Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


202 document(en) met "Hierbij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Opvallend veel mannen beweren dat hen hierbij niets te binnen schiet

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Men kan hierbij opperen dat hij zich in een traditionele manier van de Mozartuitvoering plaatst, maar de keuze is meer dan een toegeven aan een traditie, die in muzikale kringen thans sterk ter...En niemand kan er aan twijfelen dat de grootste verdienste hierbij toekomt aan Karl-Ernst Herrmann

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het bood wel een soort spektakelstijl die zichzelf te pletter rijdt: de toeschouwer vraagt zich af waar dit heen leidt in de volgende produktie, hoe de acteurs zich hierbij een artistieke ontwikkeling...De toekomst heeft hierbij weinig belang

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Allerlei factoren spelen hierbij een rol : intern-sociologische, de verhoudingen tussen verschillende culturen, het nationale theaterbeleid

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Interessant is hierbij niet zozeer de herinnering aan de idylle met Friederike Brion uit zijn Straatsburgse tijd dan wel een breuk die op het tijdstip waarop Clavigo werd geschreven, nog te gebeuren

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Hierbij ontpopt hij zich tot een circusclown die in zijn act een imitatie geeft van een nederlandssprekende gastarbeider

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De VVDT merkt hierbij op: "A, B, C dienen hun aantal ambten in stand te houden, ook na inlevering

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Enkele jaren later presenteerde hij zijn eerste eigen choreografieën en hierbij viel dadelijk op hoe zeer zijn werk verschilde van dat van Graham en van heel de modern dance traditie...Hierbij is het trouwens niet altijd duidelijk wie van beiden invloed uitoefende op wie, hoewel Cage wel het meeste aandacht besteedde aan de theoretische formulering van hun uitgangspunten en ook via...Telkens wordt de event voor de aanwezige ruimte speciaal gemonteerd en wordt er hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van die ruimte

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het 'Théâtre populaire' was eerder een concept dan een verwezenlijking en hierbij moet opgemerkt worden dat het louter ontspannend toneel hier buiten beschouwing wordt gelaten...Hierbij worden bepaalde elementen sterk onderstreept, en andere helemaal weggegomd...De jonge theatermakers moeten zich hierbij eens afvragen wat ze hun acteurs allemaal weigeren, en of er daarbij niet iets fundamenteel menselijks onachtzaam op de vuilhoop wordt gegooid

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Toen bleek dat het beeld behorende bij dit denkproces veranderd was, werd het beeld door het publiek opgeëist en zelfs ingevuld, hierbij vergetend dat het nieuw geschapen beeld ontstaan uit de

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bond is hierbij niet geïnteresseerd in psychologie of psychoanalyse en wenst evenmin het vaak dodelijke conflict of het moment van inzicht klassieke allures te geven (geen anagnorisis, dus). Theater

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Dat hierbij niet altijd tactisch of diplomatisch te werk wordt gegaan vind ik bijkomstig

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Jij denkt hierbij aan Vilar

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De acteurs krijgen hierbij een flink steuntje in de rug van het decor: links en rechts is de scène afgebakend met een reuze spiegelwand, wat het besef van de scheiding acteur-personage aanscherpt...Geen verheldering nodig, voor mij mogen ze het hierbij laten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De vraag rijst hierbij in hoeverre we hier te maken hebben met een achterhoedegevecht, het achter-nahollen van een in zijn vernieuwende kracht reeds uitgewerkt maatschappelijk klimaat; een mode dus

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Hij opteerde voor een nederige tragiek (zijn eigen term). Pierre Macherey merkt hierbij op: "Het nieuw-soortige drama zal zich dus afspelen aan een haardvuur, bij het vallen van de dag, waar

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
En ten derde is er het stuk De lege cel, hierbij afgedrukt, van René Swartenbroekx

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Hierbij werd hij geholpen door de ontwerpen van Achim Freyer, die voor verschillende personages schitterende karikaturale kostuums heeft ontworpen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De cultuur van de socialisten Men vraagt zich hierbij dan ook af of zich in een dergelijke monopoliesituatie niet zoiets als 'een socialistisch cultuurbeleid' heeft kunnen vestigen en...Ik denk hierbij niet alleen aan de bloei van nieuwe initiatieven als het Echt Antwaarps Theater en het Antwerps Amusementstheater, maar vooral aan het repertoire van groepen als het EWT, het Fakkel

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
van het jaar achttienhonderd achtentwintig te Nantes, toe te kennen de orde van het Legioen van Eer, met de versierselen waarvan ik u hierbij gaarne tooi ! (Verne komt onder beschaafd applaus naar voren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK