Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Ibsens+Hedda+Gabler" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Beckets Hildesheimers Ortons Weskers Bethancourts Vians Aristofanessen Rederijkers Vondels Hebbels Feydeaus Fieldings Wildes Ibsens Millers Mahmets Clausen Fos Ghelderodes

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
getrokken uit de mislukte pogingen zich als repertoiretheater te profileren: geen Ibsens of Haïms meer, terug naar het succesvollere sociaal naturalisme

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
die van Heiner Müller verwerkt worden door Lucas De Bruycker en Pol Dehert, naast Becketts Catastrophe (Jo Gevers), Ibsens Een Poppenhuis (Pol Dehert), een E.A.Poe-project van Mark Verstraete en ten

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
dit licht komt Nora over als een consequent gevoerde maar eendimensionale en al te gemakkelijke lezing van Ibsens stuk, waarbij echter ook duidelijk wordt dat Ibsens tekst en vooral zijn dramaturgie...Rank en de 'ontknopings'brief van Krogstad samenkomen). Aan de tekst werd geen woord veranderd en toch houdt deze interpretatie een vervorming in. Ibsens fabel steunt op een essentieel gegeven...Wellicht heeft niemand er vandaag behoefte aan om Ibsens verhaal te zien als een apologie van de vrouwenemancipatie, daarvoor zijn de teleurstellingen van de vrouwenstrijd, de hardnekkigheid van de

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
naar Ibsens Hedda Gabler). Zonder overigens deze, volstrekt fictieve, 'gemiddelde toeschouwer' te minachten: hij heeft ongelijk gehad weg te blijven

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Sinds Ibsens Nora leek er niet veel veranderd

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
met Herman Gilis in Ibsens Bouwmeester Solness, dat ter elfder ure op het repertoire kwam (NTG, 1985) omdat een andere voorstelling niet kon doorgaan

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Ibsens tekst is qua thematiek verwant met de twee andere, maar verschilt omdat het louter om fictie gaat

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Strind-berg schreef De Vader in een tijd waarin Zola de nieuwe stijl dicteerde, waarin Ibsens Spoken het verval van de burgerlijke samenleving realistisch verbeeldt, waarin Antoines Théâtre Libre met

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Ibsens Kleine Eyolf

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Vercruyssen: We maken nu Ibsens A Public Enemy, volgend trimester Dantons dood van Büchner, daarna misschien Die Letzte van Gorki

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
de jaren tachtig, toen de belangstelling voor Ibsens werk weer opbloeide, gold die vooralsnog alleen zijn bekendere werk: Nora, een Poppenhuis en Spoken - stukken die hij in dezelfde periode schreef...Veel later - in 1982 - vond theatermaker Karst Woudstra -naar aanleiding van zijn eerste regie van Hedda Gabler - Ibsens werk nog altijd elitair, met totalitaire trekjes...Ibsens kritiek op de burgerlijke maatschappij is het tegenovergestelde van progressief, emanciperend en bevrijdend", zo noteerde recensent Sternheim Woudstra's visie in de Haagse Post

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
America en over het Living Theatre 32 Theater: Mein Kampf bij Antigone De verrassing van het seizoen, aldus Johan Thielemans 34 Theater: Ibsens Vijand van het volk Eddie Vaes

Nr. 46, Januari 1994 • Konny Hoeben • Het universum van Karst Woudstra
analogie met de brand in Ibsens Spoken zou men verwachten dat de brand een eind maakt aan het bedrog waar het voor staat

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Wat Halvdan Koht zegt over A Doll's House, geldt eveneens voor Een vijand van het volk en Ibsens andere sociale satires: (they) 'pronounced a death sentence on accepted social ethics...Hier ligt de zwakheid van Stans enscenering: in tegenstelling tot Ibsens publiek, bestaat dat van Tg Stan uit 'bekeerden'. Topics als politiek machtsmisbruik, het failliet van de 'democratische...Het is dan ook niet toevallig dat Stans adaptatie van Ibsens aanklacht tegen vooral media en politiek — Een vijand van het volk — plots JDX - A Public Enemy heet, terwijl de officiële Engelse

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Dat Nora, het hoofdpersonage in Ibsens Het Poppenhuis (1879) aan het eind van het stuk haar man verlaat, verwekte schandaal toen haar verhaal voor het publiek werd gebracht...Ibsens stukken duiken nog niet veel arbeidersfiguren op; wel heeft hij diverse pogingen ondernomen om aan dat andere 'nieuwe personage', nl...Het ntg speelde Ibsens Steunpilaren van de maatschappij maar veranderde op betwistbare wijze het slot van het stuk om beter te kunnen inspelen op actuele politieke percepties

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Life en de expliciete verwijzing naar de Antwerpse politiek door het gebruik van het Antwerps dialect in de voorstelling, zijn twee mogelijke ingangen voor een nieuwe lezing van Ibsens drama vanuit de

Nr. 78, Januari 2001 • De mooie hartstocht van weleer: Rosmerholm
Hij koos voor Henrik Ibsens Rosmersholm...elkaar, ze schuiven in Ibsens partituur ook steeds opnieuw de 'zwartepiet' naar een ander, niemand heeft 'gelijk', het zijn de innerlijke tegenstrijdigheden die deze Ibsen-karakters zo mateloos boeiend en...Ibsens regieaanwijzing voor Rebekka luidt dan: 'Even sprakeloos, dan met woeste vreugde'. Dat gaat bij Zadek anders

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Niet lang daarna deed hij een sterke gooi naar de grote zaal, door bij Theater van het Oosten Ibsens Een vijand van het volk te regisseren, een door het verwijt van moralisme achtervolgd genrestuk...Wat uiteindelijk altijd lukte, met het destructieve resultaat dat Ibsens partituur voorschreef

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Het is in de nasleep etcetera 86 • 41 van de dood van deze beide gebaren dat het postmoderne theater ontwaakt (om Ibsens titel op een wat onconventionele manier te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK