verankerig bij: de roman is tegelijk als filmscenario

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Handkes tekst staat dat zij steeds trager moet spreken en het praten haar erg moeilijk valt...Men heeft de fout gemaakt de problematische aspecten ervan te willen corrigeren, terwijl deze eigenlijk een onderdeel van Handkes denkwereld vormen...Het was allemaal te evenwichtig en te beheerst, er werden geen vraagtekens of kanttekeningen geplaatst bij Handkes boodschapperigheid

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Vooral Kaspar was een revelatie : Peter Handkes taaigevangenis werd door regisseur Roberto Ciulli als een gesloten maatschappelijk systeem behandeld, een systeem waarin het individu (Kaspar is hier

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Dat zijn de metaforen die Maatschappij Discordia gebruikt bij het begin van de enscenering van Handkes nieuwste stuk Das Spiel vom Fragen oder die Reise zum sonoren Land (1989). Net zoals Handkes...Wanneer men Handkes schrijven een mystiek schrijven wil noemen, dan in elk geval de "mystiek van de dichts-bijzijnde, nuchtere dingen" waar Joachim Schumacher het in hoger geciteerde passage over...plaats van een 'utopie' zou men Handkes Achterland met een term van Roland Barthes een 'a-topie' kunnen noemen

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Ook waar het de vorm aanneemt van een confrontatie met de 'landelijke cultuur' - opnieuw een vergetelheid van Syberberg - zoals in Peter Handkes Langsame Heimkehr of Christa Wolfs Sommerstück

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
speelvlak — een speelbord of een dunne, gebarsten ijslaag (Handkes 'Boden-see'?) — en de berg kussens die in het eerste deel van het stuk de ambivalentie van waken en slapen, werkelijkheid en droom markeert

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Verder in Peter Handkes De Kwis door het Cornucopia Theater en in Arthur Schnitzlers De Journalisten door acteurs van het Nationaal Theater, geregisseerd door Jorge Lavelli van het Parijse Théâtre de

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
eindigen met Peter Handkes Kunst van het vragen, een produktie die zich situeert voorbij de grote antwoorden en vooral het vraagstellen zelf zal problematiseren

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
het is het motto dat voorafgaat aan het allereerste boek van Hertmans, Ruimte uit 1981, en het is afkomstig uit Peter Handkes Kaspar: een erg talig toneelstuk over de in Duitsland in 1828 plots op een

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
Als Tom van Dijck in de slotscène van Over de dorpen Handkes woorden uitspreekt, terwijl hij van op een trapje kastanjes in een emmer gooit, is dat van een dergelijke luciditeit dat je niet meer weet

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Peter Handkes figuren uit Die Kunst vom Fragen zijn samen op weg naar het sonore land

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Misschien dat mede hierom de interpretatie van Handkes tekst zo dicht op de voorstelling zelf zit, ja die als het ware gedurig lijkt te becommentariëren, zodat er een eigenaardige reflexieve...Elk geïndividualiseerd taalgebruik, zo leert ook Handkes Selbstbezichtigung, is onherroepelijk getekend door de splijting tussen grammaticaal en sprekend subject...De verschillende performers spreken Handkes tekst met een hen kenmerkende ductus: 'ik zeg "ik"' met een mij ontsnappende stem-migheid

Nr. 71, Maart 2000 • (advertentie)
Handkes Zelfbeschuldiging (1966) en andere teksten, videobeelden en muziek die een DJ/muzikant tijdens de voorstelling maakt

Nr. 78, Januari 2001 • Roger Arteel • Regisseren is activeren: Herinneringen aan Jean-Pierre De...
Als acteur stond hij in 1969 in Arca in Handkes Dag Jan... (Publik-umsbeschimpfung). Volgens De Decker trekt Handke de lijn door die begint bij Ionesco over de nouveau roman naar een nieuw realisme


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK